Fiery FS200 Pro a FS200

Existuje celá řada nástrojů Fiery®, které pomáhají zvýšit produktivitu a vylepšit kvalitu a efektivitu tiskových úloh. Společnost EFI™ vyvinula komplexní sadu příruček s postupy, které vás provedou jednotlivými nástroji a pomohou vám při jejich využití. Můžete vybrat libovolnou z následujících kategorií nástrojů a kdykoli tak získat přístup k příručkám s postupy.

Poznámka: Příručky s postupy jsou určeny pro aplikaci Fiery Command WorkStation® 5 a software Fiery FS200/Fiery FS200 Pro. Některé soubory mohou fungovat i s předchozími verzemi softwaru Fiery. Některé funkce Fiery jsou rovněž závislé na možnostech konkrétního tiskového stroje. Máte-li jakékoli dotazy týkající se serveru Fiery, kontaktujte příslušného dodavatele produktů Fiery.

Vyberte příručky s postupy z následujících kategorií:


Příprava dokumentů

Popis Velikost Souboru Stáhnout
Tisk brožury pomocí Fiery Impose
Vyřazování brožury ve Fiery Impose je plně vizuální a intuitivní proces. Umožňuje tisk více stran ve stylu brožury z jakéhokoli formátu souboru.
14,96 MB
Automatizace offline dokončování s finišery Duplo
Šablony Fiery Impose mohou obsahovat čárové kódy a registrační značky rozpoznatelné dokončovacím vybavením Duplo. Tyto prvky dávají finišeru Duplo pokyny, jak v rámci dokončování dokumentu rozmístit čepele, řezné nástroje a rýhovačky. Integrace aplikace Fiery Impose s finišery Duplo automatizuje offline dokončovací proces, a přináší tak zásadní zlepšení produktivity.
7,78 MB
Převést stránky na stupně šedi
Ve fázi přípravy finálního výtisku lze snadno zvolit libovolné stránky nebo povrchy archů pro černobílý tisk.
7,26 MB
Příprava dlouhých dokumentů pro tisk
Fiery JobMaster nabízí pokročilé funkce pro tvorbu finálních výtisků včetně plně vizuálního návrhu a vkládání karet s oušky, přiřazování médií, číslování stránek, dokončování a skenování a také výkonné funkce pro úpravy na poslední chvíli.
28,10 MB
Vytvoření vlastního vyřazování, které vyžaduje automatické otočení zadního otvoru
Využijte Fiery Impose k vytvoření vlastního vyřazování pro tisk kalendáře, který vyžaduje sestavení společného tisku, děrovanou vazbu a otočení zadního otvoru pro zobrazení správné orientace finální stránky.
19,72 MB
Sloučení souborů JPEG a tisk fotografické brožury
Odesílejte a spojujte soubory JPEG ze stejné složky a automatizujte nastavení úloh, jako je například vyřazování, pro vytvoření brožury v několika málo kliknutích.
65,77 MB
Produkce úloh s různými požadavky na dokončování
Pomocí nástroje Fiery Compose nebo Fiery JobMaster můžete nastavit různé možnosti dokončování pro jednotlivé kapitoly v rámci dokumentu. Tyto možnosti se liší v závislosti na integrovaném finišeru, který je pro daný tiskový modul k dispozici.
30,77 MB
Použít pokročilé číslování stránek
Umožňuje vytvořit jedinečné sekvence čísel stránek pro několik oddílů najednou s použitím kombinace vlastního textu, formátování a maker.
9,48 MB
Automatické vytváření karet
Tato funkce umožňuje vytvořit archy karet, vložit je na správná místa a automaticky vyplnit obsah ouška podle textu záložky v dokumentu PDF.
12,28 MB
Tisk dokumentů s oušky na spadávce
I v dlouhém dokumentu je možné vytvořit přehledné oddíly bez použití médií s oušky. Ouška na spadávce vyžadují oříznutí dokončené úlohy na předním okraji, aby byly vidět barvy oušek.
13,62 MB
Tisk dokumentu pomocí ovladače
Vytvářejte brožury pomocí vyřazovacích schémat se sedlovým šitím z jakékoli aplikace bez nutnosti složitějších vyřazovacích programů.
13,85 MB
Tisk kalendářové brožury
Vytvářejte profesionální kalendáře pomocí Fiery Impose – serverové vyřazovací aplikace, která optimalizuje a automatizuje proces vyřazování a zvyšuje tak efektivitu výroby.
19,07 MB
Tisk vizitek
Připravujte a automatizujte výrobu vizitek pomocí Fiery Impose – serverové vyřazovací aplikace, která optimalizuje a automatizuje proces vyřazování a zvyšuje tak efektivitu výroby.
512,05 KB
Vytváření dokumentů se dvěma sadami oušek
Vytvořte úlohu se dvěma různými sadami karet pro lepší rozlišení mezi kapitolami a podkapitolami knihy.
9,44 MB
Tisk poznámkových bloků
Proces tisku bloků je možné automatizovat s minimálním ručním řazením.
395,88 KB
Tisk brožury s lepenou vazbou
Tento způsob vazby spočívá v lepení jednotlivých listů k sobě na hřbetu knihy nanášením flexibilního lepidla podél okrajů archů a vázání textu na obálku.
13,31 MB
Použití unikátních čísel lístků
Rychle vkládejte vlastní vzrůstající sekvenci číslování ve fázi přípravy finálního tisku.
1,45 MB
Variabilní datový tisk

Popis Velikost Souboru Stáhnout
Příprava a tisk osobních zpravodajů pomocí FreeForm
Využívejte technologii Fiery FreeForm, a umožněte tak variabilní tisk dat. Pro dosažení jmenovitých rychlostí enginu se data hlavních prvků pro úlohu VDP odešlou do Fiery a rastrují odděleně od dat variabilních prvků.
21,17 MB
Příprava a produkce přizpůsobených brožur
Můžete vytvářet působivé osobní příručky pro propagaci produktů a služeb, v nichž uvedete upravené kontaktní údaje a nabídky produktů zaměřené na požadavky konkrétních zákazníků. Tato příručka s postupy je zaměřena na podporu formátu PPML a nástroje Fiery Impose.
48,47 MB
Příprava a tisk personalizovaných pohlednic
Tisk personalizovaných pohlednic je se servery Fiery stejně snadný jako tisk statických pohlednic. Tato příručka s postupy je zaměřena na podporu nástroje Fiery Impose při tvorbě efektivních osobních materiálů.
10,68 MB
Správa úloh

Popis Velikost Souboru Stáhnout
Automatizace odesílání úloh pomocí nástrojů Fiery
Využijte možnosti nakonfigurovat virtuální tiskárnu, předvolbu úlohy nebo sledovanou složku Fiery pro nastavení specifikací lístků úloh a také přiřadit vlastnosti vyřazování, aby bylo možné automatizovat libovolný postup odesílání úloh, který použijete.
676,26 KB
Pracovní postup pro správu úloh v aplikaci Fiery Command WorkStation
Aplikace Fiery Command WorkStation zvyšuje produktivitu operátorů prostřednictvím intuitivních a flexibilních nástrojů pro správu úloh. Špičkové uživatelské rozhraní je zaměřeno na koncové uživatele a nabízí přehledný pracovní prostor.
17,66 MB
Správa typů papíru pomocí modulu Fiery Paper Catalog
Využijte centralizovanou databázi typů papíru k ukládání atributů médií. Usnadníte tak přiřazení zásobníků papíru k typu média vloženému v tiskovém modulu a zajistíte, že operátor použije správná média a správný profil barev pro každou tiskovou úlohu.
14,85 MB
Umělecká grafika

Popis Velikost Souboru Stáhnout
Použití předtiskových nástrojů na serveru Fiery k řešení potíží se soubory
Preflight, PostFlight a ImageViewer jsou funkce obsažené v balíčku Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Funkce Preflight vyhodnocuje tiskové úlohy z hlediska potenciálních tiskových chyb. PostFlight je diagnostický nástroj podávající globální informace a informace vztahující se k jednotlivým objektům ohledně způsobu správy barev v serveru Fiery. ImageViewer je výkonné rozhraní pro softwarový nátisk a úpravu barev tiskových úloh na poslední chvíli.
2,58 MB
Kalibrace tiskárny pomocí spektrofotometru EFI ES-2000
Kalibrací tiskového stroje Fiery Driven zajistíte konzistentní barevnost dokumentů. Tato příručka s postupy popisuje metodu kalibrace využívající spektrofotometr ES-2000.
297,31 KB
Optimalizace kvality barev v dokumentech
Vytvářejte dokumenty s vysokou kvalitou barev pomocí standardních možností nejmodernější reprodukce barev systému Fiery, včetně přímých barev, nahrazování barev, automatického trappingu, vyhlazování obrázků, kompozitního přetisku pomocí přímých barev a vylepšení textu a grafiky.
9,39 MB
Vytváření vlastních kontrolních proužků pro konzistenci barev a kontrolu kvality
Control Bar Builder má WYSIWYG prostředí, které zobrazuje různé barevné proužky a informace o úloze. Každý vlastní kontrolní proužek lze použít u všech velikostí médií, takže se zrychlí nastavení a zjednoduší operátorovi práci.
5,69 MB
Vylepšení kvality obrazů pomocí nástroje Fiery Image Enhance Visual Editor
Vylepšete kvalitu výstupu amatérských digitálních fotografií pomocí nástroje Fiery Image Enhance Visual Editor a zkraťte dobu předtiskových operací a zdlouhavé úlohy úpravy obrázků a manipulace souborů pro dosažení nejlepšího vzhledu použitých obrázků.
7,64 MB
Zachycení přímých barev a jejich přesná reprodukce
Pomocí spektrofotometru ES-2000 můžete zachytit barvy z vizitek a přesně je reprodukovat v barevných dokumentech.
348,55 KB