Usługa Fiery Dashboard

Fiery Dashboard
Business Intelligence w zakresie wydajności produkcyjnej
Usługa Fiery® Dashboard nie będzie już dostępna od 28 lutego 2017 roku.Szczegółowe informacje na temat wycofania można znaleźć w ogłoszeniu.Zarejestruj się w naszej nowej, udoskonalonej usłudze Fiery Navigator i uzyskaj pełny wgląd w informacje o procesie drukowania, aby zwiększyć wydajność i poprawić uzyskiwane wyniki finansowe.


Zaloguj się za pomocą konta EFI Passport