Aplikacje Fiery Impose i Compose oraz pakiet SeeQuence Suite – wymiana kluczy sprzętowych