Fiery Navigator

Dane przydatne do sprawowania proaktywnej kontroli
Zyskaj pełny wgląd w swoją działalność drukarską dzięki szczegółowym danym pozwalającym zrozumieć trendy produkcyjne, ustandaryzować procedury operacyjne i maksymalnie wykorzystać sprzęt w celu osiągnięcia wyższej rentowności i wydajności.

Wypróbuj aplikację Fiery Navigator
Brak konieczności rejestracji. Po prostu uruchom sesję demonstracyjną.


Ogólna miniatura odnosząca się do krótkich kursów Fiery Navigator
        

Obejrzyj materiał wideo Fiery Navigator — informacje ogólne stanowiący krótki kurs.

Uzyskaj dostęp do innych krótkich kursów dotyczących rozwiązania Fiery Navigator, udostępnianych w formie materiału wideo na witrynie internetowej Fiery Global University.
W przypadku nowych kursantów wymagana jest rejestracja. Osoby, które już są kursantami, muszą się zalogować.
Ogólna miniatura odnosząca się do filmów informacyjnych autorstwa PODi o produkcie Fiery Navigator 
        

Organizacja PODi* przeprowadziła recenzję rozwiązania Fiery Navigator i opublikowała cztery krótkie materiały wideo prezentujące wyczerpujące omówienie naszego produktu:

  • Fiery Navigator: Informacje ogólne – oferuje wysokiej jakości omówienie głównych funkcji produktu’ 
  • Fiery Navigator: Zarządzanie urządzeniami – pokazuje, w jaki sposób uzyskać bardziej szczegółowe informacje o urządzeniach i grupować urządzenia
  • Fiery Navigator: Pulpit nawigacyjny wydajnością – omawia, w jaki sposób na panelach sterowania trendów i porównań wyświetlane są dane produkcyjne
  • Fiery Navigator: Synchronizacja konfiguracji – naucza, w jaki sposób zapisać konfigurację urządzenia w formie pakietu synchronizacji, zainstalować pakiet na urządzeniach o identycznym modelu oraz kontrolować status synchronizacji

Już teraz możesz obejrzeć wszystkie materiały wideo na witrynie internetowej Filmy informacyjne PODi o produkcie Fiery Navigator.

*PODi, Digital Print Initiative to organizacja międzynarodowa wspierana przez jej członków. Jej celem jest zwiększanie popytu na aplikacje marketingowe wspierane przez druk cyfrowy oraz pomoc jej członkom w tworzeniu firm z branży druku cyfrowego, które będą odnosić sukcesy.Broszury
Obtenha visibilidade total de sua operação de impressão com dados valiosos para compreender as tendências de produção, padronizar os procedimentos operacionais e maximizar o uso de equipamentos para maior rentabilidade e eficiência.
Inne zasoby
Niniejszy schemat przedstawia architekturę sieci Fiery Navigator i przepływ danych w jej obrębie.
       Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji aplikacji klienckiej Fiery Navigator

Podręcznik instalacji aplikacji klienckiej Fiery® Navigator™
Dowiedz się, jak zainstalować i skonfigurować aplikację kliencką usługi Fiery Navigator, aby móc rozpocząć analizowanie urządzeń.