Vyzkoušejte Fiery JobMaster zdarma!


Ušetřete čas při přípravě složitých dokumentů Fiery JobMaster umožňuje obsluze rychle nastavit úlohy, které vyžadují následující úkony:

  • Sloučení dokumentů, definování kapitol a přiřazení médií

  • Vložení a úprava naskenovaných stránek

  • Definování oček a vložených prázdných stránek

  • Číslování stránek, jedinečné číslování vstupenek a čárové kódy

  • Vytváření formulářů NCR

Technické požadavky: Produkt Fiery Command WorkStation 6 nainstalovaný na počítači se systémem Windows® nebo Mac s kombinací produktu Fiery a tiskárny, která je podporována produktem Fiery JobMaster.

Upozornění:
Pokud máte licencovanou kopii produktu Fiery Impose, tato bezplatná zkušební verze Fiery JobMaster zahrnuje nástroje pro úpravu PDF (Acrobat Pro a Enfocus PitStop Edit). Samotná zkušební licence produktu Fiery JobMaster přístup k aplikaci Acrobat Pro ani Enfocus PitStop Edit neposkytuje. Tyto doplňující nástroje jsou k dispozici v plně licencovaných produktech Fiery Impose nebo Fiery JobMaster.


Pokud již produkt Fiery Impose máte, můžete s ním používat Fiery JobMaster a zvýšit produktivitu. Fiery Impose v ukázkovém režimu však nebude funkční, pokud je produkt JobMaster ve zkušebním režimu. Ukázkový režim produktu Fiery Impose můžete vyzkoušet po vypršení zkušební licence Fiery JobMaster nebo po její deaktivaci.