EFI VUTEk GS3250

达到超宽生产力和逼真的质量,不影响功能性

这款宽 3.2 米的平板/滚筒 UV 打印机允许您提供逼真的质量和高生产力,从而发展业务并与竞争对手区分开来。 


EFI VUTEk GS3250
宣传册
EFI Fiery proServer Premium 小册子