Systemy Fiery FS350 Pro i FS350

Dostępnych jest wiele narzędzi Fiery® umożliwiających zwiększenie produktywności i efektywności oraz podwyższenie poziomu jakości wydruków. Aby ułatwić korzystanie z tych narzędzi, firma EFI™ opracowała wszechstronny zestaw przewodników z procedurami, prezentujących poszczególne narzędzia. Aby uzyskać dostęp do przewodników z procedurami, należy wybrać dowolną z następujących kategorii narzędzi.

Uwaga: Przewodniki z procedurami są przeznaczone do użytku z programem Fiery Command WorkStation® 6 i oprogramowaniem systemów Fiery FS350/Fiery FS350 Pro. Niektóre pliki mogą współpracować z poprzednimi wersjami oprogramowania Fiery. Ponadto niektóre wersje systemu Fiery są zależne od określonych właściwości mechanizmu drukowania. Aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące zakupionego serwera Fiery, należy skontaktować się z dostawcą produktów Fiery.

Wybierz przewodniki z procedurami z następujących kategorii:


Przygotowanie dokumentów

Opis Rozmiar pliku Pobierz
1,74 MB
Automate offline finishing with Graphic Whizard PT 335SCC Multi finishers
Fiery Impose templates can include barcodes and registration marks recognizable by Graphic Whizard finishing equipment. These instruct the Graphic Whizard finisher on how to position its blades, cutters, and creasers to finish the document appropriately. The integration of Fiery Impose with Graphic Whizard finishers brings drastic productivity gains by automating the offline finishing process.
9,23 MB
Automate offline finishing with Uchida AeroCut Prime and AeroCut One finishers
Fiery Impose templates can include barcodes and registration marks recognizable by Uchida AeroCut finishing equipment. These instruct the Uchica AeroCut finisher on how to position its blades, cutters, and creasers to finish the document appropriately. The integration of Fiery Impose with Uchida finishers brings drastic productivity gains by automating the offline finishing process.
7,36 MB
Automate offline finishing with Horizon SmartSlitter SMSL-100 finishers
Fiery Impose templates can include barcodes and registration marks recognizable by Horizon SmartSlitter finishing equipment. These instruct the Horizon finisher on how to position its blades, cutters, and creasers to finish the document appropriately. The integration of Fiery Impose with Horizon finishers brings drastic productivity gains by automating the offline finishing process.
8,93 MB
Automate offline finishing with Ausjetech 8335BSC and 8336BSC finishers
Fiery Impose templates can include barcodes and registration marks recognizable by Ausjetech finishing equipment. These instruct the Ausjetech finisher on how to position its blades, cutters, and creasers to finish the document appropriately. The integration of Fiery Impose with Ausjetech finishers brings drastic productivity gains by automating the offline finishing process.
8,40 MB
Automate offline finishing with Morgana AutoCut Pro finishers
Fiery Impose templates can include barcodes and registration marks recognizable by Morganafinishing equipment. These instruct the Morgana finisher on how to position its blades, cutters, and creasers to finish the document appropriately. The integration of Fiery Impose with Morgana finishers brings drastic productivity gains by automating the offline finishing process.
3,36 MB
Automatyzacja impozycji grupowej według rozmiaru nośnika
Funkcja ustawiania rozmiaru wykończenia w programie Fiery Impose (Zależnie od pola przycinania) oblicza na bieżąco najlepszy układ (N stron na arkusz i orientacja), uwzględniając żądany rozmiar nośnika druku. Umożliwia to utworzenie pojedynczego szablonu impozycji dla wszystkich układów z grupowaniem, takich jak wizytówki, kartki pocztowe czy bilety, pozwalając drukować na arkuszu o tym samym rozmiarze. Szablon impozycji jest stosowany do przepływu pracy z wykorzystaniem aplikacji Fiery Hot Folders.
4,29 MB
Wstawianie do zadania zeskanowanych stron
Dowiedz się, w jaki sposób wstawić zeskanowane strony podczas składania zadania w aplikacji Fiery JobMaster. Strony mogą być zeskanowane wcześniej lub użytkownicy mogą uruchomić proces skanowania za pomocą oprogramowania Fiery Remote Scan lub dowolnego skanera zgodnego z modułem TWAIN.
8,99 MB
Automatyczny obrót stron w programie Fiery Impose
Zautomatyzuj obrót stron w długich dokumentach, aby wszystkie strony miały orientację określoną wcześniej w programie Fiery Impose.
65,54 MB
Skład katalogu z numerami stron
Aplikacja Fiery JobMaster oferuje zaawansowane narzędzia do przygotowywania dokumentów do druku, obejmujące w pełni wizualne wstawianie i projektowanie zakładek, przypisywanie nośników, numerowanie stron, wykańczanie, skanowanie, a także zaawansowane opcje edycji końcowej.
16,19 MB
Automatyczne tworzenie zakładek
Tworzy arkusze z zakładkami, umieszcza je w odpowiednim miejscu i automatycznie wypełnia zawartość zakładki, korzystając z łączy zakładek dokumentów PDF.
14,82 MB
Konwersja stron na skalę szarości
Podczas przygotowywania do druku można w łatwy sposób wybrać dowolną powierzchnię strony czy arkusza, która zostanie wydrukowana w czerni i bieli.
14,78 MB
Stosowanie zaawansowanego numerowania i znakowania stron
Korzysta z połączenia niestandardowych tekstów, formatów i makr, aby utworzyć unikatowe sekwencje numerowania dla wielu sekcji strony oraz nanosić obrazy jako znak wodny.
37,10 MB
Tworzenie dokumentów z zakładkami o krawędziach ze spadem
Dokładnie zdefiniowane sekcje można tworzyć nawet w długim dokumencie bez konieczności stosowania nośnika z zakładkami. Zakładki o krawędziach ze spadem wymagają przycięcia skończonego dokumentu na krawędzi przedniej, tak aby kolory zakładek były widoczne.
14,95 MB
Tworzenie notatników
Proces drukowania notatników można zautomatyzować przy minimalnym ręcznym sortowaniu.
1,01 MB
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (n-up)
Impozycja grupowa lub n-up jest często stosowana w przypadku drukowania wizytówek, widokówek, biletów i kuponów. Aplikacja Fiery Impose udostępnia przepływy pracy pozwalające zoptymalizować kompozycje zadań n-up w zależności od właściwości pliku źródłowego, rozmiaru nośnika i wymagań dotyczących automatyzacji.
1,49 MB
Generowanie formularzy samokopiujących za pomocą aplikacji Fiery JobMaster
Błyskawicznie twórz wieloczęściowe formularze i z łatwością nadawaj złożone oznaczenia i numerację, typowe dla zleceń drukowania formularzy samokopiujących.
1,13 MB
Automatyzacja procesu wykończeniowego offline za pomocą modułów wykańczania Duplo
Szablony aplikacji Fiery Impose mogą umieszczać kody kreskowe i znaczniki rejestracji, rozpoznawalne przez moduł wykańczania Duplo. Zawierają one instrukcje dla modułu wykańczania Duplo dotyczące sposobu ustawienia ostrzy, noży i zaginarek, aby odpowiednio wykończyć dany dokument. Integracja aplikacji Fiery Impose z modułami wykańczania Duplo zapewnia ogromny wzrost wydajności poprzez automatyzację procesu wykończeniowego offline.
8,53 MB
Drukowanie prostej broszury za pomocą sterownika
Broszury z oprawą zeszytową można drukować za pomocą dowolnej aplikacji bez konieczności korzystania z zaawansowanych programów do impozycji.
29,12 MB
Zastosowywanie unikatowego numerowania biletów
Możesz błyskawicznie wstawić niestandardową, przyrostową sekwencję numeracji biletów w fazie prepress.
3,59 MB
Tworzenie dokumentów z dwoma zestawami zakładek
Utworzenie zadania z dwoma zestawami zakładek pozwala lepiej wyeksponować podział na rozdziały i podrozdziały w książce.
37,78 MB
Drukowanie kalendarzy w formacie broszury
Eleganckie kalendarze można wydrukować za pomocą Fiery Impose, czyli opartej na serwerze aplikacji do wykonywania impozycji, która optymalizuje i automatyzuje cały proces, zwiększając tym samym efektywność produkcji.
68,35 MB
Drukowanie broszury z oprawą klejoną
Ten typ oprawy zakłada sklejenie za pomocą elastycznego kleju pojedynczych kartek wzdłuż grzbietu. Klej jest nakładany wzdłuż krawędzi arkuszy z teksem głównym, które następnie są wkładane do okładki pozwalającej złączyć je razem.
14,80 MB
Drukowanie zmiennych danych

Opis Rozmiar pliku Pobierz
Przygotowywanie i tworzenie spersonalizowanych pocztówek
Tworzenie pocztówek spersonalizowanych przy pomocy serwerów Fiery jest równie łatwe co przygotowywanie pocztówek standardowych. Ten poradnik opisuje program Fiery Impose w kontekście tworzenia indywidualnych materiałów informacyjnych.
4,72 MB
Przygotowywanie i drukowanie spersonalizowanych biuletynów przy użyciu technologii FreeForm
Technologia Fiery FreeForm zapewnia wszystkie możliwości niezbędne do drukowania zmiennych danych. Plik wzorcowy z danymi statycznymi z zadania VDP zostaje przesłany do rozwiązania Fiery i poddany rasteryzacji osobno, bez zmiennych danych, co pozwala na uzyskanie nominalnej prędkości mechanizmu drukowania.
32,83 MB
Przygotowywanie i tworzenie spersonalizowanych broszur
Można tworzyć indywidualne broszury promujące produkty lub usługi dzięki personalizacji przy pomocy informacji kontaktowych klienta oraz ofert produktów dobranych zgodnie z jego osobistymi preferencjami. Poradnik opisuje obsługę formatu PPML oraz program Fiery Impose.
583,70 MB
Zarządzanie zadaniami

Opis Rozmiar pliku Pobierz
Tworzenie raportu dotyczącego błędów w zadaniu
Dowiedz się, jak utworzyć raport dotyczący błędów w zadaniu w celu umożliwienia szybszej komunikacji i replikacji problemów technicznych.
689,28 KB
Zarządzanie zasobami papieru przy pomocy programu Fiery Paper Catalog
Centralny magazyn danych papieru umożliwia przechowywanie atrybutów zasobów papieru i ułatwia przypisywanie tac do nośników załadowanych do mechanizmu drukowania, dzięki czemu operator ma pewność, że używa odpowiedniego nośnika o właściwym profilu kolorów dla każdego zadania.
29,07 MB
Automatyzacja przesyłania zadań przy pomocy narzędzi Fiery
Istnieje możliwość skonfigurowania drukarki wirtualnej, wstępnego ustawienia zadania lub aplikacji Fiery Hot Folders w celu określenia specyfikacji biletów zadań, a także przypisywania właściwości impozycji, co umożliwia automatyzację dowolnego rodzaju procesu przesyłania zadań.
1,78 MB
Grafika

Opis Rozmiar pliku Pobierz
Przechwytywanie i precyzyjne odwzorowywanie kolorów dodatkowych
Przy pomocy spektrofotometru ES-2000 można przechwytywać kolory z wizytówek i precyzyjnie je odwzorowywać na dokumentach kolorowych.
989,38 KB
Poprawianie jakości fotografii za pomocą programu Fiery Image Enhance Visual Editor
Dzięki programowi Fiery Image Enhance Visual Editor można poprawić jakość amatorskich fotografii cyfrowych i skrócić czas trwania fazy preprerss poprzez wyeliminowanie konieczności wykonywania czasochłonnych zadań z zakresu edycji i konwersji plików, a mimo to uzyskać znakomicie prezentujące się fotografie.
15,20 MB
Tworzenie niestandardowych pasków kontrolnych używanych do kontroli jakości i gwarantujących spójność kolorów
Moduł Control Bar Builder jest wyposażony w interfejs WYSIWYG, w którym wyświetlane są różne paski kolorów i informacje o zadaniu. Każdy niestandardowy pasek kontrolny może być użyty na nośnikach dowolnych rozmiarów, co skraca czas konfiguracji i ułatwia pracę operatora.
7,50 MB
Optymalizacja jakości kolorów dokumentów
Można tworzyć dokumenty o doskonałej jakości kolorów dzięki wykorzystaniu standardowych możliwości zaawansowanych technologicznie funkcji reprodukcji kolorów Fiery, takich jak funkcja dodatkowych kolorów, zastępowania kolorów, automatycznego trappingu, wygładzania obrazu, nadruku złożonego dodatkowych kolorów oraz poprawy jakości tekstu i elementów graficznych.
19,88 MB
Korzystanie z narzędzi fazy prepress oferowanych przez serwer Fiery Server w celu rozwiązywania problemów
Preflight, PostFlight oraz ImageViewer to funkcje oferowane przez oprogramowanie Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Preflight to moduł weryfikacji wstępnej, który sprawdza zadania drukowania pod kątem błędów drukowania. PostFlight, czyli moduł weryfikacji końcowej, to narzędzie diagnostyczne zapewniające ogólne i dotyczące poszczególnych obiektów informacje o sposobie zarządzania kolorami w plikach z poziomu serwera Fiery Server. ImageViewer to aplikacja z zapewniającym szerokie możliwości interfejsem, służąca do generowania plików próbnych i zastosowywania końcowych zmian w zakresie kolorów.
4,77 MB