Systemy Fiery FS100 Pro i FS100

Dostępnych jest wiele narzędzi Fiery® umożliwiających zwiększenie produktywności i efektywności oraz podwyższenie poziomu jakości wydruków. Aby ułatwić korzystanie z tych narzędzi, firma EFI™ opracowała wszechstronny zestaw przewodników z procedurami, prezentujących poszczególne narzędzia. Aby uzyskać dostęp do przewodników z procedurami, należy wybrać dowolną z następujących kategorii narzędzi.

Uwaga: Przewodniki z procedurami są przeznaczone do użytku z programem Fiery Command WorkStation® 5 i oprogramowaniem systemów Fiery FS100/Fiery FS100 Pro. Niektóre pliki mogą współpracować z poprzednimi wersjami oprogramowania Fiery. Ponadto niektóre wersje systemu Fiery są zależne od określonych właściwości mechanizmu drukowania. Aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące zakupionego serwera Fiery, należy skontaktować się z dostawcą produktów Fiery.

Wybierz przewodniki z procedurami z następujących kategorii:


Przygotowanie dokumentów

Opis Rozmiar pliku Pobierz
Automatyzacja procesu wykończeniowego offline za pomocą modułów wykańczania Duplo
Szablony aplikacji Fiery Impose mogą umieszczać kody kreskowe i znaczniki rejestracji, rozpoznawalne przez moduł wykańczania Duplo. Zawierają one instrukcje dla modułu wykańczania Duplo dotyczące sposobu ustawienia ostrzy, noży i zaginarek, aby odpowiednio wykończyć dany dokument. Integracja aplikacji Fiery Impose z modułami wykańczania Duplo zapewnia ogromny wzrost wydajności poprzez automatyzację procesu wykończeniowego offline.
7,76 MB
Tworzenie notatników
Proces drukowania notatników można zautomatyzować przy minimalnym ręcznym sortowaniu.
395,25 KB
Realizacja zadań o różnych wymaganiach wykończeniowych
Za pomocą aplikacji Fiery Compose lub Fiery JobMaster można stosować różne opcje wykończenia do różnych rozdziałów dokumentu. Opcje wykończeniowe różnią się w zależności od zastosowanego zintegrowanego modułu wykończeniowego dostępnego w mechanizmie drukowania.
30,61 MB
Przygotowywanie złożonych długich dokumentów do druku
Program Fiery JobMaster udostępnia zaawansowane narzędzie do przygotowywania dokumentów, obejmujące w pełni wizualne wstawianie i projektowanie zakładek, przypisywanie nośników, numerowanie stron, wykańczanie, skanowanie, a także zaawansowane możliwości późnej edycji.
27,44 MB
Grafika

Opis Rozmiar pliku Pobierz
Kalibracja drukarki przy użyciu spektrofotometru EFI ES-2000
Mechanizm drukowania Fiery Driven można skalibrować w celu otrzymania dokumentów o spójnych kolorach. Ten przewodnik po procedurach opisuje metodę kalibracji przy pomocy spektrofotometru ES-2000.
401,23 KB
Uruchamianie przepływu pracy natywnych plików PDF przy pomocy interpretera APPE
Na serwerze Fiery można włączyć przepływ pracy natywnych plików PDF za pomocą interpretera Adobe PDF Print Engine (APPE), co pozwala uzyskać spójność przepływu pracy od etapu opracowywania po końcowy wydruk.
9,32 MB
Optymalizacja jakości kolorów dokumentów
Można tworzyć dokumenty o doskonałej jakości kolorów dzięki wykorzystaniu standardowych możliwości zaawansowanych technologicznie funkcji reprodukcji kolorów Fiery, takich jak funkcja dodatkowych kolorów, zastępowanie kolorów, Auto-Trapping, Image Smoothing, nadruku złożonego dodatkowych kolorów oraz poprawy jakości tekstu i elementów graficznych.
9,51 MB
Przechwytywanie i dokładne odwzorowywanie kolorów dodatkowych
Przy pomocy spektrofotometru ES-2000 można przechwytywać kolory z wizytówek i dokładnie je odwzorowywać na dokumentach kolorowych.
703,28 KB
Zarządzanie zadaniami

Opis Rozmiar pliku Pobierz
Automatyzacja przesyłania zadań przy pomocy narzędzi Fiery
Istnieje możliwość skonfigurowania drukarki wirtualnej, wstępnego ustawienia zadania lub aplikacji Fiery Hot Folder w celu ustawienia specyfikacji biletów zadań, a także przypisywania właściwości impozycji w celu automatyzacji dowolnego rodzaju procesu przesyłania zadań.
14,77 MB
Zarządzanie zadaniami za pomocą programu Fiery Command WorkStation
Program Fiery Command WorkStation umożliwia operatorom zwiększenie wydajności dzięki intuicyjnym, elastycznym narzędziom do zarządzania zadaniami. Zaawansowany interfejs użytkownika zapewnia wygodne korzystanie z programu oraz udostępnia uporządkowaną, przejrzystą przestrzeń roboczą.
18,06 MB
Drukowanie zmiennych danych

Opis Rozmiar pliku Pobierz
Przygotowywanie i tworzenie spersonalizowanych pocztówek PDF-VT
Tworzenie pocztówek spersonalizowanych przy pomocy serwerów Fiery jest równie łatwe co przygotowywanie pocztówek standardowych. Ten przewodnik po procedurach opisuje obsługę formatu PPML oraz program Fiery Impose w kontekście tworzenia indywidualnych materiałów informacyjnych.
59,56 MB
Przygotowywanie i tworzenie spersonalizowanych broszur
Można tworzyć indywidualne broszury promujące produkty lub usługi dzięki personalizacji przy pomocy informacji kontaktowych klienta oraz ofert produktów dobranych zgodnie z jego osobistymi preferencjami. Przewodnik po procedurach opisuje obsługę formatu PPML oraz program Fiery Impose.
71,47 MB