Pobierz program Fiery® Command WorkStation® 5.8


Fiery Command WorkStation


Scentralizuj zarządzanie zadaniami, połącz się ze wszystkimi serwerami Fiery w sieci i uzyskaj szybko optymalne wyniki w celu zwiększenia wydajności. Intuicyjny interfejs ułatwia wykonywanie złożonych zadań, niezależnie od doświadczenia operatora, zaś elastyczne oprogramowanie dostosowuje się do każdego środowiska.

Fiery Hot Folders


Zwiększ wydajność dzięki automatyzacji procesu przesyłania zadań i ograniczeniu liczby błędów spowodowanych pomyłkami podczas konfiguracji zadań. Dokumenty można drukować, korzystając z funkcji „przeciągnij i upuść” lub drukowania do pliku, co zapewnia użytkownikom możliwość wyboru metody drukowania.

Fiery Remote Scan


Pobieraj zeskanowane obrazy z serwera Fiery i przesyłaj bezpośrednio do aplikacji za pomocą dodatku TWAIN. Funkcja mapowania folderów synchronizuje zawartość skrzynki pocztowej Fiery z folderem lokalnym na klientach z systemem Windows® i Mac®.


Powrót do strony programu Command WorkStation.