Pobierz program Fiery® Command WorkStation® 6.3


Fiery Command WorkStation


Scentralizuj zarządzanie zadaniami, połącz się ze wszystkimi serwerami Fiery w sieci i uzyskaj szybko optymalne wyniki w celu zwiększenia wydajności. Intuicyjny interfejs ułatwia wykonywanie złożonych zadań, niezależnie od doświadczenia operatora, zaś elastyczne oprogramowanie dostosowuje się do każdego środowiska.

Fiery Hot Folders (tylko do szybkich i arkuszowych drukarek atramentowych)


Zwiększ wydajność dzięki automatyzacji przesyłania zadań. Aplikacja Fiery Hot Folders zmniejsza liczbę błędów i upraszcza powtarzalne czynności z uwagi na prostą w obsłudze funkcję przeciągania i upuszczania. Publikuj i udostępniaj foldery Fiery Hot Folders wielu użytkownikom w swojej sieci, by drukować szybciej i bez błędów.

Ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed kontynuacją:

 
Fiery Command WorkStation 6 łączy się z serwerami Fiery z zainstalowanym systemem Fiery System 10/10e lub nowszym, a także Fiery XF 7 lub nowszym. Poniżej wymieniono ważne informacje dotyczące tej wersji:

  • Ten plik do pobrania zawiera 64-bitową wersję programu Fiery Command WorkStation. Jeśli korzystasz z 32-bitowego systemu operacyjnego, zainstaluj program Fiery Command WorkStation 6.2.
  • Jeśli korzystasz z szybkiej atramentowej maszyny drukarskiej, nie instaluj tej wersji oprogramowania. Skontaktuj się z producentem maszyny i poproś o informacje dotyczące uaktualniania swojej wersji programu Fiery Command WorkStation.
  • Użytkownicy pakietu Fiery Color Profiler Suite dla arkuszowych maszyn cyfrowych powinni zainstalować uaktualnienie do wersji Fiery Color Profiler Suite 5.1, aby móc korzystać z tych samych funkcji co obecnie.
  • Użytkownicy programu Fiery JobFlow™ powinni zainstalować uaktualnienie do wersji Fiery JobFlow 2.5, aby korzystać z tej wersji programu Fiery Command WorkStation. Starsze wersje programu JobFlow nie są obsługiwane.

 

Powrót do strony programu Command WorkStation.