Fiery FS350 Pro a FS350

Existuje celá řada nástrojů Fiery®, které pomáhají zvýšit produktivitu a vylepšit kvalitu a efektivitu tiskových úloh. Společnost EFI™ vyvinula komplexní sadu příruček s postupy, které vás provedou jednotlivými nástroji a pomohou vám při jejich využití. Můžete vybrat libovolnou z následujících kategorií nástrojů a kdykoli tak získat přístup k příručkám s postupy.

Poznámka: Příručky s postupy jsou určeny pro aplikaci Fiery Command WorkStation® 6 a software Fiery FS350/Fiery FS350 Pro. Některé soubory mohou fungovat i s předchozími verzemi softwaru Fiery. Některé funkce Fiery jsou rovněž závislé na možnostech konkrétního tiskového stroje. Máte-li jakékoli dotazy týkající se serveru Fiery, kontaktujte příslušného dodavatele produktů Fiery.

Vyberte příručky s postupy z následujících kategorií:


Příprava dokumentů

Popis Velikost Souboru Stáhnout
Automatizace sestavení společného tisku dle velikosti média
Nastavení velikosti dokončování „Podle rámečku trimování“ v aplikaci Fiery Impose průběžně vypočítává nejlepší rozložení (np-up a orientaci), přičemž zohledňuje požadovanou velikost média, na které se tiskne. Umožňuje vytvořit jedinou šablonu vyřazování pro všechna rozložení společného tisku (např. vizitky, pohlednice a lístky), která se tisknou na archy stejné velikosti. Šablona vyřazování se použije v rámci pracovního postupu se sledovanou složkou Fiery.
4,29 MB
Vložení naskenovaných stránek do úlohy
Zjistěte, jak s pomocí aplikace Fiery JobMaster vložit do sestavované úlohy naskenované stránky. Stránky lze naskenovat předem, ale uživatelé mohou proces skenování zahájit i pomocí aplikace Fiery Remote Scan nebo libovolného skeneru kompatibilního s protokolem TWAIN.
8,95 MB
Tisk dokumentů s oušky na spadávce
I v dlouhém dokumentu je možné vytvořit přehledné oddíly bez použití médií s oušky. Ouška na spadávce vyžadují oříznutí dokončené úlohy na předním okraji, aby byly vidět barvy oušek.
14,89 MB
Tisk poznámkových bloků
Proces tisku bloků je možné automatizovat s minimálním ručním řazením.
1 014,00 KB
Tisk úloh s více stránkami na archu
Vyřazování společného tisku nebo úloh s více stránkami na archu se obvykle používá při tisku vizitek, pohlednic, vstupenek a kuponů. Fiery Impose nabízí pracovní postupy pro optimalizaci rozložení úloh s více stránkami na archu v závislosti na vlastnostech zdrojového souboru, velikosti média a požadavcích na automatizaci.
1,46 MB
Tvorba formulářů NCR pomocí aplikace Fiery JobMaster
Rychle vytvářejte formuláře složené z více částí a používejte komplexní číslování a razítkování, které jsou pro objednávky NCR formulářů typické.
1,12 MB
Automatizace offline dokončování s finišery Duplo
Šablony Fiery Impose mohou obsahovat čárové kódy a registrační značky rozpoznatelné dokončovacím vybavením Duplo. Tyto prvky dávají finišeru Duplo pokyny, jak v rámci dokončování dokumentu rozmístit čepele, řezné nástroje a rýhovačky. Integrace aplikace Fiery Impose s finišery Duplo automatizuje offline dokončovací proces, a přináší tak zásadní zlepšení produktivity.
8,52 MB
Tisk jednoduché brožury pomocí ovladače
Vytvářejte brožury pomocí vyřazovacích schémat se sedlovým šitím z jakékoli aplikace bez nutnosti složitějších vyřazovacích programů.
29,11 MB
Použití unikátních čísel lístků
Rychle vkládejte vlastní vzrůstající sekvenci číslování ve fázi přípravy finálního tisku.
3,56 MB
Vytváření dokumentů se dvěma sadami oušek
Vytvořte úlohu se dvěma různými sadami karet pro lepší rozlišení mezi kapitolami a podkapitolami knihy.
37,77 MB
Tisk kalendářové brožury
Vytvářejte profesionální kalendáře pomocí Fiery Impose – serverové vyřazovací aplikace, která optimalizuje a automatizuje proces vyřazování a zvyšuje tak efektivitu výroby.
68,34 MB
Tisk brožury s lepenou vazbou
Tento způsob vazby spočívá v lepení jednotlivých listů k sobě na hřbetu knihy nanášením flexibilního lepidla podél okrajů archů a vázání textu na obálku.
14,78 MB
Automate offline finishing with Graphic Whizard PT 335SCC Multi finishers
Fiery Impose templates can include barcodes and registration marks recognizable by Graphic Whizard finishing equipment. These instruct the Graphic Whizard finisher on how to position its blades, cutters, and creasers to finish the document appropriately. The integration of Fiery Impose with Graphic Whizard finishers brings drastic productivity gains by automating the offline finishing process.
9,23 MB
Automate offline finishing with Uchida AeroCut Prime and AeroCut One finishers
Fiery Impose templates can include barcodes and registration marks recognizable by Uchida AeroCut finishing equipment. These instruct the Uchica AeroCut finisher on how to position its blades, cutters, and creasers to finish the document appropriately. The integration of Fiery Impose with Uchida finishers brings drastic productivity gains by automating the offline finishing process.
7,36 MB
Automate offline finishing with Morgana AutoCut Pro finishers
Fiery Impose templates can include barcodes and registration marks recognizable by Morganafinishing equipment. These instruct the Morgana finisher on how to position its blades, cutters, and creasers to finish the document appropriately. The integration of Fiery Impose with Morgana finishers brings drastic productivity gains by automating the offline finishing process.
3,36 MB
Automate offline finishing with Horizon SmartSlitter SMSL-100 finishers
Fiery Impose templates can include barcodes and registration marks recognizable by Horizon SmartSlitter finishing equipment. These instruct the Horizon finisher on how to position its blades, cutters, and creasers to finish the document appropriately. The integration of Fiery Impose with Horizon finishers brings drastic productivity gains by automating the offline finishing process.
8,93 MB
Automate offline finishing with Ausjetech 8335BSC and 8336BSC finishers
Fiery Impose templates can include barcodes and registration marks recognizable by Ausjetech finishing equipment. These instruct the Ausjetech finisher on how to position its blades, cutters, and creasers to finish the document appropriately. The integration of Fiery Impose with Ausjetech finishers brings drastic productivity gains by automating the offline finishing process.
8,40 MB
Variabilní datový tisk

Popis Velikost Souboru Stáhnout
Příprava a tisk personalizovaných pohlednic
Tisk personalizovaných pohlednic je se servery Fiery stejně snadný jako tisk statických pohlednic. Tato příručka s postupy je zaměřena na podporu nástroje Fiery Impose při tvorbě efektivních osobních materiálů.
4,72 MB
Příprava a tisk osobních zpravodajů pomocí FreeForm
Využívejte technologii Fiery FreeForm, a umožněte tak variabilní tisk dat. Pro dosažení jmenovitých rychlostí enginu se data hlavních prvků pro úlohu VDP odešlou do Fiery a rastrují odděleně od dat variabilních prvků.
32,81 MB
Příprava a produkce přizpůsobených brožur
Můžete vytvářet působivé osobní příručky pro propagaci produktů a služeb, v nichž uvedete upravené kontaktní údaje a nabídky produktů zaměřené na požadavky konkrétních zákazníků. Tato příručka s postupy je zaměřena na podporu formátu PPML a nástroje Fiery Impose.
583,70 MB
Správa úloh

Popis Velikost Souboru Stáhnout
Vytvoření sestavy chyb úlohy
Zjistěte, jak vytvořit sestavu chyb úlohy, která urychlí komunikaci a umožní replikaci technických potíží.
685,96 KB
Správa typů papíru pomocí modulu Fiery Paper Catalog
Využijte centralizovanou databázi typů papíru k ukládání atributů médií. Usnadníte tak přiřazení zásobníků papíru k typu média vloženému v tiskovém modulu a zajistíte, že operátor použije správná média a správný profil barev pro každou tiskovou úlohu.
29,08 MB
Automatizace odesílání úloh pomocí nástrojů Fiery
Využijte možnosti nakonfigurovat virtuální tiskárnu, předvolbu úlohy nebo sledovanou složku Fiery pro nastavení specifikací lístků úloh a také přiřadit vlastnosti vyřazování, aby bylo možné automatizovat libovolný postup odesílání úloh, který použijete.
1,79 MB
Umělecká grafika

Popis Velikost Souboru Stáhnout
Optimalizace kvality barev v dokumentech
Vytvářejte dokumenty s vysokou kvalitou barev pomocí standardních možností nejmodernější reprodukce barev systému Fiery, včetně přímých barev, nahrazování barev, automatického trappingu, vyhlazování obrázků, kompozitního přetisku pomocí přímých barev a vylepšení textu a grafiky.
19,88 MB
Použití předtiskových nástrojů na serveru Fiery k řešení potíží se soubory
Preflight, PostFlight a ImageViewer jsou funkce obsažené v balíčku Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Funkce Preflight vyhodnocuje tiskové úlohy z hlediska potenciálních tiskových chyb. PostFlight je diagnostický nástroj podávající globální informace a informace vztahující se k jednotlivým objektům ohledně způsobu správy barev v serveru Fiery. ImageViewer je výkonné rozhraní pro softwarový nátisk a úpravu barev tiskových úloh na poslední chvíli.
4,72 MB