Fiery Navigator

Dane przydatne do sprawowania proaktywnej kontroli
Zyskaj pełny wgląd w swoją działalność drukarską dzięki szczegółowym danym pozwalającym zrozumieć trendy produkcyjne, ustandaryzować procedury operacyjne i maksymalnie wykorzystać sprzęt w celu osiągnięcia wyższej rentowności i wydajności.

Wypróbuj aplikację Fiery Navigator
Brak konieczności rejestracji. Po prostu uruchom sesję demonstracyjną.Panel sterowania Fiery Navigator          
Pulpit nawigacyjny
Obserwuj i oceniaj dane produkcyjne, aby bardziej równomiernie rozkładać pracę, identyfikować trendy produkcji i szybko reagować na niedobory wydajności.

  • Analizuj trendy w perspektywie czasowej. Przeglądaj dane produkcyjne pojedynczego urządzenia Fiery Driven™ albo zestawione dane wielu urządzeń. Personalizuj panel sterowania, wybierając dane, które chcesz wyświetlać i sposób ich wyświetlania.
  • Śledź intensywność eksploatacji i porównuj wydajność. Wyświetlaj wybrane statystyki produkcyjne w tabeli obok siebie na potrzeby porównywania poszczególnych drukarek albo grup drukarek.

Fiery Navigator Sync    Synchronizacja
Wykorzystaj istniejące ustawienia i zapewnij spójne jakościowo wydruki, udostępniając wspólne konfiguracje.

  • Twórz pakiety synchronizacji konfiguracji, które obejmują profile kolorów, ustawienia wstępne, drukarki wirtualne i wykazy papieru oraz przechowuj je w chmurze.
  • Instaluj pakiety synchronizacji na urządzeniach o tym samym modelu w celu standaryzacji ich konfiguracji i utrzymywania optymalnych warunków eksploatacji. Możesz też użyć pakietu do przywrócenia danego urządzenia do poprzedniego stanu.

Fiery Navigator Manage    Zarządzanie
Definiuj i twórz grupy urządzeń, aby mieć lepszy wgląd w produkcję oraz łatwiej porównywać i  analizować wydajność.

  • Kontroluj konfigurację i status każdego urządzenia. Aktywuj i dezaktywuj urządzenia, które są analizowane. Zyskaj wgląd w zainstalowane aplikacje, podłączone moduły wykańczania, statusy kalibracji i inne.
  • Grupuj urządzenia na podstawie określonych kryteriów, takich jak możliwość druku kolorowego, możliwość druku czarno-białego, odmiana modelu i inne.

Fiery Navigator Alert   Powiadomienia
Błyskawicznie reaguj na wydarzenia, zapobiegając opóźnieniom w produkcji.

  • Ustawiaj częstotliwość powiadomień e-mail w przypadku alertów dotyczących krytycznego stanu urządzenia i zarządzaj nimi.
  • Odbieraj codzienne, tygodniowe lub miesięczne raporty przedstawiające zagregowane dane dotyczące kluczowych aspektów, takie jak podział wydrukowanych zadań, całkowita liczba wydrukowanych arkuszy, główna metoda przesyłania zadań, zacięcia papieru według typu nośnika lub inne dane statystyczne.