Zásady ochrany soukromí

Poslední aktualizace

Zásady ochrany soukromí společnosti EFI byly aktualizovány 18. května 2018 a vztahují se na společnost Electronics For Imaging, Inc. a na všechny její podnikové pobočky včetně dceřiných společností. Chcete-li zobrazit předchozí oznámení, klikněte sem (pouze v angličtině).

V těchto zásadách ochrany soukromí popisujeme:


Náš závazek chránit soukromí


Vaše soukromí je pro nás důležité. Abychom lépe ochránili vaše soukromí, sestavili jsme tyto zásady ochrany soukromí, které vysvětlují, jak jsou vaše údaje shromažďovány (online i offline) a využívány, a popisují možnosti, které máte k dispozici v souvislosti se způsobem, jakým jsou vaše údaje sdíleny. Tyto zásady jsou dostupné prostřednictvím odkazu na naší domovské stránce, abyste je snadno nalezli.

Společnost EFI osobní údaje (definovány v tomto dokumentu), které od vás shromažďuje, neprodává ani je nesdílí se třetími stranami, s výjimkou případů popsaných v těchto zásadách ochrany soukromí.
Tyto zásady ochrany soukromí zahrnují informační postupy společnosti EFI a týkají se údajů odesílaných a shromažďovaných prostřednictvím: (i) webu EFI, který zahrnuje odkaz na tyto zásady ochrany soukromí na domovské stránce; (ii) softwaru, který vlastní, vyvinula, prodává nebo nabízí společnost EFI; nebo (iii) produktů či služeb nabízených společností EFI, ať už hostovaných společností EFI, nebo třetí stranou (souhrnně “kanály” nebo jednotlivě “kanál”), a údajů, které společnost EFI shromažďuje offline. Na tyto zásady ochrany soukromí se mohou vztahovat konkrétní platné zásady ochrany soukromí pobočky společnosti EFI a naše postupy ochrany soukromí se mohou lišit podle místních právních předpisů.

Zpět na začátek »

Údaje, které shromažďujeme

Osobní údaje: Pokud si přejete kontaktovat společnost EFI, obvykle vás požádáme o osobní údaje, jako je vaše jméno, adresa, kontaktní telefonní čísla a e-mailová adresa. Díky těmto údajům vám můžeme odpovědět. Za účelem využití určitých kanálů může být nutné vyplnit registrační formulář a poskytnout kontaktní údaje (například jméno a e-mailovou adresu). Pokud nakupujete online, budeme potřebovat také údaje o vaší kreditní nebo debetní kartě, datum konce platnosti, fakturační adresu, dodací adresu a související informace. Při registraci do online fór můžeme také požádat o vaše datum narození. V e-mailu, který nám zašlete, prostřednictvím kanálu nebo v životopise, který odešlete v souvislosti se zájmem o pracovní pozici u společnosti EFI, můžete poskytnout i další osobní údaje. Všechny výše uvedené osobní údaje a další takové osobní údaje, které se nám rozhodnete poskytnout, jsou v těchto zásadách ochrany soukromí souhrnně označovány jako „osobní údaje“. Pokud odmítnete poskytnout osobní údaje, které společnost EFI vyžaduje k poskytnutí produktu, služby nebo informací, nemusíte takový produkt, službu nebo informace obdržet.

Neosobní údaje: Můžete nám poskytnout neosobní údaje, například informace o produktech, které používáte, název vaší společnosti, vaši roli ve společnosti, určité elektronické informace shromažďované prostřednictvím souborů cookie nebo jiných podobných prostředků, další informace týkající se žádosti o podporu pro jeden z našich produktů nebo jiné údaje, které poskytnete nebo které my shromažďujeme a které nepředstavují osobní údaje. Všechny tyto informace jsou v těchto zásadách ochrany soukromí souhrnně označovány jako „neosobní údaje“.

Zpět na začátek »

Jak údaje shromažďujeme

Společnost EFI od vás může osobní údaje shromažďovat různými způsoby. Osobní údaje mohou být shromažďovány, pokud je zadáte v souvislosti s používáním kanálu, včetně objednávání produktu nebo služby, s registrací k webovému semináři, formuláři kanálu, faxy, průzkumy, registracemi produktů, například registracemi spojenými s instalací softwaru, používáním online nástrojů nebo programů, reakcemi na zaslané materiály, odběrem našeho zpravodaje a dalších publikací, účastí v soutěžích, telefonickými hovory, fóry a nástěnkami kanálů a osobně, například na veletrzích nebo jiných akcích. Společnost EFI může také shromažďovat agregované neosobní údaje z kanálů, ke kterým zákazníci přistupují nebo které navštěvují, prostřednictvím souborů cookie, průhledných obrázků GIF a protokolů webu, podle popisu níže.

Soubory cookie: Společnost EFI může neosobní údaje a určité osobní údaje shromažďovat prostřednictvím souborů cookie. Cookie je malý soubor, který web umístí do počítače nebo mobilního zařízení uživatele. Tento soubor identifikuje konkrétní informace o předchozích návštěvách webu. Soubory cookie mohou ukládat zemi uživatele, jazyk, přiřazené náhodné ID relace, informace o jméně a adrese nebo IP adresu přiřazenou počítači uživatele. Společnost EFI může soubory cookie používat k různým účelům, mimo jiné včetně následujících: (i) sledování počtu uživatelů na webu EFI v průběhu času; (ii) rozpoznávání opakovaných návštěv webu EFI; (iii) usnadnění online navigace a online nakupování; (iv) sledování stránek navštívených během jedné online relace, analýzy trendů a shromažďování obecných demografických údajů; (v) úpravy prezentace webu EFI tak, aby byla účinnější; (vi) ukládání předvoleb uživatelů; (vii) záznamu informací o relaci, informací spojených s konkrétními uživateli (například stránky, které uživatel otevře nebo navštíví) a historie aktivity na webu EFI; (viii) upozornění uživatelů na nové kanály, které by podle nás mohly být užitečné, a (ix) nabízení produktů a služeb uživatelům. Společnost EFI může neosobní údaje, které shromažďuje prostřednictvím souborů cookie, spojit s konkrétními osobními údaji. Někteří z našich partnerů mohou používat soubory cookie na webech společnosti EFI. K těmto souborům cookie však nemáme přístup a nemáme nad nimi kontrolu.

Doba, po kterou soubor cookie zůstane ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, závisí na tom, zda se jedná o trvalý soubor cookie, nebo soubor cookie relace. Soubory cookie relace zůstanou v počítači nebo mobilním zařízení pouze do zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookie zůstanou v počítači nebo mobilním zařízení, dokud nevyprší jejich platnost nebo nejsou odstraněny.

Většina prohlížečů umožňuje použití souborů cookie zablokovat nebo omezit. Podrobnosti naleznete v nápovědě svého prohlížeče. Pokud používání souborů cookie zablokujete, nemusíte mít možnost využívat některé funkce na webu EFI. Další informace o tom, jak společnost EFI využívá soubory cookie, naleznete v příslušných zásadách používání souborů cookie webu, který navštěvujete.

Průhledné obrázky GIF: Jedná se o malé grafické obrázky (ve formátu GIF nebo jiném obrázkovém formátu) umístěné na webové stránce, ve webovém dokumentu nebo v e-mailové zprávě. Průhledné obrázky GIF jsou pro uživatele neviditelné, protože jsou obvykle velmi malé (např. pouze 1x1 pixel) a jsou průhledné, nebo mají stejnou barvu jako pozadí webové stránky, dokumentu nebo e-mailové zprávy. Průhledné obrázky GIF nepoužíváme ke shromažďování vašich osobních údajů. Můžeme je však použít k záznamu neosobních údajů, například statistických informací o použití stránek, funkcí nebo dalších prvků v kanálech nebo v rámci e-mailových zpráv od společnosti EFI, které obdržíte. Tyto informace můžeme propojit s uživatelem za účelem personalizace uživatelského prostředí a statistické analýzy zkušeností uživatelů v kanálech a v našich e-mailech.

Protokoly webů: Společnost EFI může neosobní údaje shromažďovat ve formě protokolů webů (souhrnně „protokoly“). Tyto protokoly jsou soubory, které zaznamenávají aktivitu v kanálech a shromažďují statistiky o aktivitách uživatelů, například kolik uživatelů kanály navštívilo, jak často, kolikrát byla konkrétní webová stránka zobrazena, typ a kvalitu internetového připojení uživatele kanálu a identifikaci hardwaru a softwaru uživatele. Položky protokolů mohou zahrnovat IP adresy, ID uživatelů a identifikaci poskytovatele internetových služeb, který vám poskytuje připojení k internetu. Protokoly obecně používáme k provozování a vylepšování kanálů, k identifikaci oblíbenosti určitých funkcí, k podpoře interních marketingových a demografických studií a k tomu, abychom mohli posoudit celkovou efektivitu a aktivitu v kanálech.

Komunikace v rámci kanálů: Společnost EFI může shromažďovat informace, které odesíláte při zveřejňování zpráv prostřednictvím fóra kanálu. Komunikace uživatelů v rámci kanálů, například ve fórech, by neměla být považována za soukromou, protože si ji mohou zobrazit a uložit ostatní uživatelé. Společnost EFI nemá povinnost monitorovat komunikaci uživatelů, ale vyhrazuje si právo reagovat na nahlášené nevhodné chování nebo zneužití oprávnění ke komunikaci. Vzhledem k tomu, že komunikaci si může zobrazit nebo poslechnout každý, doporučujeme uživatelům, aby ve fórech kanálu nesdělovali žádné osobní údaje.

Zpět na začátek »

Jak údaje používáme

Informace, které shromažďujeme, mohou být používány k účelům popsaným v těchto zásadách ochrany soukromí, a vaše údaje budeme uchovávat v souladu s požadavky platných právních předpisů, smlouvy nebo jiného smluvního závazku či v souladu s našimi zásadami a postupy, za předpokladu, že jsou naše zásady a postupy konzistentní s platnými právními předpisy. Další informace o tom, jak oznamujeme změnu našich postupů ochrany soukromí, naleznete v části Aktualizace zásad ochrany soukromí.

Když nám poskytnete své osobní nebo neosobní údaje, můžeme tyto informace použít k různým účelům, například k následujícím:

 • zpracování objednávky produktu nebo služby;
 • reakce na vaše otázky;
 • poskytnutí technické a zákaznické podpory;
 • poskytnutí novinek k produktům, propagačních akcí a zpravodajů, včetně informací o událostech, seminářích, aktualizacích a užitečných tipech týkajících se produktů a služeb společnosti EFI a jejích partnerů. Tyto zprávy mohou být poskytovány e-mailem, telefonicky nebo poštou. Pokud s tím budete předem souhlasit, můžou být také poskytovány prostřednictvím SMS nebo sociálních sítí, jako je Facebook nebo Twitter;
 • podpora online nakupování;
 • podpora účasti v soutěžích;
 • zasílání speciálního propagačního a komerčního reklamního obsahu;
 • kontaktování za účelem účasti v průzkumech, které nám pomohou vylepšit naše služby;
 • zasílání informací o produktech a službách společnosti EFI a jejích partnerů;
 • umožnění registrace k online službám a produktům;
 • navázání a správa partnerství s dalšími prodejci;
 • oznámení administrativních záležitostí týkajících se kanálů a produktů a služeb společnosti EFI a jejích partnerů;
 • vylepšování produktů a služeb společnosti EFI a jejích partnerů a způsobu realizace obchodních činností;
 • posouzení a dle potřeby reakce na žádosti o zaměstnání u společnosti EFI;
 • vylepšení funkcí a výkonu kanálů a služeb prostřednictvím souborů cookie, průhledných obrázků GIF a protokolů webů podle popisu výše.
Osobní údaje mohou být zkombinovány s neosobními údaji. Údaje shromažďované online mohou být kombinovány s údaji shromažďovanými offline. Osobní údaje mohou být rozšířeny nebo sloučeny s údaji od třetích stran za účelem marketingu produktů nebo služeb, které by vás mohly zajímat.

Zpět na začátek »

Jak vaše údaje sdílíme

Společnost EFI může sdílet vaše údaje, včetně osobních údajů, v rámci společnosti EFI nebo s cizí třetí stranou, včetně například našich poskytovatelů zpracování plateb, společností poskytujících analýzy webu a poskytovatelů služeb CRM. Společnost EFI může takové údaje sdílet také se svými partnery, včetně nezávislých prodejců, dodavatelů, poskytovatelů licencí, smluvních dodavatelů, distributorů, přeprodejců, dealerů, výrobců originálních dílů a dalších stran, které mají se společností EFI obchodní vztah nebo potenciální obchodní vztah.

Plnění produktů nebo služeb poskytovaných společností EFI nebo pro ni: Společnost EFI si může sjednat vykonávání určitých funkcí u jiných společností a osob. Může se jednat mimo jiné o následující: (i) společnosti, které hostují nebo pomáhají spravovat kanály; (ii) společnosti, které pomáhají zpracovávat objednávky produktů, což může zahrnovat dokončení objednávky, získání povolení k vývozu nebo sjednání dodávky a manipulace; (iii) společnosti poskytující platební a fakturační služby; (iv) společnosti provádějící průzkumy nebo asistující společnosti EFI při propagaci, například které vás kontaktují e-mailem nebo telefonicky; (v) přepravní společnosti, které dodávají produkty, propagační pracovníci nebo partneři třetí strany, kteří vám poskytují produkty nebo služby; (vi) specialisté zákaznické podpory; (vii) poskytovatelé webového hostingu a internetových služeb a (viii) firmy provádějící analýzu dat. Třetí strany provádějící tyto činnosti mají oprávnění používat vaše údaje, které shromažďují nebo které jsou jim zpřístupněny, za účelem plnění svých smluvních závazků vůči společnosti EFI, plnění závazků vůči vám a jiným uživatelům kanálů nebo služeb či za jinými účely povolenými těmito zásadami ochrany soukromí. Společnost EFI vyžaduje, aby tyto třetí strany během své spolupráce se společností EFI chránily důvěrnost osobních údajů, které shromažďují nebo ke kterým mají přístup.

Marketingové materiály: Společnost EFI může čas od času sdílet vaše osobní údaje s jinými společnostmi, aby vám tyto třetí strany mohly poskytovat speciální nabídky či propagační akce, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat. Pokud nám výslovně nesdělíte, že o tyto nabídky nemáte zájem, můžeme sdílet vaše údaje. Prostudujte si možnosti vyjádření nesouhlasu, kterými nám sdělíte, abychom vaše osobní údaje za těmito účely nesdíleli.

Prodej nebo přenos informací: V případě fúze, akvizice, vyčlenění nebo jiné transakce týkající se společnosti EFI, obchodní jednotky EFI nebo části aktiv společnosti EFI může společnost EFI přenést údaje shromažďované od vás, včetně osobních údajů, zbývající straně, získávající straně nebo jiné straně, které se transakce týká.

Dodržování právních předpisů a ochrana proti podvodům: Společnost EFI si vyhrazuje právo zveřejnit informace, které od vás shromažďuje, pokud se v dobré víře domnívá, že toto zveřejnění je nezbytné ke splnění požadavků platných právních předpisů nebo právního procesu, k vyhnutí se odpovědnosti společnosti EFI nebo jejích agentů a partnerů či k ochraně práv a vlastnictví (včetně duševního vlastnictví) společnosti EFI a dalších, včetně agentů, partnerů a zákazníků společnosti EFI. Společnost EFI je dále oprávněna shromažďované údaje zveřejnit, pokud se domnívá, že osoba nebo subjekt poskytly podvodné nebo nezákonné informace, dopustily se nezákonného, podvodného nebo protiprávního jednání či opomenutí, vydávaly se za někoho jiného nebo se pokusily o neoprávněné použití či přístup k počítačovému systému nebo webu.

Zpět na začátek »

Náš závazek zajistit zabezpečení údajů

Společnost EFI nedokáže zajistit úplné zabezpečení údajů, které od vás shromažďujeme. Proto jsme implementovali technická a organizační opatření, která nám pomohou zabránit neoprávněnému přístupu ke shromažďovaným údajům a jejich použití a podpoří přesnou správu těchto informací. Měli byste však pamatovat, že společnost EFI nemá žádnou kontrolu nad zabezpečením dalších webů nebo služeb na internetu, které můžete navštívit, i když se může zdát, že odkaz směřuje na weby a služby společnosti EFI. Chtěli bychom, abyste kanály využívali s jistotou. Žádný systém však není kompletně bezpečný. Proto, přestože provádíme všechny komerčně přiměřené kroky k zabezpečení vašich údajů, neslibujeme, že vaše osobní údaje, další komunikace a obsah budou vždy v bezpečí, a vy byste to neměli očekávat.

Zpět na začátek »

Odkazy třetích stran

Některé weby společnosti EFI mohou obsahovat odkazy na jiné weby. Pamatujte, že společnost EFI nemá kontrolu nad postupy shromažďování údajů těchto webů, které se mohou lišit od postupů společnosti EFI, a nenese za ně odpovědnost. Při opuštění webu společnosti EFI doporučujeme si přečíst zásady ochrany soukromí každého webu, který navštívíte, a až poté na takovém webu zadávat informace.

Zpět na začátek »

Uživatelé mimo USA

Údaje, které od vás společnost EFI shromažďuje, mohou být shromažďovány, přenášeny, uchovávány a zpracovávány v USA a jakékoli jiné zemi, ve které má společnost EFI a její zástupci a partneři svá zařízení. Zákony o ochraně osobních údajů a jiné právní předpisy USA a dalších příslušných zemí nemusejí být stejně obsáhlé jako zákony a předpisy ve vaší zemi, ale budeme se nadále řídit těmito zásadami ochrany soukromí. Pokud s tímto ustanovením nesouhlasíte, informace nám neposkytujte.

Práva subjektů údajů: Pokud se nacházíte v Evropské unii a chcete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo využít práv subjektu údajů, která máte v rámci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR) a která mohou zahrnovat přístup, aktualizaci, opravu nebo vymazání vašich osobních údajů, můžete tak učinit podle popisu v části “Jak můžete ke svým údajům získat přístup za účelem jejich opravy”. Máte také právo vznést stížnost u orgánů dohledu, pokud vaše údaje byly zpracovány v rozporu s GDPR.

Zpět na začátek »

Náš závazek chránit soukromí dětí

Ochrana soukromí velmi mladých osob je velmi důležitá. Z tohoto důvodu prostřednictvím kanálů neshromažďujeme ani nespravujeme informace od osob mladších 13 let a žádná část kanálů se nezaměřuje na tyto osoby. Pokud společnost EFI zjistí, že osoba, která nám poskytuje osobní údaje, je mladší 13 let, tyto osobní údaje vymaže.

Zpět na začátek »

Jak můžete ke svým údajům získat přístup za účelem jejich opravy

O přístup za účelem opravy osobních údajů můžete požádat s využitím následujících kontaktních údajů:

E-mail: privacy@efi.com
Adresa:
Electronics For Imaging, Inc.
Attention: Privacy Policy
6750 Dumbarton Circle
Fremont, CA 94555

Faktické chyby ve svých osobních údajích můžete opravit zasláním žádosti, která věrohodně prokazuje chybu. Společnost EFI si vyhrazuje právo před udělením přístupu k těmto údajům nebo provedením oprav ověřit vaši totožnost a dále si vyhrazuje právo zamítnout přístup každému, kdo svou totožnost nepotvrdí ke spokojenosti společnosti EFI.

Zpět na začátek »

Jak vyjádřit nesouhlas

V souvislosti s používáním vašich údajů společností EFI a jejich sdílením se třetími stranami máte určité možnosti. V případě komerčních e-mailů, které dostáváte od společnosti EFI, máte možnost se z odběru těchto sdělení odhlásit podle pokynů v příslušném e-mailu. Vyjádřit nesouhlas můžete také zasláním e-mailu na adresu efi@efi.com a zadáním výrazu „Remove EFI“ na řádku předmětu. Upozorňujeme, že pokud se odhlásíte, ale později požádáte o zasílání komerčních e-mailů od EFI, budete tyto komerční e-maily dostávat a budou se na vás vztahovat tyto zásady ochrany soukromí, ale v případě potřeby budete mít právo odběr opět zrušit.

Pokud si nepřejete, aby společnost EFI sdílela vaše osobní údaje se třetími stranami, aby vám mohly zasílat informace týkající se produktů nebo služeb, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat, můžete vyjádřit svůj nesouhlas zasláním e-mailu na adresu efi@efi.com a na řádek předmětu zadat „Remove Third Parties“.

Pamatujte, že svá práva na vyjádření nesouhlasu můžete využít pouze podle popisu výše. Společnost EFI může vaše údaje stále používat a sdílet podle popisu v těchto zásadách ochrany soukromí například k plnění smlouvy uzavřené s vámi, k zasílání zpráv týkajících se administrativy, transakcí nebo objednaných produktů nebo služeb či jinak k plnění vašich objednávek nebo v souladu s právními předpisy. Další podrobnosti naleznete v části Jak vaše údaje sdílíme. Pokud vaše údaje již byly sdíleny se třetí stranou, například s partnerem společnosti EFI, a již nechcete od této strany přijímat komerční e-maily, musíte postupovat podle pokynů ke zrušení odběru od této strany.

Zpět na začátek »

Jak nás kontaktovat

V souvislosti s našimi zásadami ochrany soukromí uvítáme dotazy nebo komentáře. Můžete nás také kontaktovat, pokud se domníváte, že jsme vaše údaje použili v rozporu s těmito zásadami ochrany soukromí. Kontaktovat nás můžete následovně:

E-mail: privacy@efi.com
Adresa:
Electronics For Imaging, Inc.
Attention: Privacy Policy
6750 Dumbarton Circle
Fremont, CA 94555

Zpět na začátek »

Aktualizace zásad ochrany soukromí

Společnost EFI může své zásady ochrany soukromí občas revidovat. Pravidelně navštěvujte tento web a kontrolujte, zda jsme neprovedli úpravy, a projděte si aktuální zásady ochrany soukromí společnosti EFI. Pokud tyto zásady ochrany soukromí změníme, upravíme rovněž datum aktualizace v jejich spodní části.

Datum poslední aktualizace těchto zásad: 18. května 2018

Zpět na začátek »