Fiery Dashboard

Fiery Dashboard
Analytické nástroje pro vaši efektivní produkci
Fiery® Dashboard přestane od 28. února 2017 fungovat.Všechny podrobnosti o ukončení životnosti získáte v tomto oznámení.Přihlaste se k naší nové a vylepšené službě Fiery Navigator a získáte plný přehled o své tiskové produktivitě. To vám pomůže dosahovat vyšších zisků a efektivity.


K přihlášení použijte EFI Passport
Podporovaná zařízení
    Všechna zařízení Fiery® System 8 vydání 2, System 8e vydání 2 a novější.

Počet zařízení na místě
  • Počet zařízení na místě: Neomezený počet zařízení Fiery Driven™.

Podporované webové prohlížeče
  • Microsoft® Windows®: Mozilla® Firefox®, Google Chrome™ a Internet Explorer® 10 a vyšší.
  • Mac® OS X®: Mozilla Firefox, Google Chrome a Safari®.

Instalace a autorizace služby Fiery Dashboard
  • FFiery Dashboard 2.0 vyžaduje Fiery Command Workstation® 5.6 nebo vyšší. Podrobnosti viz Fiery Command WorkStation technical specifications.
  • Před používáním služby Fiery Dashboard musíte vytvořit účet EFI Passport a autorizovat klienta aplikace EFI Command Workstation pro sběr a zasílání analytických dat službě Fiery Dashboard.