Privacybeleid

Bijgewerkt op 29 april 2022

 

Doel
Wij hechten veel belang aan uw privacy. Tijdens de normale procedures verzamelt EFI informatie van klanten, consumenten en derden. Voor een betere bescherming van uw privacy bieden we deze Privacyverklaring om uit te leggen hoe uw gegevens worden verzameld, verwerkt, overgedragen (zowel online als offline), opgeslagen en openbaar gemaakt, en welke opties u hebt wat betreft de manier waarop uw gegevens worden gedeeld. We hebben deze verklaring beschikbaar gemaakt via een webkoppeling op onze startpagina, zodat hij gemakkelijk te vinden is.

 

Bereik

De EFI-privacyverklaring geldt voor alle bedrijven en alle dochterondernemingen van Electronics For Imaging, Inc. (in deze privacyverklaring gezamenlijk “EFI” genoemd). Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die door EFI wordt ontvangen van zijn klanten, consumenten, derden en andere individuen, elektronisch of op papier, als onderdeel van de bedrijfsoperaties van EFI, inclusief informatie die is verzonden en verzameld door of via: (i) een EFI-website die op de betreffende startpagina een verwijzing naar deze Privacyverklaring bevat; (ii) alle software die in bezit is van of wordt ontwikkeld, verkocht of op de markt gebracht door EFI; of (iii) producten of diensten die worden aangeboden door EFI, al dan niet gehost door EFI of door derden (gezamenlijk de “Kanalen” of individueel “het Kanaal”), en informatie die offline door EFI wordt verzameld. EFI verkoopt of deelt de (hierin gedefinieerde) over u verzamelde persoonsgegevens niet aan of met derden, behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid. Deze Privacyverklaring kan onderhevig zijn aan een specifieke en toepasselijke privacyverklaring van een dochteronderneming van EFI, en deze Privacyverklaring kan verschillen voor zover de plaatselijke wetgeving dat vereist.

 

Definities

“Gegevenssubject” betekent een natuurlijke persoon die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, met name aan de hand van een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatie voor een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze persoon.

 

“Persoonsgegevens” betekent alle gegevens die zijn gerelateerd aan een Gegevenssubject en die kan worden gebruikt om dit individu te identificeren, alleen of samen met andere gemakkelijk beschikbare gegevens.

 

“Principes” betekent de EU-VS-privacyschildprincipes.

 

“Verwerking” betekent elke bewerking die op persoonlijke informatie wordt toegepast.

 

“Gevoelige persoonsgegevens” betekent persoonlijke informatie over de raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, en gegevens over de gezondheid, het seksuele leven of seksuele geaardheid van een individu.

 

EU-VS-privacyschild

EFI en zijn Amerikaanse dochterondernemingen (waaronder CRC Information Systems, Inc., EFI CorrSoft LLC, Fiery LLC en Jetrion LLC) voldoen aan het EU-VS-privacyschildkader zoals geformuleerd door het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken over het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die worden overgedragen van de Europese Unie aan de Verenigde Staten.  EFI heeft bij het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken erkend dat het bedrijf zich houdt aan de principes omtrent alle uit de EU ontvangen persoonsgegevens, ondersteund door het Privacyschild. Als er enig conflict is tussen de voorwaarden in deze Privacyverklaring en de Privacyschildprincipes, krijgen de Privacyschildprincipes voorrang.  Ga voor meer informatie en voor het bekijken van onze certificatie over het Privacyschildprogramma naar https://www.privacyshield.gov/.

 

Ter wille van compatibiliteit met het Privacyschild erkent EFI dat het onderhevig is aan de inspectie en het gezag van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC). EFI kan worden verplicht om persoonsgegevens bekend te maken in reactie op gewettigde verzoeken van openbare autoriteiten. Daaronder valt ook het voldoen aan de eisen van nationale veiligheid of wetshandhaving.

 

Gegevensverzameling

Er zijn diverse manieren waarop EFI persoonsgegevens van u kan verzamelen in de normale bedrijfsvoering. Persoonsgegevens kunnen worden verzameld als u persoonsgegevens verstrekt met betrekking tot het gebruik van een Kanaal, inclusief het bestellen van een product of dienst, een registratie voor een webinar, Kanaalformulieren, faxen, enquêtes, productregistraties, zoals registraties met betrekking tot de installatie van software, het gebruik van online middelen of programma's, antwoorden op gemaild materiaal, inschrijving op onze nieuwsbrief en andere publicaties, deelname aan wedstrijden, telefoongesprekken, Kanaalfora en messageboards, en persoonlijk, zoals op beurzen of andere evenementen. Daarnaast kunnen we uw naam, adres, telefoonnummers van contactpersonen en e-mailadres verzamelen om informatie te vragen. Als u online een aankoop doet, hebben we ook uw krediet-/debetkaartgegevens, vervaldatum, facturatieadres, verzendingsadres en verwante informatie nodig. Voor de registratie op online fora kunnen we u om uw geboortedatum vragen. U kunt aanvullende persoonsgegevens verstrekken in een e-mail die u aan ons verzendt, via een Kanaal of via een cv dat u stuurt in verband met interesse in een baan bij EFI. We verzoeken u echter om de hoeveelheid aan EFI verstrekte persoonsgegevens in die gevallen te beperken tot wat redelijkerwijs is vereist. U kunt ook bepaalde informatie, waaronder persoonlijke informatie, aan ons verstrekken, zoals de producten die u gebruikt, uw bedrijfsnaam, functie in uw bedrijf, klantactiva-serienummer, accountnaam, supportcasenummer en andere informatie in verband met een verzoek tot ondersteuning voor een van onze producten, of andere informatie die u aan EFI verstrekt of die wij verzamelen tijdens de normale bedrijfsvoering. Daarnaast kan EFI samengevoegde onpersoonlijke gegevens verzamelen van de Kanalen die klanten bezoeken, en wel via het gebruik van cookies, clear GIF's en websitelogboeken, zoals verderop beschreven.

 

Cookies: EFI kan informatie verzamelen via het gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat een website op de computer of het mobiele apparaat van een gebruiker plaatst. Dit bestand bevat specifieke informatie over vorige bezoeken aan de website. Het cookie kan het land en de taal van de gebruiker, een willekeurig toegewezen sessie-ID, naam en adres of het IP-adres (Internetprotocol) van de computer van de gebruiker opslaan. EFI kan cookies gebruiken met diverse doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot: (i) het aantal gebruikers op een EFI-website traceren over een bepaalde tijd; (ii) herhaalde bezoeken aan een EFI-website herkennen; (iii) onlinenavigatie en onlineshopping faciliteren; (iv) pagina's traceren die tijdens één onlinesessie zijn bezocht, trends analyseren en uitgebreide demografische informatie verzamelen; (v) de presentatie van een EFI-website aanpassen om deze effectiever te maken; (vi) de voorkeuren van een gebruiker opslaan; (vii) sessiegegevens, gebruikersspecifieke informatie (zoals de pagina's die de gebruiker opent of bezoekt) en eerdere activiteit op een EFI-website vastleggen; (viii) gebruikers informeren over nieuwe Kanalen die wij waardevol achten; en (ix) producten en diensten op de markt brengen voor gebruikers. EFI kan de onpersoonlijke gegevens die het bedrijf verzamelt door middel van cookies, koppelen aan persoonsgegevens. Sommige van onze partners kunnen cookies op de websites van EFI gebruiken. Mogelijk hebben we echter geen toegang tot en controle over deze cookies. Raadpleeg daarom het cookiebeleid van de site die u bezoekt.

 

Hoelang een cookie op uw computer of mobiele apparaat blijft, hangt ervan af of het een persistente of sessiecookie is. Sessiecookies blijven alleen op uw computer of mobiele apparaat totdat u stopt met browsen. Persistente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat totdat ze zijn verlopen of worden verwijderd.


U kunt uw cookie-instellingen beheren via de webbrowsertoepassing, waarin u het gebruik van cookies kunt blokkeren of beperken en ook cookies kunt verwijderen. Raadpleeg het helpmenu van uw browsertoepassing
voor meer informatie. Als u het gebruik van cookies blokkeert, kunt u bepaalde functies op een EFI-website mogelijk niet gebruiken. Ga voor meer informatie over het gebruik van cookies door EFI naar het betreffende cookiebeleid van de site die u bezoekt.


Clear GIF's: Clear GIF's zijn kleine grafische afbeeldingen (in GIF- of andere beeldindeling) op een website, in een webbased document of in een e-mailbericht. De gebruiker kan de clear GIF's niet zien omdat ze doorgaans heel klein zijn (bv. slechts 1-op-1 pixel) en ofwel doorzichtig zijn dan wel dezelfde kleur hebben als de achtergrond van de website, het document of e-mailbericht. We gebruiken geen clear GIF's om persoonsgegevens over u te verzamelen. We kunnen clear GIF's echter wel gebruiken om onpersoonlijke gegevens te verzamelen, zoals statistische gegevens over het gebruik van pagina's, functies of andere elementen op de Kanalen of via e-mailberichten van EFI die u ontvangt. We kunnen deze gegevens in verband brengen met een gebruiker om de gebruikerservaring te personaliseren en voor de statistische analyse van gebruikerservaringen op de Kanalen of in onze e-mails.

Websitelogboeken: EFI kan informatie verzamelen in de vorm van websitelogboeken (gezamenlijk “Logboeken” genoemd). Deze Logboeken zijn bestanden die de activiteit op de Kanalen registreren en statistieken verzamelen over activiteiten van gebruikers, bijvoorbeeld hoeveel gebruikers de Kanalen hebben bezocht, hoe vaak, hoeveel hits een specifieke internetpagina heeft gekregen, het type en de kwaliteit van de internetverbinding van de gebruiker bij de Kanalen, en de identificatie van de hardware en software van de gebruiker. De gegevens in de Logboeken kunnen bestaan uit de IP-adressen, gebruikers-ID's en identificatie van de internetserviceprovider die zorgt voor uw verbinding met het internet. In het algemeen maken we gebruik van de Logboeken om de Kanalen te bedienen en te verbeteren, om de populariteit van bepaalde functies te bepalen, om te helpen bij interne marketing en demografische studies, en om ons toe te staan de algemene efficiëntie en activiteit op de Kanalen te beoordelen.

Communicatie binnen de Kanalen: EFI kan informatie verzamelen die u verzendt bij het posten van berichten via een Kanaalforum. Communicatie van een gebruiker binnen de Kanalen, zoals op de fora, mag niet als privé worden beschouwd. Zulke communicatie kan door anderen worden gezien en opgeslagen. EFI is niet verplicht om de communicatie van gebruikers te controleren maar behoudt zich het recht voor om te handelen bij melding van wangedrag of misbruik van communicatievoorrechten. Omdat de communicatie door een groot publiek kan worden gezien en/of gehoord, raden we gebruikers aan om geen persoonsgegevens te verstrekken op de Kanaalfora.

Doel van de verzameling van persoonsgegevens

EFI kan uw persoonsgegevens met uw toestemming verwerken, verzamelen en openbaar maken. Er zijn echter gevallen waar EFI uw persoonsgegevens kan verwerken en openbaar maken zonder uw expliciete toestemming, waaronder de volgende wettelijke grondslagen:

 

 • Uitvoeren van een contract
 • Waar EFI een legitiem belang heeft bij de verwerking van de persoonlijke informatie
 • De verwerking is noodzakelijk of wettelijk vereist, of wordt uitgevoerd ter bescherming van het openbare belang, ter bescherming van uw vitale belang of voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van een wettelijke claim
 • De verwerking van persoonsgegevens die openbaar zijn gemaakt door het Gegevenssubject
 • De verwerking of overdracht is wettelijk vereist

 

EFI verwerkt, verzamelt en openbaart uw persoonsgegevens voor doeleinden om onder andere de volgende redenen:

 

 • Een order verwerken die u plaatst voor een product of dienst
 • Reageren op uw vragen over een product of dienst
 • Technische of klantenondersteuning bieden voor een product of dienst
 • Uitvoeren van marketing- en verkoopactiviteiten
 • Samenwerkingsverbanden met resellers vestigen en onderhouden
 • Onderzoek en ontwikkeling uitvoeren
 • Productontwikkeling ondernemen
 • Fraude opsporen en voorkomen
 • Uw identiteit nagaan

 

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan derden

EFI kan uw gegevens delen, inclusief persoonsgegevens, binnen EFI of met een ongerelateerde derde, inclusief bijvoorbeeld onze providers voor de verwerking van betalingen, bedrijven voor webanalyse en CRM-dienstverleners. Daarnaast kan EFI zulke gegevens delen met zijn partners, inclusief onafhankelijke leveranciers, licentiegevers, contractanten, distributeurs, resellers, dealers, OEM's en andere partijen die een zakenrelatie of mogelijke zakenrelatie met EFI hebben.

Verlenen van producten en/of diensten geleverd door of voor EFI: EFI kan andere bedrijven en individuen vragen om bepaalde functies in onze naam uit te voeren. Voorbeelden omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (i) bedrijven die de Kanalen hosten of helpen beheren; (ii) bedrijven die helpen bij de verwerking van een bestelling voor een product, zoals het uitvoeren van de bestelling, het verkrijgen van een uitklaring, of het zorgen voor de verzending en verwerking; (iii) bedrijven die betaal- en facturatiediensten verlenen; (iv) bedrijven die enquêtes uitvoeren of EFI helpen bij promotieactiviteiten zoals met u contact opnemen via e-mail of telefoon; (v) verzendingsbedrijven die producten leveren, derde adverteerders of promotiepartners die een product of diensten aan u leveren; (vi) specialisten in klantenondersteuning; (vii) webhosting- en internetserviceproviders; en (viii) bedrijven die gegevens analyseren. Het is derden die betrokken zijn bij deze activiteiten, toegestaan om de gegevens te gebruiken die zijn verzameld en/of aan hen ter beschikking zijn gesteld om te voldoen aan hun contractuele verplichtingen jegens EFI, om te voldoen aan verplichtingen jegens u en de andere individuen die toegang hebben tot de Kanalen of diensten en deze kunnen gebruiken, of zoals anderszins toegestaan in deze Privacyverklaring. EFI vereist dat zulke derden de vertrouwelijkheid beschermen van de persoonsgegevens die ze verzamelen of waartoe ze toegang hebben zolang ze met EFI te maken hebben.

Marketingmaterialen: EFI kan af en toe uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven, zodat deze derden u een speciaal aanbod of speciale promotie kunnen aanbieden waarvan we denken dat u die waardevol zult vinden. Tenzij u ons specifiek vertelt dat u deze speciale aanbiedingen niet wenst te ontvangen, kunnen we uw persoonsgegevens delen. Lees hoe u zich kunt uitschrijven om ons te vertellen dat u niet wilt dat we uw persoonsgegevens voor dit doel delen.

Verkoop of overdracht van informatie: in het geval van een fusie, overname, spin-off of andere transactie met betrekking tot EFI, een bedrijfseenheid van EFI of een deel van de activa van EFI, kan EFI de over u verzamelde gegevens delen, inclusief persoonsgegevens, aan de overnemende partij of andere partij met betrekking tot de transactie.

Naleving van wetgeving en fraudebescherming: EFI behoudt zich het recht voor om de gegevens die het van u heeft verzameld, openbaar te maken als EFI te goeder trouw van mening is dat zulke openbaring nodig is om de toepasselijke wetgeving of een wettelijk proces na te leven, om de aansprakelijkheid van EFI en/of zijn agenten en partners te vermijden, en/of om de rechten en eigendom (inclusief intellectuele eigendom) van EFI en anderen te beschermen, inclusief agenten, partners en klanten van EFI. Daarnaast kan EFI de gegevens die het verzamelt, openbaar maken als EFI vermoedt dat een individu of entiteit bedrieglijke of illegale gegevens heeft verstrekt, een illegale, bedrieglijke of onrechtmatige handeling of nalatigheid heeft verricht, zich als iemand anders heeft proberen voor te doen, of geprobeerd heeft onrechtmatige toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een computersysteem of website.


Aansprakelijkheid voor verdere overdrachten: EFI zal van partners, serviceproviders en derden de verzekering krijgen dat deze hetzelfde niveau van maatregelen zullen toepassen om persoonsgegevens te beschermen overeenkomstig deze Privacyverklaring. EFI voldoet aan de Privacyschildprincipes wat betreft aansprakelijkheid voor volgende overdrachten.

 

Hoe u zich kunt uitschrijven
U kunt kiezen hoe uw persoonsgegevens door EFI worden gebruikt en met derden worden gedeeld. U kunt zich uitschrijven om niet langer commerciële e-mails van EFI te ontvangen door de instructies in die mails te volgen. U kunt zich ook uitschrijven door een e-mail te verzenden naar
efi@efi.com en in de onderwerpregel van uw bericht de tekst “Remove EFI” in te voeren.  Merk op dat als u zich uitschrijft maar later vraagt om commerciële e-mails van EFI te ontvangen, u deze commerciële e-mails zult ontvangen en onderworpen zult zijn aan deze Privacyverklaring, maar het recht behoudt om zich desgewenst opnieuw uit te schrijven.

Als u niet wilt dat EFI uw persoonsgegevens met derden deelt zodat deze u informatie kunnen sturen over producten of diensten waarvan we denken dat ze u zullen interesseren, kunt u zich uitschrijven door een e-mail te sturen naar
efi@efi.com en in de onderwerpregel van uw bericht “Remove Third Parties” in te voeren.

 

Merk op dat uw rechten om uit te schrijven alleen van toepassing zijn zoals hierboven beschreven. EFI kan nog steeds uw gegevens verwerken en openbaar maken zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Als bovendien uw gegevens al met een derde gedeeld zijn, zoals een partner van EFI, en u van die derde niet langer commerciële e-mails wenst te ontvangen, dan moet u de uitschrijfinstructies van die derde volgen. Raadpleeg de sectie getiteld Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden voor meer informatie.

Onze toewijding aan gegevens van kinderen

Bescherming van de privacy van jongeren is extra belangrijk. Daarom verzamelen of bewaren we via de Kanalen geen gegevens van personen waarvan we weten dat ze jonger dan 13 zijn, en is geen enkel onderdeel van de Kanalen gestructureerd om iemand van jonger dan 13 aan te trekken. Als EFI merkt dat iemand die ons persoonsgegevens verstrekt, jonger is dan 13, wissen we deze persoonsgegevens.

 

Beveiliging

Hoewel EFI geen volledige veiligheid kan garanderen van de gegevens die we over u verzamelen, hebben we technische en organisatorische maatregelen getroffen die moeten helpen om onbevoegde toegang tot en ongepast gebruik van, of verlies, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de gegevens die we over u verzamelen, te verhinderen en om te helpen om deze gegevens nauwkeurig te houden. U moet echter weten dat EFI geen controle heeft over de veiligheid van andere websites of diensten op het internet die u mogelijk bezoekt, zelfs niet als er een link staat die u naar de websites en diensten van EFI verwijst. We willen dat u met vertrouwen de Kanalen gebruikt; maar geen enkel systeem is volledig veilig. Ook al ondernemen we commercieel redelijke stappen om uw gegevens te beveiligen, we beloven daarom niet en u mag ook niet verwachten dat uw persoonsgegevens, andere communicatie of content altijd veilig zullen blijven.

 

Gegevensintegriteit en beperking van doeleinden

EFI gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we deze van u hebben verzameld. EFI heeft een protocol om te garanderen dat de persoonsgegevens worden gebruikt zoals bedoeld, en dat deze nauwkeurig, volledig en actueel zijn. EFI zal er ook voor zorgen dat de persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is om het doel te bereiken. Deze verplichting belet EFI niet om persoonsgegevens te verwerken gedurende langere perioden zolang en in zoverre als een dergelijke verwerking redelijkerwijs het doel dient van archivering in het openbare belang, journalistiek, literatuur en kunst, wetenschappelijk of historisch onderzoek, en statistische analyse. In deze gevallen zal een dergelijke verwerking onderhevig zijn aan de andere principes en voorzieningen van het Privacyschildkader.

 

Individuele rechten

De gegevens die EFI over u verzamelt, kunnen worden verzameld, overgedragen naar, bewaard en verwerkt in de Verenigde Staten en elk ander land waarin EFI en zijn agenten en partners voorzieningen hebben.
Waar dit wettelijk vereist is, zal EFI aan individuen toegang verlenen tot hun persoonsgegevens en/of hun persoonsgegevens aanvullen, verwijderen, corrigeren of toegang verlenen tot hun persoonsgegevens wanneer deze onnauwkeurig zijn of worden verwerkt in strijd met de wet. Indien u contact wenst op te nemen met EFI om een verzoek in te dienen, gelieve ons te contacteren door een verzoek in te dienen via de onderstaande methoden:

Online:
EU-inwoners kunnen via de onderstaande link gebruikmaken van hun recht om te weten welke persoonsgegevens zijn verzameld, toegang te krijgen tot deze gegevens of deze gegevens te verwijderen:

https://www.efi.com/legal/privacy/eu-residents/

Post:
Adres:
Electronics For Imaging, Inc.
Attention: Privacy Manager
12 Innovation Way
Londonderry, NH 03053
USA

U kunt feitelijke fouten in uw persoonsgegevens corrigeren door ons een verzoek te sturen dat op een geloofwaardige manier de fout toont. EFI behoudt zich het recht voor om uw identiteit na te gaan voordat het toegang verleent tot persoonsgegevens of correcties doorvoert. Het bedrijf behoudt zich ook het recht voor om de toegang te weigeren aan iedereen die zijn identiteit niet naar tevredenheid van EFI bevestigt.

 

Inwoners van Californië

De California Consumer Privacy Act (“CCPA”) verleent inwoners van Californië de volgende rechten:

 

 • Het recht om te weten welke persoonsgegevens in de afgelopen 12 maanden zijn verzameld
 • Het recht op toegang tot persoonsgegevens die we hebben verzameld
 • Het recht om de door ons verzamelde persoonsgegevens te verwijderen (met enkele uitzonderingen)
 • Het recht om niet te worden gediscrimineerd als deze privacyrechten worden uitgeoefend

 

Inwoners van Californië kunnen via de onderstaande link gebruikmaken van hun recht om te weten welke persoonsgegevens zijn verzameld, toegang te krijgen tot deze gegevens of deze gegevens te verwijderen:

 

https://www.efi.com/legal/privacy/ccpa/

 

We zijn verplicht uw verzoek eerst te verifiëren voordat we eraan voldoen. Ons streven is om geverifieerde verzoeken binnen 45 dagen af te handelen.

 

De persoonsgegevens die EFI verzamelt, worden niet doorverkocht.

 

Beroep en handhaving

Volgens de Privacyschildprincipes hecht EFI eraan om klachten over het verzamelen, verwerken en overdragen van persoonsgegevens op te lossen. Individuen mogen via het onderstaande e-mailadres contact opnemen met EFI voor meer informatie of om een klacht in te dienen:

 

E-mail: privacy@efi.com

 

Schrijf op de onderwerpregel van uw e-mail “Data Subject Request”. EFI streeft ernaar om binnen 45 dagen op verzoeken te antwoorden.

 

EFI zegt bovendien toe om onopgeloste Privacyschildklachten te verwijzen naar JAMS, een alternatieve provider van oplossingen voor geschillen in de Verenigde Staten.  De diensten van JAMS zijn voor u gratis. Als u niet tijdig van ons een bevestiging van uw klacht ontvangt, of als we uw klacht niet hebben opgelost, neemt u via de onderstaande link contact op met JAMS:

 

https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield

 

Bindende arbitrage: U hebt onder bepaalde omstandigheden mogelijk de optie om te kiezen voor bindende arbitrage onder het Privacyschildpanel voor de oplossing van uw klacht. Voor uitoefening van uw arbitragerechten moet u het volgende doen:

 

(i) de claim direct bij EFI neerleggen en 45 dagen de gelegenheid geven voor een reactie;

(ii) gebruikmaken van de aangegeven verhaalmethode, JAMS, wat u niets kost; en

(iii) het probleem via uw gegevensbeschermingsautoriteit neerleggen bij het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie de gelegenheid geven om het probleem zo goed mogelijk op te lossen, eveneens zonder kosten voor u.


Ga voor meer informatie over uw rechten op arbitrage naar de Privacyschild-website. 
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

 

Updates van de Privacyverklaring

EFI kan van tijd tot tijd zijn Privacyverklaring herzien. Bezoek deze site regelmatig om te controleren op eventuele revisies en de actuele Privacyverklaring van EFI. Wanneer we wijzigingen in deze Privacyverklaring posten, herzien we de bijgewerkte datum onder aan deze Privacyverklaring.