Systemy Fiery FS400 Pro i FS400

Dostępnych jest wiele narzędzi Fiery® umożliwiających zwiększenie produktywności i efektywności oraz podwyższenie poziomu jakości wydruków. Aby ułatwić korzystanie z tych narzędzi, firma EFI™ opracowała wszechstronny zestaw przewodników z procedurami, prezentujących poszczególne narzędzia. Aby uzyskać dostęp do przewodników z procedurami, należy wybrać dowolną z następujących kategorii narzędzi.

Uwaga: Przewodniki z procedurami są przeznaczone do użytku z programem Fiery Command WorkStation® 6 i oprogramowaniem systemów Fiery FS400/Fiery FS400 Pro. Niektóre pliki mogą współpracować z poprzednimi wersjami oprogramowania Fiery. Ponadto niektóre wersje systemu Fiery są zależne od określonych właściwości mechanizmu drukowania. Aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące zakupionego serwera Fiery, należy skontaktować się z dostawcą produktów Fiery.

Wybierz przewodniki z procedurami z następujących kategorii:


Przygotowanie dokumentów

Opis Rozmiar pliku Pobierz
Tworzenie notatników
Proces drukowania notatników można zautomatyzować przy minimalnym ręcznym sortowaniu.
594,23 KB
Stosowanie zaawansowanego numerowania i znakowania stron
Korzysta z połączenia niestandardowych tekstów, formatów i makr, aby utworzyć unikatowe sekwencje numerowania dla wielu sekcji strony oraz nanosić obrazy jako znak wodny.
12,46 MB
Automatyczny obrót stron w programie Fiery Impose
Zautomatyzuj obrót stron w długich dokumentach, aby wszystkie strony miały orientację określoną wcześniej w programie Fiery Impose.
33,10 MB
Tworzenie dokumentów z dwoma zestawami zakładek
Utworzenie zadania z dwoma zestawami zakładek pozwala lepiej wyeksponować podział na rozdziały i podrozdziały w książce.
12,94 MB
Tworzenie dokumentów z zakładkami o krawędziach ze spadem
Dokładnie zdefiniowane sekcje można tworzyć nawet w długim dokumencie bez konieczności stosowania nośnika z zakładkami. Zakładki o krawędziach ze spadem wymagają przycięcia skończonego dokumentu na krawędzi przedniej, tak aby kolory zakładek były widoczne.
7,39 MB
Wstawianie do zadania zeskanowanych stron
Dowiedz się, w jaki sposób wstawić zeskanowane strony podczas składania zadania w aplikacji Fiery JobMaster. Strony mogą być zeskanowane wcześniej lub użytkownicy mogą uruchomić proces skanowania za pomocą oprogramowania Fiery Remote Scan lub dowolnego skanera zgodnego z modułem TWAIN.
8,80 MB
Zastosowywanie unikatowego numerowania biletów
Możesz błyskawicznie wstawić niestandardową, przyrostową sekwencję numeracji biletów w fazie prepress.
3,03 MB
Skład katalogu z numerami stron
Aplikacja Fiery JobMaster oferuje zaawansowane narzędzia do przygotowywania dokumentów do druku, obejmujące w pełni wizualne wstawianie i projektowanie zakładek, przypisywanie nośników, numerowanie stron, wykańczanie, skanowanie, a także zaawansowane opcje edycji końcowej.
8,30 MB
Drukowanie prostej broszury za pomocą sterownika
Broszury z oprawą zeszytową można drukować za pomocą dowolnej aplikacji bez konieczności korzystania z zaawansowanych programów do impozycji.
33,16 MB
Konwersja stron na skalę szarości
Podczas przygotowywania do druku można w łatwy sposób wybrać dowolną powierzchnię strony czy arkusza, która zostanie wydrukowana w czerni i bieli.
7,17 MB
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (n-up)
Impozycja grupowa lub n-up jest często stosowana w przypadku drukowania wizytówek, widokówek, biletów i kuponów. Aplikacja Fiery Impose udostępnia przepływy pracy pozwalające zoptymalizować kompozycje zadań n-up w zależności od właściwości pliku źródłowego, rozmiaru nośnika i wymagań dotyczących automatyzacji.
1,01 MB
Produce jobs with different finishing requirements
Use Fiery Compose or Fiery JobMaster to apply different finishing options to multiple chapters within a document. These finishing options will vary based on the in-line finisher available at the print engine.
7,38 MB
Produce NCR forms with Fiery JobMaster
Quickly create multi-part forms and fulfill complex numbering and stamping requirements typical in NCR form orders.
691,81 KB
Drukowanie kalendarzy w formacie broszury
Eleganckie kalendarze można wydrukować za pomocą Fiery Impose, czyli opartej na serwerze aplikacji do wykonywania impozycji, która optymalizuje i automatyzuje cały proces, zwiększając tym samym efektywność produkcji.
68,34 MB
Automatyzacja impozycji grupowej według rozmiaru nośnika
Funkcja ustawiania rozmiaru wykończenia w programie Fiery Impose (Zależnie od pola przycinania) oblicza na bieżąco najlepszy układ (N stron na arkusz i orientacja), uwzględniając żądany rozmiar nośnika druku. Umożliwia to utworzenie pojedynczego szablonu impozycji dla wszystkich układów z grupowaniem, takich jak wizytówki, kartki pocztowe czy bilety, pozwalając drukować na arkuszu o tym samym rozmiarze. Szablon impozycji jest stosowany do przepływu pracy z wykorzystaniem aplikacji Fiery Hot Folders.
3,70 MB
Drukowanie broszury z oprawą klejoną
Ten typ oprawy zakłada sklejenie za pomocą elastycznego kleju pojedynczych kartek wzdłuż grzbietu. Klej jest nakładany wzdłuż krawędzi arkuszy z teksem głównym, które następnie są wkładane do okładki pozwalającej złączyć je razem.
7,26 MB
Automatyzacja procesu wykończeniowego offline za pomocą modułów wykańczania Duplo
Szablony aplikacji Fiery Impose mogą umieszczać kody kreskowe i znaczniki rejestracji, rozpoznawalne przez moduł wykańczania Duplo. Zawierają one instrukcje dla modułu wykańczania Duplo dotyczące sposobu ustawienia ostrzy, noży i zaginarek, aby odpowiednio wykończyć dany dokument. Integracja aplikacji Fiery Impose z modułami wykańczania Duplo zapewnia ogromny wzrost wydajności poprzez automatyzację procesu wykończeniowego offline.
8,45 MB
Drukowanie zmiennych danych

Opis Rozmiar pliku Pobierz
Przygotowywanie i tworzenie spersonalizowanych broszur
Można tworzyć indywidualne broszury promujące produkty lub usługi dzięki personalizacji przy pomocy informacji kontaktowych klienta oraz ofert produktów dobranych zgodnie z jego osobistymi preferencjami. Poradnik opisuje obsługę formatu PPML oraz program Fiery Impose.
366,04 MB
Przygotowywanie i drukowanie spersonalizowanych biuletynów przy użyciu technologii FreeForm
Technologia Fiery FreeForm zapewnia wszystkie możliwości niezbędne do drukowania zmiennych danych. Plik wzorcowy z danymi statycznymi z zadania VDP zostaje przesłany do rozwiązania Fiery i poddany rasteryzacji osobno, bez zmiennych danych, co pozwala na uzyskanie nominalnej prędkości mechanizmu drukowania.
16,69 MB
Przygotowywanie i tworzenie spersonalizowanych pocztówek
Tworzenie pocztówek spersonalizowanych przy pomocy serwerów Fiery jest równie łatwe co przygotowywanie pocztówek standardowych. Ten poradnik opisuje program Fiery Impose w kontekście tworzenia indywidualnych materiałów informacyjnych.
4,30 MB
Zarządzanie zadaniami

Opis Rozmiar pliku Pobierz
Zarządzanie zasobami papieru przy pomocy programu Fiery Paper Catalog
Centralny magazyn danych papieru umożliwia przechowywanie atrybutów zasobów papieru i ułatwia przypisywanie tac do nośników załadowanych do mechanizmu drukowania, dzięki czemu operator ma pewność, że używa odpowiedniego nośnika o właściwym profilu kolorów dla każdego zadania.
33,18 MB
Tworzenie raportu dotyczącego błędów w zadaniu
Dowiedz się, jak utworzyć raport dotyczący błędów w zadaniu w celu umożliwienia szybszej komunikacji i replikacji problemów technicznych.
311,05 KB
Automatyzacja przesyłania zadań przy pomocy narzędzi Fiery
Istnieje możliwość skonfigurowania drukarki wirtualnej, wstępnego ustawienia zadania lub aplikacji Fiery Hot Folders w celu określenia specyfikacji biletów zadań, a także przypisywania właściwości impozycji, co umożliwia automatyzację dowolnego rodzaju procesu przesyłania zadań.
1,17 MB
Grafika

Opis Rozmiar pliku Pobierz
Kalibracja drukarki przy użyciu spektrofotometru EFI ES-2000
Mechanizm drukowania Fiery Driven można skalibrować w celu otrzymania dokumentów o spójnych kolorach. Ten poradnik opisuje metodę kalibracji przy pomocy spektrofotometru ES-2000.
589,40 KB
Przechwytywanie i precyzyjne odwzorowywanie kolorów dodatkowych
Przy pomocy spektrofotometru ES-2000 można przechwytywać kolory z wizytówek i precyzyjnie je odwzorowywać na dokumentach kolorowych.
495,69 KB
Tworzenie niestandardowych pasków kontrolnych używanych do kontroli jakości i gwarantujących spójność kolorów
Moduł Control Bar Builder jest wyposażony w interfejs WYSIWYG, w którym wyświetlane są różne paski kolorów i informacje o zadaniu. Każdy niestandardowy pasek kontrolny może być użyty na nośnikach dowolnych rozmiarów, co skraca czas konfiguracji i ułatwia pracę operatora.
3,80 MB
Use prepress tools at the Fiery server to adjust color and troubleshoot file issues (Tylko w języku angielskim.)
Reduce wasted prints and improve efficiency by using tools right on the Fiery server to troubleshoot files and make color adjustments
6,71 MB