Usługa Fiery Dashboard

Fiery Dashboard
Business Intelligence w zakresie wydajności produkcyjnej
Usługa Fiery® Dashboard nie będzie już dostępna od 28 lutego 2017 roku.Szczegółowe informacje na temat wycofania można znaleźć w ogłoszeniu.Zarejestruj się w naszej nowej, udoskonalonej usłudze Fiery Navigator i uzyskaj pełny wgląd w informacje o procesie drukowania, aby zwiększyć wydajność i poprawić uzyskiwane wyniki finansowe.


Zaloguj się za pomocą konta EFI Passport
Obsługiwane maszyny
    Wszystkie maszyny pracujące w oparciu o system Fiery® System 8 Release 2, System 8e Release 2 i nowszy.

Liczba urządzeń w przeliczeniu na lokalizację
  • Liczba urządzeń w przeliczeniu na lokalizację: Nieograniczona liczba maszyn pracujących w oparciu o usługę™ Fiery.

Obsługiwane przeglądarki internetowe
  • Microsoft® Windows®: Mozilla® Firefox®, Google Chrome™, oraz Internet Explorer® w wersji 10 i nowszej.
  • Mac® OS X®: Mozilla Firefox, Google Chrome oraz Safari®.

Instalacja i autoryzacja usługi Fiery Dashboard
  • Na potrzeby korzystania z usługi Fiery Dashboard 2.0 wymaga się zapewnienia programu Fiery Command WorkStation® w wersji 5.6 lub nowszej. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami, które podano w Specyfikacji technicznej programu Fiery Command WorkStation.
  • Aby móc zacząć korzystać z usługi Fiery Dashboard, należy stworzyć konto z paszportem EFI oraz przypisać do klienta Fiery Command WorkStation uprawnienia, dzięki którym będzie on mógł zbierać i przesyłać dane do usługi Fiery Dashboard, w ramach której będą one poddawane analizie.