Fiery FS300 Pro ve FS300

Üretkenliği artırmanıza, yazdırma işlerinizin kalitesini ve verimliliği geliştirmenize yardım eden birçok Fiery® aracı vardır. Bu araçlardan yararlanmanıza yardımcı olmak için EFI™, her aracı ayrıntılı bir şekilde anlamanıza olanak sağlayan kapsamlı bir nasıl yapılır kılavuzları seti geliştirdi. İhtiyacınız olan herhangi bir zamanda nasıl yapılır kılavuzlarına erişmek için aşağıdaki araç kategorilerinden birini seçebilirsiniz.

Not: Nasıl yapılır kılavuzları Fiery Command WorkStation® 6 ve Fiery FS300/Fiery FS300 Pro yazılımı ile birlikte kullanıma yöneliktir. Bazı belgeler önceki Fiery yazılım sürümleri ile çalışabilir. Ayrıca, bazı Fiery özellikleri belirli cihaz özelliklerine bağlıdır. Fiery sunucunuz hakkında sorunuz varsa, lütfen Fiery sağlayıcınızla iletişime geçin.

Aşağıdaki kategorilerden nasıl yapılır kılavuzlarını seçin:


Belge hazırlama

Açıklama Dosya boyutu İndir
Malzeme boyutuna göre birleşik yükleme otomasyonu
Fiery Impose son boyut ayarı, Kesim kutusuna göre üzerine yazdırılması istenen malzeme boyutuna göre en iyi düzeni (n-yukarı ve yönelim) çalışma esnasında hesaplar. Kartvizitler, kartpostallar biletler gibi aynı yaprak boyutu üzerine yazdırılan tüm birleşik düzenler için tek bir yükleme şablonu oluşturmayı sağlar. Yükleme şablonu bir Fiery çalışma klasörü iş akışına uygulanır.
4,26 MB
Belgeleri iki sekme setiyle üretme
Kitapta bölümleri ve alt bölümleri daha iyi ayırt edebilmek için, işi iki farklı sekme setiyle üretin.
18,35 MB
Sürücüden basit bir kitapçık yazdırma
Daha gelişmiş yükleme programlarına ihtiyaç duymaksızın, herhangi bir uygulamadan tel dikişli cilt yükleme düzenlerini kullanarak kitapçıklar üretin.
14,45 MB
Bir takvim kitapçığı yazdırma
Yükleme işlemini düzene sokup otomatik hale getiren ve üretimi daha verimli kılan sunucu tabanlı bir yükleme uygulaması seçeneği olan Fiery Imposeʼu kullanarak profesyonel görünümlü takvimler üretin.
33,81 MB
Fiery JobMaster ile NCR formlar üretin
Çok parçalı formları hızlı bir şekilde oluşturun ve NCR formu siparişlerinde sıkça karşılaşılan karmaşık numaralandırma ve damgalama ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayın.
1,06 MB
Not defterleri üretme
Minimum el ile harmanlamayla defter yazdırma işlemini otomatik hale getirin.
461,88 KB
Benzersiz bilet numaraları uygulama
Baskıya hazırlama aşamasında özel bir artımlı bilet numaralandırma dizisini hızlıca ekleyin.
2,62 MB
Perfect ciltli bir kitapçık yazdırma
Bu ciltleme yönteminde tek tek yapraklar esnek bir yapıştırıcı ile sırtta yapıştırılarak birleştirilir, gövde yapraklarının kenarları sırta yapıştırılır ve metni bir sarma kapakla bir araya getirir.
7,04 MB
Sayfaları gri tonlamalıya dönüştürme
Baskıya hazırlama aşamasında siyah beyaz yazdırılacak herhangi bir sayfa veya yaprak yüzeyini kolayca belirtin.
7,72 MB
Gelişmiş sayfa numaralandırma ve damgalama uygulama
Birden fazla sayfa bölümü için benzersiz numaralandırma dizileri oluşturmak amacıyla özel metinlerin, biçimlerin ve makroların birleşimini kullanın ve bir görüntüyü bir filigran olarak uygulayın.
18,11 MB
Duplo sonlandırıcılar ile offline sonlandırmayı otomatikleştirme
Fiery Impose şablonları, Duplo sonlandırma ekipmanı tarafından okunabilen barkodları ve kayıt işaretlerini ekleyebilir. Bunlar Duplo sonlandırıcıya, belgeyi sonlandırmak için bıçakları, kesiciyi ve katlayıcıyı nasıl konumlandıracağı hakkında talimatlar verir. Fiery Impose ile Duplo sonlandırıcıları entegre etmek offline sonlandırma işlemini otomatikleştirerek çok ciddi bir üretkenlik kazandırır.
8,58 MB
Sayfa numaralarıyla bir katalog birleştirme
Fiery JobMaster tam görsel sekme ekleme ve tasarlama, ortam atama, gelişmiş sayfa numaralandırması, sonlandırma, tarama ve güçlü son aşama düzenleme özelliklerini içerir.
8,34 MB
Taşma kenarı sekmelerine sahip belgeler üretme
Sekme ortamı kullanmadan, uzun belgelerde iyi tanımlanmış bölümler üretin. Taşma kenarı sekmeleri, sekme renklerinin gösterilebilmesi için sonlandırılan işin cephe kenarlarından kırpılmasını gerektirir.
7,11 MB
Otomatik sekme oluşturma
Sekme yaprakları oluşturun, bunları doğru konuma yerleştirin ve PDF belgelerinin yer imi bağlantılarını kullanarak sekme kulakçığı içeriğini otomatik olarak doldurun.
5,51 MB
Fiery Impose'da otomatik sayfa döndürme
Tüm sayfaların, ilk başta Fiery Impose ile belirlenen yönelim ayarlarına sahip olmasını sağlamak için uzun belgelerde sayfa döndürmeyi otomatikleştirin.
33,77 MB
Fiery JobMaster ile sayfaları tarama ve alma
Taranan sayfaları mevcut elektronik belgelerle birleştirmek zamandan kazandırır ve belgeyi orijinal uygulamada yeniden oluşturma masrafından kurtarır. JobMaster ile sayfaları taramayı veya önceden taranan sayfaları almayı ve ayrıca görüntü temizleme ile görüntü düzenleme işlevlerini kullanmayı öğrenerek son çıktınızı kolayca daha şık hale getirin.
6,39 MB
Tek sayfada çoklu işleri yazdırma
Birleşik veya tek sayfada çoklu yükleme türü sıklıkla kartvizit, kartpostal, bilet ve kupon yazdırırken kullanılır. Fiery Impose, tek sayfada çoklu işlerin düzen oluşumunu kaynak dosyanın özelliklerine, ortam boyutuna ve otomasyon gereksinimlerine bağlı olarak optimize etmek için iş akışları sunar.
1,08 MB
Değişken verileri yazdırma

Açıklama Dosya boyutu İndir
Kişiselleştirilmiş kartpostallar hazırlama ve üretme
Fiery sunucuları ile kişiselleştirilmiş kartpostallar üretmek, statik kartpostallar üretmek kadar kolaydır. Nasıl yapılır kılavuzu, etkili bire bir iletişimler üreten Fiery Impose’u açıklar.
4,03 MB
FreeForm kullanarak kişiselleştirilmiş bir bülten hazırlama ve yazdırma
Değişken verileri yazdırmayı etkinleştirmek için Fiery FreeForm teknolojisini kullanın. Bir VDP işi için ana element verileri Fiery’ye gönderilir ve cihazın nominal hızına erişebilmesi için değişken element verilerinden ayrı olarak taranır.
16,43 MB
Kişiselleştirilmiş kitapçıklar hazırlama ve üretme
Ürünleri ve hizmetleri tanıtmak üzere müşteri iletişim bilgileri ve müşterilerin kişisel tercihlerine yönelik ürün teklifleriyle kişiselleştirilmiş, etkili bire bir kitapçıklar üretin. Nasıl yapılır kılavuzu, PPML format desteğini ve Fiery Impose’u açıklar.
365,90 MB
İş yönetimi

Açıklama Dosya boyutu İndir
Fiery araçlarıyla iş göndermeyi otomatik hale getirme
Kullandığınız herhangi bir iş gönderme işlemini otomatik hale getirmek üzere iş bileti özelliklerini ayarlamak ve yükleme özelliklerini atamak için bir sanal yazıcıyı, iş ön ayarını veya Fiery çalışma klasörüʼnü yapılandırın.
796,24 KB
Fiery Paper Catalog ile kağıt stoku yönetimi
Operatörün her yazdırma işi için doğru ortamı doğru renk profili ile kullanmasını sağlamak üzere baskı cihazında kağıt kasetlerini yüklenen ortam stoku ile ilişkilendirmeyi kolaylaştırmak ve ortam stokunun niteliklerini depolamak için merkezi bir kağıt deposu edinin.
14,53 MB
İş hatası raporu oluşturma
Daha hızlı iletişim sağlamak ve teknik sorunların aynısını oluşturmak için bir iş hatası raporunu nasıl oluşturacağınızı öğrenin.
671,03 KB
Grafik sanatlar

Açıklama Dosya boyutu İndir
EFI ES-2000 spektrofotometresiyle yazıcıyı kalibre etme
Tutarlı renkli belgeler oluşturmak için Fiery Driven baskı cihazınızı kalibre edin. Bu nasıl yapılır kılavuzu, ES-2000 spektrofotometresir kullanan kalibrasyon yöntemini açıklar.
367,93 KB
Dosya sorunlarını gidermek için Fiery sunucusunda baskı öncesi araçları kullanma
Preflight, PostFlight ve ImageViewer; Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition’da yer alan özelliklerdir. Preflight, yazdırma işlerini potansiyel yazdırma hataları açısından değerlendirir. PostFlight, dosyaların renklerinin Fiery sunucusunda nasıl yönetildiği hakkında geniş çaplı ve nesneye özel bilgiler sağlayan bir tanılama aracıdır. ImageViewer, dijital ortamda düzeltme ve işlere son dakika renk düzenlemeleri uygulamak için güçlü bir arabirimdir.
2,24 MB
Renk tutarlılığı ve kalite kontrolü için özel denetim çubukları oluşturma
Control Bar Builder’ın farklı renk çubuklarını ve iş bilgileri görüntüleyen bir WYSIWYG arabirimi bulunur. Her özel denetim çubuğu tüm ortam boyutlarında kullanılabilir, bu sayede kurulum süresi azaltılır ve operatörün işi kolaylaştırılır.
3,58 MB
Fiery Image Enhance Visual Editor ile resimlerin görüntü kalitesini geliştirme
Fiery Image Enhance Visual Editor ile amatör dijital fotoğrafların çıktı kalitesini iyileştirin ve fotoğrafları en iyi görünüme getirmek için uzun görüntü düzenleme ve dosya işleme görevlerini ortadan kaldırarak baskı öncesi zaman kazanın.
7,41 MB
Nokta renklerini yakalama ve doğru şekilde yeniden üretme
Kartvizitinizden renk yakalamak için ES-2000 spektrofotometresini kullanın ve bunları, renkli belgelerinizde doğru bir şekilde üretin.
318,17 KB
Belgelerin renk kalitesini optimize etme
Nokta renkleri, renk değiştirme, otomatik yakalama, görüntü düzleştirme, nokta rengi bileşik üst baskı ile metin ve grafik geliştirme de dahil olmak üzere standart, üstün Fiery renk üretimi özellikleriyle harika renk kalitesine sahip belgeler üretin.
9,98 MB