Systemy Fiery FS200 Pro i FS200

Dostępnych jest wiele narzędzi Fiery® umożliwiających zwiększenie produktywności i efektywności oraz podwyższenie poziomu jakości wydruków. Aby ułatwić korzystanie z tych narzędzi, firma EFI™ opracowała wszechstronny zestaw przewodników z procedurami, prezentujących poszczególne narzędzia. Aby uzyskać dostęp do przewodników z procedurami, należy wybrać dowolną z następujących kategorii narzędzi.

Uwaga: Przewodniki z procedurami są przeznaczone do użytku z programem Fiery Command WorkStation® 5 i oprogramowaniem systemów Fiery FS200/Fiery FS200 Pro. Niektóre pliki mogą współpracować z poprzednimi wersjami oprogramowania Fiery. Ponadto niektóre wersje systemu Fiery są zależne od określonych właściwości mechanizmu drukowania. Aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące zakupionego serwera Fiery, należy skontaktować się z dostawcą produktów Fiery.

Wybierz przewodniki z procedurami z następujących kategorii:


Przygotowanie dokumentów

Opis Rozmiar pliku Pobierz
Zastosowywanie zaawansowanego numerowania stron
Korzysta z połączenia niestandardowych tekstów, formatów i makr, aby utworzyć unikatowe sekwencje numerowania dla wielu sekcji strony.
9,51 MB
Automatyczne tworzenie zakładek
Tworzy arkusze z zakładkami, umieszcza je w odpowiednim miejscu i automatycznie wypełnia zawartość zakładki, korzystając z łączy zakładek dokumentów PDF.
12,55 MB
Tworzenie dokumentów z zakładkami o krawędziach ze spadem
Dokładnie zdefiniowane sekcje można tworzyć nawet w długim dokumencie bez konieczności stosowania nośnika z zakładkami. Zakładki o krawędziach ze spadem wymagają przycięcia skończonego dokumentu na krawędzi przedniej, tak aby kolory zakładek były widoczne.
12,92 MB
Drukowanie broszury za pomocą sterownika
Broszury z oprawą zeszytową można drukować za pomocą dowolnej aplikacji bez konieczności korzystania z zaawansowanych programów do impozycji.
13,80 MB
Drukowanie kalendarzy w formacie broszury
Eleganckie kalendarze można wydrukować za pomocą Fiery Impose, czyli opartej na serwerze aplikacji do wykonywania impozycji, która optymalizuje i automatyzuje cały proces, zwiększając tym samym efektywność produkcji.
19,07 MB
Drukowanie wizytówek
Za pomocą Fiery Impose, czyli opartej na serwerze aplikacji do wykonywania impozycji, która optymalizuje i automatyzuje cały proces, zwiększając tym samym efektywność produkcji, można przygotować profesjonalne wizytówki i zautomatyzować proces ich wydruku.
545,71 KB
Tworzenie dokumentów z dwoma zestawami zakładek
Utworzenie zadania z dwoma zestawami zakładek pozwala lepiej wyeksponować podział na rozdziały i podrozdziały w książce.
9,80 MB
Tworzenie notatników
Proces drukowania notatników można zautomatyzować przy minimalnym ręcznym sortowaniu.
397,61 KB
Drukowanie broszury z oprawą klejoną
Ten typ oprawy zakłada sklejenie za pomocą elastycznego kleju pojedynczych kartek wzdłuż grzbietu. Klej jest nakładany wzdłuż krawędzi arkuszy z teksem głównym, które następnie są wkładane do okładki pozwalającej złączyć je razem.
13,32 MB
Zastosowywanie unikatowego numerowania biletów
Możesz błyskawicznie wstawić niestandardową, przyrostową sekwencję numeracji biletów w fazie prepress.
1,49 MB
Konwersja stron na skalę szarości
Podczas przygotowywania do druku można w łatwy sposób wybrać dowolną powierzchnię strony czy arkusza, która zostanie wydrukowana w czerni i bieli.
7,26 MB
Przygotowywanie do druku długich i złożonych dokumentów
Aplikacja Fiery JobMaster oferuje zaawansowane narzędzia do przygotowywania dokumentów do druku, obejmujące w pełni wizualne wstawianie i projektowanie zakładek, przypisywanie nośników, numerowanie stron, wykańczanie, skanowanie, a także zaawansowane opcje edycji końcowej.
28,55 MB
Tworzenie niestandardowej impozycji wymagającej automatycznego obrócenia krawędzi z otworami
Aplikacja Fiery Impose umożliwia tworzenie niestandardowej impozycji niezbędnej do wydruku kalendarza wymagającego zastosowania impozycji grupowej, oprawy spiralnej oraz obracania krawędzi z otworami w celu zapewnienia prawidłowej orientacji stron po rozłożeniu dokumentu.
19,72 MB
Scalanie plików JPEG i drukowanie fotobroszur
Aby utworzyć fotobroszurę, wystarczy tylko kilka kliknięć — wszystko, co trzeba zrobić, to przesłać i scalić pliki JPEG z tego samego folderu, a później automatycznie zastosować ustawienia zadania, np. ustawienia impozycji.
65,93 MB
Realizacja zadań o różnych wymaganiach wykończeniowych
Za pomocą aplikacji Fiery Compose lub Fiery JobMaster można stosować inne opcje wykończenia do różnych rozdziałów dokumentu. Opcje wykończeniowe różnią się w zależności od zastosowanego zintegrowanego modułu wykończeniowego dostępnego dla mechanizmu drukowania.
31,48 MB
Drukowanie broszury w programie Fiery Impose
Wykonanie impozycji broszury w programie Fiery Impose jest całkowicie intuicyjne, a dodatkowo użytkownik ma dostęp do pełnego podglądu graficznego. Program umożliwia wydrukowanie wielu stron w formie broszury z pliku w dowolnym formacie.
14,96 MB
Automatyzacja procesu wykończeniowego offline za pomocą modułów wykańczania Duplo
Szablony aplikacji Fiery Impose mogą umieszczać kody kreskowe i znaczniki rejestracji, rozpoznawalne przez moduł wykańczania Duplo. Zawierają one instrukcje dla modułu wykańczania Duplo dotyczące sposobu ustawienia ostrzy, noży i zaginarek, aby odpowiednio wykończyć dany dokument. Integracja aplikacji Fiery Impose z modułami wykańczania Duplo zapewnia ogromny wzrost wydajności poprzez automatyzację procesu wykończeniowego offline.
7,76 MB
Drukowanie zmiennych danych

Opis Rozmiar pliku Pobierz
Przygotowywanie i tworzenie spersonalizowanych pocztówek
Tworzenie pocztówek spersonalizowanych przy pomocy serwerów Fiery jest równie łatwe co przygotowywanie pocztówek standardowych. Ten poradnik opisuje program Fiery Impose w kontekście tworzenia indywidualnych materiałów informacyjnych.
10,68 MB
Przygotowywanie i drukowanie spersonalizowanych biuletynów przy użyciu technologii FreeForm
Technologia Fiery FreeForm zapewnia wszystkie możliwości niezbędne do drukowania zmiennych danych. Plik wzorcowy z danymi statycznymi z zadania VDP zostaje przesłany do rozwiązania Fiery i poddany rasteryzacji osobno, bez zmiennych danych, co pozwala na uzyskanie nominalnej prędkości mechanizmu drukowania.
21,18 MB
Przygotowywanie i tworzenie spersonalizowanych broszur
Można tworzyć indywidualne broszury promujące produkty lub usługi dzięki personalizacji przy pomocy informacji kontaktowych klienta oraz ofert produktów dobranych zgodnie z jego osobistymi preferencjami. Poradnik opisuje obsługę formatu PPML oraz program Fiery Impose.
48,46 MB
Zarządzanie zadaniami

Opis Rozmiar pliku Pobierz
Automatyzacja przesyłania zadań przy pomocy narzędzi Fiery
Istnieje możliwość skonfigurowania drukarki wirtualnej, wstępnego ustawienia zadania lub aplikacji Fiery Hot Folders w celu określenia specyfikacji biletów zadań, a także przypisywania właściwości impozycji, co umożliwia automatyzację dowolnego rodzaju procesu przesyłania zadań.
1,15 MB
Zarządzanie zadaniami za pomocą programu Fiery Command WorkStation
Program Fiery Command WorkStation umożliwia operatorom zwiększenie wydajności dzięki intuicyjnym, elastycznym narzędziom do zarządzania zadaniami. Zaawansowany interfejs użytkownika zapewnia wygodne korzystanie z programu oraz udostępnia uporządkowaną, przejrzystą przestrzeń roboczą.
17,67 MB
Zarządzanie zasobami papieru przy pomocy programu Fiery Paper Catalog
Centralny magazyn danych papieru umożliwia przechowywanie atrybutów zasobów papieru i ułatwia przypisywanie tac do nośników załadowanych do mechanizmu drukowania, dzięki czemu operator ma pewność, że używa odpowiedniego nośnika o właściwym profilu kolorów dla każdego zadania.
14,85 MB
Grafika

Opis Rozmiar pliku Pobierz
Kalibracja drukarki przy użyciu spektrofotometru EFI ES-2000
Mechanizm drukowania Fiery Driven można skalibrować w celu otrzymania dokumentów o spójnych kolorach. Ten poradnik opisuje metodę kalibracji przy pomocy spektrofotometru ES-2000.
298,83 KB
Optymalizacja jakości kolorów dokumentów
Można tworzyć dokumenty o doskonałej jakości kolorów dzięki wykorzystaniu standardowych możliwości zaawansowanych technologicznie funkcji reprodukcji kolorów Fiery, takich jak funkcja dodatkowych kolorów, zastępowania kolorów, automatycznego trappingu, wygładzania obrazu, nadruku złożonego dodatkowych kolorów oraz poprawy jakości tekstu i elementów graficznych.
9,73 MB
Tworzenie niestandardowych pasków kontrolnych używanych do kontroli jakości i gwarantujących spójność kolorów
Moduł Control Bar Builder jest wyposażony w interfejs WYSIWYG, w którym wyświetlane są różne paski kolorów i informacje o zadaniu. Każdy niestandardowy pasek kontrolny może być użyty na nośnikach dowolnych rozmiarów, co skraca czas konfiguracji i ułatwia pracę operatora.
5,71 MB
Poprawianie jakości fotografii za pomocą programu Fiery Image Enhance Visual Editor
Dzięki programowi Fiery Image Enhance Visual Editor można poprawić jakość amatorskich fotografii cyfrowych i skrócić czas trwania fazy preprerss poprzez wyeliminowanie konieczności wykonywania czasochłonnych zadań z zakresu edycji i konwersji plików, a mimo to uzyskać znakomicie prezentujące się fotografie.
7,65 MB
Przechwytywanie i precyzyjne odwzorowywanie kolorów dodatkowych
Przy pomocy spektrofotometru ES-2000 można przechwytywać kolory z wizytówek i precyzyjnie je odwzorowywać na dokumentach kolorowych.
295,77 KB
Korzystanie z narzędzi fazy prepress oferowanych przez serwer Fiery Server w celu rozwiązywania problemów
Preflight, PostFlight oraz ImageViewer to funkcje oferowane przez oprogramowanie Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Preflight to moduł weryfikacji wstępnej, który sprawdza zadania drukowania pod kątem błędów drukowania. PostFlight, czyli moduł weryfikacji końcowej, to narzędzie diagnostyczne zapewniające ogólne i dotyczące poszczególnych obiektów informacje o sposobie zarządzania kolorami w plikach z poziomu serwera Fiery Server. ImageViewer to aplikacja z zapewniającym szerokie możliwości interfejsem, służąca do generowania plików próbnych i zastosowywania końcowych zmian w zakresie kolorów.
2,58 MB