Privacybeleid

Laatst bijgewerkt

Het Privacybeleid van EFI is het laatst bijgewerkt op 18 mei 2018, en is van toepassing op Electronics for Imaging, Inc. en alle zakelijke partners, met inbegrip van dochterondernemingen. Klik hier voor onze vorige meldingen (uitsluitend in het Engels).

In dit Privacybeleid beschrijven we:


Onze toewijding aan privacy


Wij hechten veel belang aan uw privacy. Met dit Privacybeleid willen we uw privacy beter beschermen. We bieden het u aan om u uit te leggen hoe gegevens worden verzameld (zowel online als offline) en gebruikt, en om u uit te leggen welke keuzes u kunt maken over de manier waarop uw gegevens worden gedeeld. Om dit beleid gemakkelijk te kunnen vinden, hebben we op onze homepagina een link ernaar geplaatst.

EFI verkoopt of deelt de (hierin gedefinieerde) over u verzamelde persoonsgegevens niet met derden, behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid.
Dit Privacybeleid omvat het gegevensgebruik van EFI en is van toepassing op de gegevens die zijn ingediend en verzameld door of via: (i) een website van EFI met een verwijzing naar dit Privacybeleid op de toepasselijke homepagina; (ii) software die eigendom is van, ontwikkeld, verkocht of op de markt gebracht wordt door EFI; of (iii) door EFI aangeboden producten of diensten, gehost door EFI of een derde (samen de “Kanalen” of individueel het “Kanaal” genoemd), en naar gegevens die offline door EFI worden verzameld. Dit Privacybeleid kan onderhevig zijn aan een specifiek en toepasselijk Privacybeleid van een EFI-filiaal en onze privacypraktijken kunnen variëren indien dat door de plaatselijke wetgeving is vereist.

Terug naar boven»

De gegevens die we verzamelen

Persoonsgegevens: Als u contact opneemt met EFI, vragen we u doorgaans om uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummers en e-mailadres. Met deze gegevens kunnen we u gemakkelijker antwoorden. Om bepaalde Kanalen te kunnen gebruiken, moet u mogelijk een registratieformulier invullen en contactgegevens verstrekken (zoals naam en e-mailadres). Als u online een aankoop doet, hebben we ook uw krediet-/debetkaartgegevens, vervaldatum, facturatieadres, verzendingsadres en verwante informatie nodig. Voor de registratie op online fora kunnen we u ook uw geboortedatum vragen. U kunt ook extra persoonsgegevens verstrekken die u in een e-mail plaatst die u naar ons stuurt, via een Kanaal of via een cv dat u indient omdat u interesse hebt om bij EFI in dienst te treden. Alle bovenvermelde persoonsgegevens, evenals alle andere persoonsgegevens die u ons wenst te verstrekken, worden in dit Privacybeleid samen “persoonsgegevens” genoemd. Als u weigert om de persoonsgegevens te verstrekken die EFI nodig heeft zodat EFI u een product, dienst of informatie kan leveren, dan ontvangt u mogelijk het product, de dienst of informatie niet.

Onpersoonlijke gegevens: U kunt ons ook onpersoonlijke gegevens verstrekken, zoals de producten die u gebruikt, de naam van uw bedrijf, uw rol binnen uw bedrijf, bepaalde elektronische gegevens die verzameld zijn met cookies of soortgelijke middelen, andere informatie met betrekking tot een verzoek voor ondersteuning bij een van onze producten, of andere gegevens die u verstrekt of die we verzamelen en die geen persoonsgegevens zijn. Al deze gegevens worden in dit Privacybeleid samen “onpersoonlijke gegevens” genoemd.

Terug naar boven»

Hoe we gegevens verzamelen

Er zijn een aantal manieren waarop EFI persoonsgegevens over u kan verzamelen. Persoonsgegevens kunnen worden verzameld als u persoonsgegevens verstrekt met betrekking tot het gebruik van een Kanaal, inclusief het bestellen van een product of dienst, een registratie voor een webinar, Kanaal-formulieren, faxen, enquêtes, productregistraties, zoals registraties met betrekking tot de installatie van software, het gebruik van online middelen of programma's, antwoorden om gemaild materiaal, inschrijving op onze nieuwsbrief en andere publicaties, deelname aan wedstrijden, telefoongesprekken, Kanaal-fora en messageboards, en persoonlijk, zoals op beurzen of andere evenementen. Daarnaast kan EFI samengevoegde onpersoonlijke gegevens verzamelen van de Kanalen die klanten bezoeken, en dit via het gebruik van cookies, clear GIF's en websitelogs, zoals verder beschreven.

Cookies: EFI kan onpersoonlijke gegevens en bepaalde persoonsgegevens verzamelen via het gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat een website op de computer of het mobiele apparaat van een gebruiker plaatst. Dit bestand bevat specifieke informatie over vorige bezoeken aan de website. Het cookie kan het land en de taal van de gebruiker, een willekeurig toegewezen sessie-ID, naam en adres van het Internetprotocol (“IP”)-adres van de computer van de gebruiker opslaan. EFI kan cookies voor diverse doeleinden gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot: (i) het aantal gebruikers op een EFI-website traceren over een bepaalde tijd; (ii) herhaalde bezoeken aan een EFI-website herkennen; (iii) onlinenavigatie en onlineshopping faciliteren; (iv) pagina's traceren die tijdens één onlinesessie zijn bezocht, trends analyseren en uitgebreide demografische informatie verzamelen; (v) de presentatie van een EFI-website aanpassen om deze effectiever te maken; (vi) de voorkeuren van een gebruiker opslaan; (vii) sessiegegevens, gebruikersspecifieke informatie (zoals de pagina's die de gebruiker opent of bezoekt) en eerdere activiteit op een EFI-website vastleggen; (viii) gebruikers informeren over nieuwe Kanalen die wij waardevol achten; en (ix) producten en diensten in de markt brengen voor gebruikers. EFI kan de onpersoonlijke gegevens die het verzamelt door middel van cookies koppelen aan persoonsgegevens. Sommige van onze partners kunnen cookies op de websites van EFI gebruiken. We hebben echter geen toegang tot of controle over die cookies.

Hoelang een cookie op uw computer of mobiele apparaat blijft, hangt ervan af of het een persistent cookie of een sessiecookie is. Sessiecookies blijven alleen op uw computer of mobiele apparaat totdat u stopt met browsen. Persistente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat totdat ze zijn verlopen of worden verwijderd.

Met de meeste browsertoepassingen kunt u het gebruik van cookies blokkeren of beperken. Raadpleeg het helpmenu van uw browsertoepassing voor meer informatie. Als u het gebruik van cookies blokkeert, kunt u enkele functies op een website van EFI mogelijk niet gebruiken. Extra informatie over het gebruik van cookies door EFI vindt u in het toepasselijke Cookiebeleid van de website die u bezoekt.

Clear GIF's: Clear GIF's zijn kleine grafische afbeeldingen (in GIF- of andere beeldindeling) op een website, in een webbased document of in een e-mailbericht. De gebruiker kan de clear GIF's niet zien omdat ze doorgaans heel klein zijn (bv. slechts 1-op-1 pixel) en ofwel doorzichtig zijn dan wel dezelfde kleur hebben als de achtergrond van de website, het document of e-mailbericht. We gebruiken geen clear GIF's om persoonsgegevens over u te verzamelen. We kunnen echter clear GIF's gebruiken om onpersoonlijke gegevens te verzamelen, zoals statistische gegevens over het gebruik van pagina's, functies of andere elementen op de Kanalen of via e-mailberichten van EFI die u ontvangt. We kunnen deze gegevens in verband brengen met een gebruiker om de gebruikerservaring te personaliseren en voor de statistische analyse van gebruikerservaringen op de Kanalen of in onze e-mails.

Websitelogs: EFI kan onpersoonlijke gegevens verzamelen in de vorm van websitelogs (samen “Logs” genoemd). Deze Logs zijn bestanden die de activiteit op de Kanalen registreren en statistieken verzamelen over activiteiten van gebruikers, zoals hoe veel gebruikers de Kanalen hebben bezocht, hoe vaak, hoe veel “hits” een specifieke internetpagina heeft gekregen, het type en de kwaliteit van de internetverbinding van de gebruiker bij de Kanalen, en de identificatie van de hardware en software van de gebruiker. De gegevens in de Logs kunnen bestaat uit de IP-adressen, gebruikers-ID's en identificatie van de internetserviceprovider die instaat voor uw verbinding met het internet. In het algemeen maken we gebruik van de Logs om de Kanalen te bedienen en te verbeteren, om de populariteit van bepaalde functies te bepalen, om te helpen bij interne marketing en demografische studies, en om ons toe te staan de algemene efficiëntie en activiteit op de Kanalen te beoordelen.

Communicatie binnen de Kanalen: EFI kan gegevens verzamelen die u indient wanneer u berichten via een forum op een kanaal plaatst. Elke communicatie van een gebruiker binnen de Kanalen, zoals op de fora, mag niet als privaat worden beschouwd. Zulke communicatie kan door anderen worden gezien en opgeslagen. EFI is niet verplicht om de communicatie van gebruikers te controleren maar behoudt zich het recht voor om te handelen bij melding van wangedrag of misbruik van communicatievoorrechten. Omdat de communicatie door een groot publiek kan worden gezien en/of gehoord, raden we gebruikers aan om geen persoonsgegevens te verstrekken op de Kanaalfora.

Terug naar boven»

Hoe we gegevens gebruiken

Gegevens die we verzamelen kunnen worden gebruikt voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden, en we bewaren uw gegevens zoals door de toepasselijke wetgeving, overeenkomst of andere contractuele verplichting vereist, of in overeenstemming met onze beleidslijnen en procedures, op voorwaarde dat onze beleidslijnen en procedures aansluiten op de toepasselijke wetgeving. Raadpleeg de updates van het Privacybeleid voor meer informatie over hoe we het melden dat onze privacypraktijken zijn gewijzigd.

Wanneer u ons uw persoonsgegevens en onpersoonlijke gegevens verstrekt, kunnen we deze informatie voor diverse doeleinden gebruiken, zoals om:

 • een bestelling te verwerken die u voor een product of dienst plaatste;
 • te antwoorden op uw vragen;
 • technische en klantenondersteuning te leveren;
 • u nieuws over producten, promoties en nieuwsbrieven te leveren, inclusief informatie over evenementen, seminaries, updates en nuttige tips over de producten en diensten van EFI en zijn partners. Zulke berichten kunnen worden verstrekt via e-mail, telefonisch en de post. Als u er op voorhand mee akkoord gaat, ook via sms, messaging of sociale media, zoals Facebook of Twitter;
 • online winkelen mogelijk te maken;
 • ervoor te zorgen dat u aan wedstrijden kunt deelnemen;
 • u speciale promoties en commerciële advertenties te sturen;
 • contact met u op te nemen voor enquêtes die ons de manier van zakendoen helpen verbeteren;
 • u informatie te sturen over de producten en diensten van EFI en zijn partners;
 • u te laten inschrijven voor online diensten en u producten te laten registreren;
 • samenwerkingsverbanden met resellers te creëren en te onderhouden;
 • u administratieve zaken te melden met betrekking tot de Kanalen en de producten en diensten van EFI en zijn partners;
 • de producten en diensten van EFI en zijn partners verbeteren, evenals de manier waarop we zakendoen;
 • een verzoek om voor EFI te werken bekijken en, in voorkomend geval te beantwoorden; en
 • de functionaliteit en prestaties van de Kanalen en diensten te verbeteren via het gebruik van cookies, clear GIF's en websitelogs zoals hoger beschreven.
Persoonsgegevens kunnen worden gecombineerd met onpersoonlijke gegevens. Online verzamelde gegevens kunnen worden gecombineerd met offline verzamelde gegevens. Persoonsgegevens kunnen worden verbeterd of samengevoegd met gegevens van derden voor de marketing van producten of diensten die u mogelijk interesseren.

Terug naar boven»

Hoe we uw gegevens delen

EFI kan uw gegevens delen, inclusief persoonsgegevens, binnen EFI of met een ongerelateerde derde, inclusief bijvoorbeeld onze providers voor de verwerking van betalingen, bedrijven voor webanalyse en CRM-dienstverleners. Daarnaast kan EFI zulke gegevens delen met zijn partners, inclusief onafhankelijke leveranciers, licentiegevers, contractanten, distributeurs, resellers, dealers, OEM's en andere partijen die een zakenrelatie of mogelijke zakenrelatie met EFI hebben.

Verlenen van producten en/of diensten geleverd door of voor EFI: EFI kan andere bedrijven en individuen vragen om bepaalde functies in onze naam uit te voeren. Voorbeelden omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (i) bedrijven die de Kanalen hosten of helpen beheren; (ii) bedrijven die helpen bij de verwerking van een bestelling voor een product, zoals het uitvoeren van de bestelling, het verkrijgen van een uitklaring, of het zorgen voor de verzending en verwerking; (iii) bedrijven die betaal- en facturatiediensten verlenen; (iv) bedrijven die enquêtes uitvoeren of EFI helpen bij promotieactiviteiten zoals met u contact opnemen via e-mail of telefoon; (v) verzendingsbedrijven die producten leveren, derde adverteerders of promotiepartners die een product of diensten aan u leveren; (vi) specialisten in klantenondersteuning; (vii) webhosting- en internetserviceproviders; en (viii) bedrijven die gegevens analyseren. Het is derden die betrokken zijn in deze activiteiten toegestaan om de gegevens te gebruiken die verzameld zijn en/of hen geleverd zijn om te voldoen aan hun contractuele verplichtingen jegens EFI, om te voldoen aan verplichtingen jegens u en de andere individuen die toegang hebben tot de Kanalen of diensten en deze kunnen gebruiken, of zoals anderszins toegestaan in dit Privacybeleid. EFI vereist dat zulke derden de vertrouwelijkheid beschermen van persoonsgegevens die ze verzamelen of waartoe ze toegang hebben zolang ze door EFI ingeschakeld zijn.

Marketingmateriaal: EFI kan af en toe uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven, zodat deze derden u een speciaal aanbod of speciale promotie kunnen aanbieden waarvan we denken dat die u die waardevol zult vinden. Tenzij u ons specifiek vertelt dat u deze speciale aanbiedingen niet wenst te ontvangen, kunnen we uw gegevens delen. Lees hoe u zich kunt uitschrijven om ons te vertellen dat u niet wilt dat we uw persoonsgegevens voor deze doeleinde delen.

Verkoop of overdracht van gegevens: In het geval van een fusie, overname, spin-off of andere transactie met betrekking tot EFI, een bedrijfseenheid van EFI of een deel van de activa van EFI, kan EFI de over u verzamelde gegevens delen, inclusief persoonsgegevens, aan de overnemende partij of andere partij met betrekking tot de transactie.

Naleving van wetgeving en fraudebescherming: EFI behoudt zich het recht voor om de gegevens die het van u heeft verzameld openbaar te maken als EFI te goeder trouw van mening is dat zulke openbaring nodig is om de toepasselijke wetgeving of een wettelijk proces na te leven, om de aansprakelijkheid van EFI en/of zijn agenten en partners te vermijden, en/of om de rechten en eigendom (inclusief intellectuele eigendom) van EFI en anderen te beschermen, inclusief agenten, partners en klanten van EFI. Daarnaast kan EFI de gegevens die het verzamelt openbaar maken als EFI vermoedt dat een individu of entiteit bedrieglijke of illegale gegevens heeft verstrekt, een illegale, bedrieglijke of onrechtmatige handeling of nalatigheid heeft verricht, zich als iemand anders heeft proberen voor te doen, of geprobeerd heeft onrechtmatige toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een computersysteem of website.

Terug naar boven»

Onze toewijding aan gegevensveiligheid

Hoewel EFI geen volledige veiligheid van de gegevens die we over u verzamelen kan garanderen, hebben we technische en organisatorische maatregelen getroffen die moeten helpen om onbevoegde toegang tot en ongepast gebruik van de gegevens die we over u verzamelen te verhinderen en om te helpen om deze gegevens nauwkeurig te houden. U moet echter weten dat EFI geen controle heeft over de veiligheid van andere websites of diensten op het internet die u mogelijk bezoekt, zelfs niet als er een link staat die u naar de websites en diensten van EFI verwijst. We willen dat u met vertrouwen de Kanalen gebruikt; maar geen enkel systeem is volledig veilig. Ook al ondernemen we commercieel redelijke stappen om uw gegevens te beveiligen, we beloven daarom niet en u mag niet verwachten dat uw persoonsgegevens, andere communicatie of content altijd veilig zal blijven.

Terug naar boven»

Links naar derden

Sommige websites van EFI kunnen links naar andere websites bevatten. Houd er rekening mee dat EFI geen controle heeft over en niet verantwoordelijk is voor de praktijken van gegevensverzameling van die websites, die kunnen verschillen van die van EFI. Wanneer u een website van EFI verlaat, raden we u aan het privacybeleid te lezen van elke website voordat u zulke websites gegevens verstrekt.

Terug naar boven»

Gebruikers buiten de Verenigde Staten

De gegevens die EFI over u verzamelt, kunnen worden verzameld, overgedragen naar, bewaard en verwerkt in de Verenigde Staten en elk ander land waarin EFI en zijn agenten en partners voorzieningen hebben. De wet op gegevensbescherming en andere wetten in de Verenigde Staten en andere toepasselijke landen zijn mogelijk niet even uitgebreid als die in uw land. Maar wij blijven dit Privacybeleid naleven. Als u niet akkoord gaat met deze bepaling, verstrek ons dan geen gegevens.

Rechten van de betrokkenen: Als u zich in de Europese Unie bevindt en u contact wenst op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of rechten van de betrokkenen wilt uitoefenen die u ter beschikking hebt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, vaak GDPR genoemd, en die toegang, bijwerken, rectificatie en/of wissing van uw Persoonsgegevens omvat, dan kunt u dit doen zoals beschreven onder het onderdeel “Hoe u toegang hebt tot uw gegevens en ze kunt corrigeren”. Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij toezichthoudende overheden als uw gegevens werden verwerkt op een manier die niet conform de GDPR is.

Terug naar boven»

Onze toewijding voor de privacy van kinderen

De privacy van hele jonge kinderen beschermen is uitermate belangrijk. Daarom verzamelen of bewaren we via de Kanalen geen gegevens van personen waarvan we weten dat ze jonger dan 13 zijn, en geen enkel onderdeel van de Kanalen is zo gestructureerd om iemand van jonger dan 13 aan te trekken. Als EFI merkt dat iemand die ons persoonsgegevens verstrekt jonger is dan 13, dan wissen we die persoonsgegevens.

Terug naar boven»

Hoe u toegang hebt tot uw gegevens en ze kunt corrigeren

U kunt toegang vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren door op de volgende manieren contact met ons op te nemen:

E-mail: privacy@efi.com
Postadres:
Electronics For Imaging, Inc.
Attention: Privacy Policy
6750 Dumbarton Circle
Fremont, CA 94555

U kunt feitelijke fouten in uw persoonsgegevens corrigeren door ons een verzoek te sturen dat op een geloofwaardige manier de fout toont. EFI behoudt zich het recht voor om uw identiteit na te gaan voordat het toegang verleent tot deze informatie of correcties doorvoert. Het bedrijf behoudt zich ook het recht voor om de toegang te weigeren aan iedereen die zijn identiteit niet naar tevredenheid van EFI bevestigt.

Terug naar boven»

Hoe u zich kunt uitschrijven

U kunt kiezen hoe uw gegevens door EFI worden gebruikt en met derden worden gedeeld. U kunt zich uitschrijven om niet langer commerciële e-mails van EFI te ontvangen door de instructies in die mails te volgen. U kunt zich ook uitschrijven door een e-mail te sturen naar efi@efi.com en in de onderwerpsregel van uw bericht “Remove EFI” te plaatsen. Merk op dat als u zich uitschrijft maar later vraagt om commerciële e-mails van EFI te ontvangen, u deze commerciële e-mails zult ontvangen en onderworpen zult zijn aan dit Privacybeleid, maar het recht blijft hebben om u indien gewenst opnieuw uit te schrijven.

Als u niet wilt dat EFI uw persoonsgegevens met derden deelt zodat deze u informatie kunnen sturen over producten of diensten waarvan we denken dat ze u zullen interesseren, dan kunt u zich uitschrijven door een e-mail te sturen naar efi@efi.com en in de onderwerpsregel van uw bericht “Remove Third Parties” te plaatsen.

Merk op dat uw rechten om uit te schrijven alleen van toepassing zijn zoals hierboven beschreven. EFI kan uw gegevens nog steeds gebruiken en delen zoals beschreven in dit Privacybeleid om, bijvoorbeeld, een contract met u uit te voeren, u administratieve, transactionele of relationele berichten over een door u besteld product of dienst te sturen, bestellingen die u doet uitvoeren, of zoals vereist door de wet. Raadpleeg hoe we uw gegevens delen voor meer informatie. Als bovendien uw gegevens al met een derde gedeeld zijn, zoals een partner van EFI, en u van die derde niet langer commerciële e-mails wenst te ontvangen, dan moet u de uitschrijfinstructies van die derde volgen.

Terug naar boven»

Hoe contact met ons opnemen

We krijgen graag vragen of opmerkingen over ons Privacybeleid. U kunt contact met ons opnemen als u van mening bent dat uw gegevens niet conform dit Privacybeleid worden gebruikt. U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

E-mail: privacy@efi.com
Postadres:
Electronics For Imaging, Inc.
Attention: Privacy Policy
6750 Dumbarton Circle
Fremont, CA 94555

Terug naar boven»

Updates van het Privacybeleid

EFI kan af en toe zijn Privacybeleid herzien. Bezoek deze site regelmatig om te controleren op mogelijke herzieningen en het actuele Privacybeleid van EFI. Wanneer we wijzigingen van dit Privacybeleid plaatsen, herzien we bijgewerkte datum onder aan dit Privacybeleid.

Datum van deze laatste beleidsupdate: 18 mei 2018

Terug naar boven»