Zásady ochrany soukromí

Aktualizováno 29. ledna 2021

 

Účel
Vaše soukromí je pro nás důležité. V běžném obchodním styku společnost EFI získává informace od klientů, spotřebitelů a třetích stran. Abychom lépe chránili vaše soukromí, dáváme k dispozici toto prohlášení o ochraně osobních údajů, ve kterém vysvětlujeme postup shromažďování, zpracování, převodu (online i offline), ukládání, zveřejňování a vaše volby týkající se způsobu sdílení informací. Aby bylo možné toto prohlášení snadno najít, je dostupné prostřednictvím odkazu na web na naší domovské stránce.

 

Rozsah

Prohlášení o ochraně osobních údajů EFI se vztahuje na všechny společnosti Electronics For Imaging, Inc. a všechny její podnikové pobočky, včetně dceřiných firem (v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů označované společně jako „EFI“). Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny informace obdržené společností EFI od zákazníků, spotřebitelů, třetích stran a dalších osob v elektronickém nebo papírovém formátu jako součást obchodní činnosti společnosti EFI, včetně informací odeslaných a shromážděných pomocí, prostřednictvím nebo na: (i) webové stránce EFI, která obsahuje odkaz na toto prohlášení o ochraně osobních údajů na příslušné domovské stránce; (ii) libovolném softwaru ve vlastnictví, vyvíjeném, prodávaném nebo prodávaném společností EFI; nebo (iii) všech produktech nebo službách nabízených společností EFI, ať už hostovaných společností EFI nebo třetí stranou (společně „Kanály“ nebo jednotlivě „Kanál“) a na informace shromažďované společností EFI offline. Společnost EFI osobní údaje (definované níže), které od vás shromažďuje, neprodává ani je nesdílí se třetími stranami, s výjimkou případů popsaných v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může podléhat libovolným konkrétním a platným doprovodným prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti EFI a toto prohlášení o ochraně osobních údajů se může lišit podle místních zákonů.

 

Definice

„Subjekt údajů“ představuje fyzickou osobu, kterou lze identifikovat, přímo nebo nepřímo, konkrétně odkazem na identifikátor, například název, identifikační číslo, údaje o umístění, online identifikátor nebo na jeden nebo více specifických faktorů fyzické, fyziologické, genetické, mentální, ekonomické, kulturní nebo sociální identity dané osoby.

 

„Osobní údaje“ představují všechny informace, které se týkají subjektu údajů, které lze použít k identifikaci dané osoby samostatně, nebo v kombinaci s dalšími dostupnými údaji.

 

„Principy“ představují principy zákona EU-U.S. Privacy Shield.

 

„Zpracování“ znamená jakoukoliv činnost prováděnou s osobními údaji.

 

„Citlivé osobní údaje“ představují osobní údaje týkající se rasového nebo etnického původu osoby, politických názorů, náboženské nebo filozofické víry, členství v obchodní unii, údaje týkající se zdraví, sexuálního života nebo orientace.

 

EU-U.S. Privacy Shield

Společnost EFI a její pobočky v USA (včetně CRC Information Systems, Inc., EFI CorrSoft LLC a Jetrion LLC) dodržují rámec EU-U.S. Privacy Shield Framework stanovený americkým ministerstvem obchodu ohledně shromažďování, využívání a ukládání osobních údajů přenášených z Evropské unie do Spojených států.  Společnost EFI dosvědčila ministerstvu obchodu, že se řídí principy týkajícími se osobních údajů obdržených z EU vzhledem k zákonu Privacy Shield. Pokud je jakýkoliv rozpor mezi podmínkami v tomto prohlášení o ochranou osobních údajů a principy zákona Privacy Shield, mají principy zákona Privacy Shield přednost.  Chcete-li se dozvědět další informace o programu Privacy Shield a zkontrolovat naši certifikaci, navštivte adresu https://www.privacyshield.gov/.

 

Pro účely vynucování dodržování pravidel zákona Privacy Shield společnost EFI potvrzuje, že podléhá pravomocem vyšetřování a vynucování pravidel americké federální obchodní komise (FTC). Společnost EFI může být povinna zveřejnit osobní údaje v reakci na zákonné požadavky od veřejných úřadů, včetně ke splnění národních požadavků na zabezpečení nebo prosazování zákonů.

 

Sběr údajů

Existuje několik způsobů, jak od vás může EFI shromažďovat osobní údaje v průběhu obchodní činnosti. Osobní údaje mohou být shromažďovány, pokud je zadáte v souvislosti s používáním kanálu, včetně objednávání produktu nebo služby, s registrací k webovému semináři, formuláři kanálu, faxy, průzkumy, registracemi produktů, například registracemi spojenými s instalací softwaru, používáním online nástrojů nebo programů, reakcemi na zaslané materiály, odběrem našeho zpravodaje a dalších publikací, účastí v soutěžích, telefonickými hovory, fóry a nástěnkami kanálů a osobně, například na veletrzích nebo jiných akcích. Navíc můžeme shromažďovat údaje o vašem jméně, adrese, kontaktních telefonních číslech a e-mailové adrese, abychom mohli vznést dotaz. Pokud nakupujete online, budeme potřebovat také údaje o vaší kreditní nebo debetní kartě, datum konce platnosti, fakturační adresu, dodací adresu a související informace. Při registraci do online fór můžeme požádat o vaše datum narození. Můžete nám poskytnout další osobní údaje, které se rozhodnete uvést v e-mailu, který nám zašlete, prostřednictvím kanálu nebo prostřednictvím životopisu odeslaného ve spojení se zájmem o práci pro EFI. Žádáme vás však, abyste omezili množství osobních údajů, které poskytujete společnosti EFI, v těchto případech na rozumnou nezbytnou úroveň. Také můžete naší společnosti poskytnout jisté údaje, které mohou obsahovat osobní údaje, například používané produkty, název společnosti, vaši roli ve společnosti, sériové číslo prostředků zákazníka, název účtu, číslo případu podpory, sériové číslo systému, soubory protokolu a další informace související s žádostí o podporu pro jeden z našich produktů nebo libovolné další informace, které poskytnete společnosti EFI nebo které shromažďujeme během běžného obchodního styku. Společnost EFI může shromažďovat agregované údaje, které mohou zahrnovat osobní údaje, z kanálů, ke kterým zákazníci přistupují nebo které navštěvují, prostřednictvím souborů cookie, průhledných obrázků GIF a protokolů webu, podle popisu níže.

 

Soubory cookie: společnost EFI může shromažďovat informace prostřednictvím souborů cookie. Cookie je malý soubor, který web umístí do počítače nebo mobilního zařízení uživatele. Tento soubor identifikuje konkrétní informace o předchozích návštěvách webu. Soubory cookie mohou ukládat zemi uživatele, jazyk, přiřazené náhodné ID relace, informace o jméně a adrese nebo IP adresu přiřazenou počítači uživatele. Společnost EFI může využívat soubory cookie k řadě účelů, včetně mimo jiných: (i) sledování počtu uživatelů na webu EFI v průběhu času; (ii) rozpoznávání opakovaných návštěv webu EFI; (iii) usnadnění online navigace a online nakupování; (iv) sledování stránek navštívených během jedné online relace, analýzy trendů a shromažďování obecných demografických údajů; (v) úpravy prezentace webu EFI tak, aby byla účinnější; (vi) ukládání předvoleb uživatelů; (vii) záznamu informací o relaci, informací spojených s konkrétními uživateli (například stránky, které uživatel otevře nebo navštíví) a historie aktivity na webu EFI; (viii) upozornění uživatelů na nové kanály, které by podle nás mohly být užitečné, a (ix) nabízení produktů a služeb uživatelům. Společnost EFI může neosobní údaje, které shromažďuje prostřednictvím souborů cookie, spojit s konkrétními osobními údaji. Někteří z našich partnerů mohou používat soubory cookie na webech společnosti EFI. Nemusíme však mít přístup k těmto souborům cookie ani nad nimi mít kontrolu a doporučujeme vám si pročíst příslušné zásady používání souborů cookie pro stránku, kterou navštěvujete.

 

Doba, po kterou soubor cookie zůstane ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, závisí na tom, zda se jedná o trvalý soubor cookie, nebo soubor cookie relace. Soubory cookie relace zůstanou v počítači nebo mobilním zařízení pouze do zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookie zůstanou v počítači nebo mobilním zařízení, dokud nevyprší jejich platnost nebo nejsou odstraněny.


Nastavení souborů cookie můžete spravovat prostřednictvím aplikace webového prohlížeče, která vám umožní zablokovat nebo omezit používání souborů cookie, včetně vymazání nebo odebrání souborů cookie. Podrobnosti naleznete v nápovědě svého prohlížeče.
Pokud zablokujete používání souborů cookie, možná nebudete moci používat některé z funkcí webové stránky EFI. Pro další informace týkající se používání souborů cookie společností EFI si projděte příslušné zásady o používání souborů cookie stránky, kterou navštěvujete.


Průhledné obrázky GIF: Jedná se o malé grafické obrázky (ve formátu GIF nebo jiném obrázkovém formátu) umístěné na webové stránce, ve webovém dokumentu nebo v e-mailové zprávě. Průhledné obrázky GIF jsou pro uživatele neviditelné, protože jsou obvykle velmi malé (např. pouze 1x1 pixel) a jsou průhledné, nebo mají stejnou barvu jako pozadí webové stránky, dokumentu nebo e-mailové zprávy. Průhledné obrázky GIF nepoužíváme ke shromažďování vašich osobních údajů. Můžeme je však použít k záznamu neosobních údajů, například statistických informací o použití stránek, funkcí nebo dalších prvků v kanálech nebo v rámci e-mailových zpráv od společnosti EFI, které obdržíte. Tyto informace můžeme propojit s uživatelem za účelem personalizace uživatelského prostředí a statistické analýzy zkušeností uživatelů v kanálech a v našich e-mailech.

Protokoly webových stránek: společnost EFI může shromažďovat informace v podobě protokolů webové stránky (společně „protokoly“). Tyto protokoly jsou soubory, které zaznamenávají aktivitu v kanálech a shromažďují statistiky o aktivitách uživatelů, například kolik uživatelů kanály navštívilo, jak často, kolikrát byla konkrétní webová stránka zobrazena, typ a kvalitu internetového připojení uživatele kanálu a identifikaci hardwaru a softwaru uživatele. Položky protokolů mohou zahrnovat IP adresy, ID uživatelů a identifikaci poskytovatele internetových služeb, který vám poskytuje připojení k internetu. Protokoly obecně používáme k provozování a vylepšování kanálů, k identifikaci oblíbenosti určitých funkcí, k podpoře interních marketingových a demografických studií a k tomu, abychom mohli posoudit celkovou efektivitu a aktivitu v kanálech.

Komunikace v kanálech: společnost EFI může shromažďovat informace, které odešlete při psaní zpráv prostřednictvím fóra Kanálů. Komunikace uživatelů v rámci kanálů, například ve fórech, by neměla být považována za soukromou, protože si ji mohou zobrazit a uložit ostatní uživatelé. Společnost EFI nemá povinnost monitorovat komunikaci uživatelů, ale vyhrazuje si právo reagovat na nahlášené nevhodné chování nebo zneužití oprávnění ke komunikaci. Vzhledem k tomu, že komunikaci si může zobrazit nebo poslechnout každý, doporučujeme uživatelům, aby ve fórech kanálu nesdělovali žádné osobní údaje.

Účel shromažďování osobních údajů

Společnost EFI může zpracovávat, shromažďovat a zveřejňovat osobní údaje s vaším souhlasem; existuje však několik situací, ve kterých může společnost EFI zpracovávat a zveřejňovat vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu, včetně následujících právních podstat:

 

 • Plnění smlouvy
 • V případě, kdy má společnost EFI legitimní zájem na zpracování osobních údajů
 • Zpracování je nutné nebo právně závazné, provádí se k ochraně veřejného zájmu, k ochraně vašich klíčových zájmů nebo k vytvoření, výkonu či obraně právního nároku
 • Zpracování osobních údajů, které byly zveřejněny subjektem údajů
 • Zpracování nebo přenos je vyžadován zákonem

 

Společnost EFI zpracovává, shromažďuje a zveřejňuje vaše osobní údaje pro účely, které mohou mimo jiné zahrnovat následující možnosti:

 

 • zpracování objednávky produktu nebo služby;
 • zodpovězení otázek týkajících se produktu nebo služby;
 • poskytnutí technické či zákaznické podpory pro produkt nebo službu;
 • zapojení do marketingu a prodeje;
 • navázání a správa partnerství s dalšími prodejci;
 • provádění výzkumu a vývoje;
 • provádění vývoje produktu.
 • Odhalování a prevence podvodů
 • Ověření vaší identity

 

Zveřejňování osobních údajů třetím stranám

Společnost EFI může sdílet vaše údaje, včetně osobních údajů, v rámci společnosti EFI nebo s cizí třetí stranou, včetně například našich poskytovatelů zpracování plateb, společností poskytujících analýzy webu a poskytovatelů služeb CRM. Společnost EFI může takové údaje sdílet také se svými partnery, včetně nezávislých prodejců, dodavatelů, poskytovatelů licencí, smluvních dodavatelů, distributorů, přeprodejců, dealerů, výrobců originálních dílů a dalších stran, které mají se společností EFI obchodní vztah nebo potenciální obchodní vztah.

Plnění produktů a/nebo služeb poskytovaných společností EFI nebo pro ni: Společnost EFI může pověřit další společnosti a osoby výkonem některých funkcí jejím jménem. Příklady mimo jiné zahrnují: (i) společnosti, které hostují nebo pomáhají spravovat kanály; (ii) společnosti, které pomáhají zpracovávat objednávky produktů, což může zahrnovat dokončení objednávky, získání povolení k vývozu nebo sjednání dodávky a manipulace; (iii) společnosti poskytující platební a fakturační služby; (iv) společnosti provádějící průzkumy nebo asistující společnosti EFI při propagaci, například které vás kontaktují e-mailem nebo telefonicky; (v) přepravní společnosti, které dodávají produkty, propagační pracovníci nebo partneři třetí strany, kteří vám poskytují produkty nebo služby; (vi) specialisté zákaznické podpory; (vii) poskytovatelé webového hostingu a internetových služeb a (viii) firmy provádějící analýzu dat. Třetí strany provádějící tyto činnosti mají oprávnění používat vaše údaje, které shromažďují nebo které jsou jim zpřístupněny, za účelem plnění svých smluvních závazků vůči společnosti EFI, plnění závazků vůči vám a jiným uživatelům kanálů nebo služeb či za jinými účely povolenými tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Společnost EFI vyžaduje, aby tyto třetí strany během své spolupráce se společností EFI chránily důvěrnost osobních údajů, které shromažďují nebo ke kterým mají přístup.

Marketingové materiály: Společnost EFI může čas od času sdílet vaše osobní údaje s jinými společnostmi, aby vám tyto třetí strany mohly poskytovat speciální nabídky či propagační akce, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat. Pokud nám výslovně nesdělíte, že o tyto nabídky nemáte zájem, můžeme sdílet vaše osobní údaje. Níže si prostudujte možnosti vyjádření nesouhlasu, kterými nám sdělíte, abychom vaše osobní údaje za těmito účely nesdíleli.

Prodej nebo převod informací: V případě fúze, akvizice, vyčlenění nebo jiné transakce týkající se společnosti EFI, obchodní jednotky EFI nebo části aktiv společnosti EFI může společnost EFI přenést údaje shromažďované od vás, včetně osobních údajů, zbývající straně, získávající straně nebo jiné straně, které se transakce týká.  

Dodržování zákonů a ochrana před podvody: Společnost EFI si vyhrazuje právo zveřejnit informace, které od vás shromažďuje, pokud se v dobré víře domnívá, že toto zveřejnění je nezbytné ke splnění požadavků platných právních předpisů nebo právního procesu, k vyhnutí se odpovědnosti společnosti EFI nebo jejích agentů a partnerů či k ochraně práv a vlastnictví (včetně duševního vlastnictví) společnosti EFI a dalších, včetně agentů, partnerů a zákazníků společnosti EFI. Společnost EFI je dále oprávněna shromažďované údaje zveřejnit, pokud se domnívá, že osoba nebo subjekt poskytly podvodné nebo nezákonné informace, dopustily se nezákonného, podvodného nebo protiprávního jednání či opomenutí, vydávaly se za někoho jiného nebo se pokusily o neoprávněné použití či přístup k počítačovému systému nebo webu.


Odpovědnost za další převody: Společnost EFI získá od partnerů, poskytovatelů služeb a třetích stran záruky zajišťující, že budou používat stejnou úroveň ochran k ochraně osobních údajů v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Společnost EFI dodržuje principy zákona Privacy Shield týkající se odpovědnosti za následné převody.

 

Jak vyjádřit nesouhlas
V souvislosti s používáním vašich osobních údajů společností EFI a jejich sdílením se třetími stranami máte určité možnosti. V případě komerčních e-mailů, které dostáváte od společnosti EFI, máte možnost se z odběru těchto sdělení odhlásit podle pokynů v příslušném e-mailu. Vyjádřit nesouhlas můžete také zasláním e-mailu na adresu
efi@efi.com a zadáním výrazu „Remove EFI“ na řádku předmětu. Upozorňujeme, že pokud se odhlásíte, ale později požádáte o zasílání komerčních e-mailů od EFI, budete tyto komerční e-maily dostávat a bude se na vás vztahovat toto prohlášení o ochraně osobních údajů, ale v případě potřeby budete mít právo odběr opět zrušit.

Pokud si nepřejete, aby společnost EFI sdílela vaše osobní údaje se třetími stranami, aby vám mohly zasílat informace týkající se produktů nebo služeb, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat, můžete vyjádřit svůj nesouhlas zasláním e-mailu na adresu
efi@efi.com a na řádek předmětu zadat „Remove Third Parties“.

 

Pamatujte, že svá práva na vyjádření nesouhlasu můžete využít pouze podle popisu výše. Společnost EFI může stále zpracovávat a zveřejňovat vaše údaje, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud vaše údaje již byly sdíleny se třetí stranou, například s partnerem společnosti EFI, a již nechcete od této strany přijímat komerční e-maily, musíte postupovat podle pokynů ke zrušení odběru od této strany. Další informace naleznete v části označené jako Zveřejňování osobních údajů třetím stranám.

Náš závazek vůči údajům dětí

Ochrana soukromí mladých osob je zvláště důležitá. Z tohoto důvodu prostřednictvím kanálů neshromažďujeme ani nespravujeme informace od osob mladších 13 let a žádná část kanálů se nezaměřuje na tyto osoby. Pokud společnost EFI zjistí, že osoba, která nám poskytuje osobní údaje, je mladší 13 let, tyto osobní údaje vymaže.

 

Zabezpečení

I když společnost EFI nedokáže zajistit úplné zabezpečení údajů, které od vás shromažďujeme. Proto jsme implementovali technická a organizační opatření, která nám pomohou zabránit neoprávněnému přístupu, ztrátě, zveřejnění, úpravám nebo zničení shromažďovaných údajů a jejich použití a podpoří přesnou správu těchto informací. Měli byste však pamatovat, že společnost EFI nemá žádnou kontrolu nad zabezpečením dalších webů nebo služeb na internetu, které můžete navštívit, i když se může zdát, že odkaz směřuje na weby a služby společnosti EFI. Chtěli bychom, abyste kanály využívali s jistotou. Žádný systém však není kompletně bezpečný. Proto, přestože provádíme všechny komerčně přiměřené kroky k zabezpečení vašich údajů, neslibujeme, že vaše osobní údaje, další komunikace a obsah budou vždy v bezpečí, a vy byste to neměli očekávat.

 

Integrita údajů a omezení účelu

Společnost EFI bude využívat osobní údaje pouze pro účely, pro které byly od vás shromážděny. Společnost EFI provede kroky, které zajistí, že osobní údaje budou použity pro zamýšlený účel, budou přesné, úplné a aktuální. Společnost EFI také zajistí, že budou osobní údaje ukládány pouze po dobu nutnou k plnění jejich účelu. Tento závazek nebrání společnosti EFI ve zpracování osobních údajů na delší období a v rozsahu, kdy takové zpracování rozumně slouží účelům archivace ve veřejném zájmu, novinářům, literatuře a umění, vědeckému či historickému výzkumu a statistické analýze. V těchto případech může podobné zpracování podléhat dalším principům a ustanovením rámce Privacy Shield Framework.

 

Práva osob

Údaje, které od vás společnost EFI shromažďuje, mohou být shromažďovány, přenášeny, uchovávány a zpracovávány v USA a jakékoli jiné zemi, ve které má společnost EFI a její zástupci a partneři svá zařízení.

Kde je to vyžadováno zákonem, společnost EFI udělí osobám přístup k osobním údajům a/nebo doplnění, odstranění, opravě či poskytnutí přístupu k jejich osobním údajům, pokud jsou nepřesné nebo jsou zpracovávány v rozporu se zákonem. Pokud byste chtěli kontaktovat společnost EFI k vytvoření požadavku, kontaktujte nás na následující adrese:

e-mail:
privacy@efi.com
Poštovní adresa:
Electronics For Imaging, Inc.
Attention: Data Protection Officer

12 Innovation Way
Londonderry, NH 03053
USA

 

Faktické chyby ve svých osobních údajích můžete opravit zasláním žádosti, která věrohodně prokazuje chybu. Společnost EFI si vyhrazuje právo před udělením přístupu k osobním údajům nebo provedením oprav ověřit vaši totožnost a dále si vyhrazuje právo zamítnout přístup každému, kdo svou totožnost nepotvrdí ke spokojenosti společnosti EFI.

 

Obyvatelé státu Kalifornie

Kalifornský zákon na ochranu spotřebitelů (California Consumer Privacy Act –„CCPA“) poskytuje obyvatelům státu Kalifornie následující práva:

 

 • Právo vědět, jaké osobní údaje byly shromážděny za posledních 12 měsíců
 • Právo na přístup k osobním údajům, které jsme shromáždili
 • Právo na odstranění osobních údajů (s určitými výjimkami), které jsme shromáždili
 • Právo na to, nebýt diskriminováni při uplatnění těchto práv

 

Obyvatelé státu Kalifornie mohou právo znát, odstranit nebo přistupovat k těmto osobním údajům uplatnit pomocí níže uvedeného odkazu:

 

https://www.efi.com/legal/privacy/ccpa/

 

Máme povinnost vaši žádost nejdříve ověřit, než jí vyhovíme, a zavazujeme se všem ověřeným žádostem vyhovět ve lhůtě 45 dnů od podání žádosti.

 

Společnost EFI neprodává žádné osobní údaje, které o vás shromažďujeme.

 

Vyšší instance a řešení sporů

V souladu s principy zákona Privacy Shield se společnost EFI zavazuje řešit stížnosti na sběr, zpracování nebo převod osobních údajů. Osoby mohou společnost EFI kontaktovat pomocí e-mailu na níže uvedené adrese a požádat o další informace nebo podat stížnost:

 

E-mail: privacy@efi.com

 

Jako předmět uveďte text „Data Subject Request“ (Žádost subjektu údajů). Společnost EFI je zavázána odpovědět na požadavky během 45 dní.

 

Společnost EFI je dále zavázána předat nevyřešené stížnosti zákona Privacy Shield organizaci JAMS, alternativnímu poskytovateli řešení sporů se sídlem ve Spojených státech. Služby JAMS jsou pro vás poskytovány bezplatně. Pokud neobdržíte včasné potvrzení vaší stížnosti od nás nebo pokud jsme nevyřešili vaši stížnost, obraťte se na JAMS prostřednictvím odkazu níže:

 

https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield

 

Závazná arbitráž: Za jistých okolností můžete mít možnost zvolit závaznou arbitráž v rámci panelu zákona Privacy Shield pro řešení vaší stížnosti.Chcete-li využít svých práv na arbitráž, musíte:

 

(i) vznést nárok přímo u společnosti EFI a vyčkat 45 dní na odpověď;

(ii) využít určený mechanismus odvolání, organizaci JAMS, která je pro vás zdarma a

(iii) vznést námitku prostřednictvím svého úřadu na ochranu osobních údajů na ministerstvu obchodu a poskytnout ministerstvu obchodu příležitost využít nejlepších snah k vyřešení problému, opět bezplatně.


Další informace o svých právech na arbitráž naleznete na webové stránce zákona Privacy Shield.
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

 

Aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost EFI může své prohlášení o ochraně osobních údajů občas upravovat. Pravidelně navštěvujte tento web a kontrolujte, zda jsme neprovedli úpravy, a projděte si aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti EFI. Když vystavíme změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, provedeme revizi aktualizovaného data ve spodní části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.