Fiery Navigator

Akční data pro aktivní kontrolu
Získejte úplný přehled o svých tiskových operacích s chytrými daty, která vám pomohou porozumět trendům produkce, standardizovat výrobní postupy a maximalizovat využití vybavení k dosažení vyšší ziskovosti a efektivity.

Testovací jednotka Fiery Navigator
Není potřeba žádná registrace. Stačí spustit ukázku.Řídicí panel Fiery Navigator Dashboard          
Řídicí panel
Prohlížejte a hodnoťte údaje o produkci pro účely vylepšení rovnováhy pracovního zatížení, identifikace trendů produkce a rychlého řešení neefektivních provozů.

  • Analyzujte trendy v čase. Zobrazte údaje o produkci pro jedno zařízení Fiery Driven™ nebo souhrnná data za několik zařízení. Přizpůsobte řídicí panel výběrem dat, která chcete zobrazit, a způsobu, jak se mají zobrazit.
  • Sledujte míru využití a porovnávejte produktivitu. Zobrazte požadovanou statistiku produkce v tabulce pro porovnání jednotlivých tiskáren nebo skupin tiskáren vedle sebe.

Synchronizace Fiery Navigator Sync    Synchronizace
Využitím dříve připravených nastavení zajistíte konzistenci výstupu sdílením společných konfigurací.

  • Vytvářejte konfigurační (synchronizační) balíčky, které obsahují barevné profily, předvolby, virtuální tiskárny a katalogy papíru a ukládejte je do cloudu.
  • Nasaďte synchronizační balíčky do zařízení stejného modelu, aby se standardizovala jejich konfigurace a abyste je mohli udržovat v optimálním stavu. Nebo použijte synchronizační balíček k obnovení předchozího stavu jednoho zařízení

Správa Fiery Navigator Manage    Správa
Definujte a vytvářejte skupiny zařízení pro lepší přehled o produktu a jednodušší porovnání a  analýzy výkonu.

  • Kontrolujte konfiguraci a stav jednotlivých zařízení. Aktivujte a deaktivujte sledovaná zařízení. Zobrazte nainstalované softwarové aplikace, připojené finišery, stav kalibrace a další.
  • Seskupujte zařízení podle konkrétních kritérií, jako je barva, černobílé nastavení, typ modelu a další.

Výstrahy Fiery Navigator Alert   Výstrahy
Reagujte na události ihned, jakmile k nim dojde, a vyhněte se nákladným výpadkům.

  • Nastavte intervaly e-mailových oznámení a kritických výstrah o stavu zařízení.
  • Získejte denní, týdenní nebo měsíční přehledy klíčových agregovaných dat, jako jsou počty vytištěných úloh a listů, nejčastější způsob odesílání úloh, uvíznutí papíru podle typu médií nebo jiných metrik.