Fiery FS400 Pro ve FS400

Üretkenliği artırmanıza, yazdırma işlerinizin kalitesini ve verimliliği geliştirmenize yardım eden birçok Fiery® aracı vardır. Bu araçlardan yararlanmanıza yardımcı olmak için EFI™, her aracı ayrıntılı bir şekilde anlamanıza olanak sağlayan kapsamlı bir nasıl yapılır kılavuzları seti geliştirdi. İhtiyacınız olan herhangi bir zamanda nasıl yapılır kılavuzlarına erişmek için aşağıdaki araç kategorilerinden birini seçebilirsiniz.

Not: Nasıl yapılır kılavuzları Fiery Command WorkStation® 6 ve Fiery FS400/Fiery FS400 Pro yazılımı ile birlikte kullanıma yöneliktir. Bazı belgeler önceki Fiery yazılım sürümleri ile çalışabilir. Ayrıca, bazı Fiery özellikleri belirli cihaz özelliklerine bağlıdır. Fiery sunucunuz hakkında sorunuz varsa, lütfen Fiery sağlayıcınızla iletişime geçin.

Aşağıdaki kategorilerden nasıl yapılır kılavuzlarını seçin:


Belge hazırlama

Açıklama Dosya boyutu İndir
Not defterleri üretme
Minimum el ile harmanlamayla defter yazdırma işlemini otomatik hale getirin.
580,78 KB
Gelişmiş sayfa numaralandırma ve damgalama uygulama
Birden fazla sayfa bölümü için benzersiz numaralandırma dizileri oluşturmak amacıyla özel metinlerin, biçimlerin ve makroların birleşimini kullanın ve bir görüntüyü bir filigran olarak uygulayın.
12,46 MB
Fiery Impose'da otomatik sayfa döndürme
Tüm sayfaların, ilk başta Fiery Impose ile belirlenen yönelim ayarlarına sahip olmasını sağlamak için uzun belgelerde sayfa döndürmeyi otomatikleştirin.
33,10 MB
Belgeleri iki sekme setiyle üretme
Kitapta bölümleri ve alt bölümleri daha iyi ayırt edebilmek için, işi iki farklı sekme setiyle üretin.
12,92 MB
Sekme ortamı kullanmadan, uzun belgelerde iyi tanımlanmış bölümler üretin. Taşma kenarı sekmeleri, sekme renklerinin gösterilebilmesi için sonlandırılan işin cephe kenarlarından kırpılmasını gerektirir.
Sekme ortamı kullanmadan, uzun belgelerde iyi tanımlanmış bölümler üretin. Taşma kenarı sekmeleri, sekme renklerinin gösterilebilmesi için sonlandırılan işin cephe kenarlarından kırpılmasını gerektirir.
7,34 MB
taranan sayfaları bir işe yerleştirme
Bir işi Fiery JobMaster ile birleştirirken taranan sayfaları nasıl yerleştireceğinizi öğrenin. Sayfalar önceden taranmış olabilir veya kullanıcılar tarama işlemini Fiery Remote Scan veya TWAIN uyumlu herhangi bir tarayıcı kullanarak kendileri başlatabilirler.
8,76 MB
Benzersiz bilet numaraları uygulama
Baskıya hazırlama aşamasında özel bir artımlı bilet numaralandırma dizisini hızlıca ekleyin.
3,02 MB
Sayfa numaralarıyla bir katalog birleştirme
Fiery JobMaster tam görsel sekme ekleme ve tasarlama, ortam atama, gelişmiş sayfa numaralandırması, sonlandırma, tarama ve güçlü son aşama düzenleme özelliklerini içerir.
8,29 MB
Sürücüden basit bir kitapçık yazdırma
Daha gelişmiş yükleme programlarına ihtiyaç duymaksızın, herhangi bir uygulamadan tel dikişli cilt yükleme düzenlerini kullanarak kitapçıklar üretin.
33,15 MB
Sayfaları gri tonlamalıya dönüştürme
Baskıya hazırlama aşamasında siyah beyaz yazdırılacak herhangi bir sayfa veya yaprak yüzeyini kolayca belirtin.
7,17 MB
Tek sayfada çoklu işleri yazdırma
Birleşik veya tek sayfada çoklu yükleme türü sıklıkla kartvizit, kartpostal, bilet ve kupon yazdırırken kullanılır. Fiery Impose, tek sayfada çoklu işlerin düzen oluşumunu kaynak dosyanın özelliklerine, ortam boyutuna ve otomasyon gereksinimlerine bağlı olarak optimize etmek için iş akışları sunar.
1.023,03 KB
Produce jobs with different finishing requirements
Use Fiery Compose or Fiery JobMaster to apply different finishing options to multiple chapters within a document. These finishing options will vary based on the in-line finisher available at the print engine.
7,37 MB
Produce NCR forms with Fiery JobMaster
Quickly create multi-part forms and fulfill complex numbering and stamping requirements typical in NCR form orders.
673,92 KB
Bir takvim kitapçığı yazdırma
Yükleme işlemini düzene sokup otomatik hale getiren ve üretimi daha verimli kılan sunucu tabanlı bir yükleme uygulaması seçeneği olan Fiery Imposeʼu kullanarak profesyonel görünümlü takvimler üretin.
68,33 MB
Malzeme boyutuna göre birleşik yükleme otomasyonu
Fiery Impose son boyut ayarı, Kesim kutusuna göre üzerine yazdırılması istenen malzeme boyutuna göre en iyi düzeni (n-yukarı ve yönelim) çalışma esnasında hesaplar. Kartvizitler, kartpostallar biletler gibi aynı yaprak boyutu üzerine yazdırılan tüm birleşik düzenler için tek bir yükleme şablonu oluşturmayı sağlar. Yükleme şablonu bir Fiery çalışma klasörü iş akışına uygulanır.
3,69 MB
Perfect ciltli bir kitapçık yazdırma
Bu ciltleme yönteminde tek tek yapraklar esnek bir yapıştırıcı ile sırtta yapıştırılarak birleştirilir, gövde yapraklarının kenarları sırta yapıştırılır ve metni bir sarma kapakla bir araya getirir.
7,25 MB
Duplo sonlandırıcılar ile offline sonlandırmayı otomatikleştirme
Fiery Impose şablonları, Duplo sonlandırma ekipmanı tarafından okunabilen barkodları ve kayıt işaretlerini ekleyebilir. Bunlar Duplo sonlandırıcıya, belgeyi sonlandırmak için bıçakları, kesiciyi ve katlayıcıyı nasıl konumlandıracağı hakkında talimatlar verir. Fiery Impose ile Duplo sonlandırıcıları entegre etmek offline sonlandırma işlemini otomatikleştirerek çok ciddi bir üretkenlik kazandırır.
8,42 MB
Değişken verileri yazdırma

Açıklama Dosya boyutu İndir
Kişiselleştirilmiş kitapçıklar hazırlama ve üretme
Ürünleri ve hizmetleri tanıtmak üzere müşteri iletişim bilgileri ve müşterilerin kişisel tercihlerine yönelik ürün teklifleriyle kişiselleştirilmiş, etkili bire bir kitapçıklar üretin. Nasıl yapılır kılavuzu, PPML format desteğini ve Fiery Impose’u açıklar.
366,03 MB
FreeForm kullanarak kişiselleştirilmiş bir bülten hazırlama ve yazdırma
Değişken verileri yazdırmayı etkinleştirmek için Fiery FreeForm teknolojisini kullanın. Bir VDP işi için ana element verileri Fiery’ye gönderilir ve cihazın nominal hızına erişebilmesi için değişken element verilerinden ayrı olarak taranır.
16,66 MB
Kişiselleştirilmiş kartpostallar hazırlama ve üretme
Fiery sunucuları ile kişiselleştirilmiş kartpostallar üretmek, statik kartpostallar üretmek kadar kolaydır. Nasıl yapılır kılavuzu, etkili bire bir iletişimler üreten Fiery Impose’u açıklar.
4,28 MB
İş yönetimi

Açıklama Dosya boyutu İndir
Operatörün her yazdırma işi için doğru ortamı doğru renk profili ile kullanmasını sağlamak üzere baskı cihazında kağıt kasetlerini yüklenen ortam stoku ile ilişkilendirmeyi kolaylaştırmak ve ortam stokunun niteliklerini depolamak için merkezi bir kağıt deposu edinin.
Operatörün her yazdırma işi için doğru ortamı doğru renk profili ile kullanmasını sağlamak üzere baskı cihazında kağıt kasetlerini yüklenen ortam stoku ile ilişkilendirmeyi kolaylaştırmak ve ortam stokunun niteliklerini depolamak için merkezi bir kağıt deposu edinin.
33,15 MB
İş hatası raporu oluşturma
Daha hızlı iletişim sağlamak ve teknik sorunların aynısını oluşturmak için bir iş hatası raporunu nasıl oluşturacağınızı öğrenin.
300,76 KB
Fiery araçlarıyla iş göndermeyi otomatik hale getirme
Kullandığınız herhangi bir iş gönderme işlemini otomatik hale getirmek üzere iş bileti özelliklerini ayarlamak ve yükleme özelliklerini atamak için bir sanal yazıcıyı, iş ön ayarını veya Fiery çalışma klasörüʼnü yapılandırın.
1,16 MB
Grafik sanatlar

Açıklama Dosya boyutu İndir
EFI ES-2000 spektrofotometresiyle yazıcıyı kalibre etme
Tutarlı renkli belgeler oluşturmak için Fiery Driven baskı cihazınızı kalibre edin. Bu nasıl yapılır kılavuzu, ES-2000 spektrofotometresir kullanan kalibrasyon yöntemini açıklar.
536,68 KB
Nokta renklerini yakalama ve doğru şekilde yeniden üretme
Kartvizitinizden renk yakalamak için ES-2000 spektrofotometresini kullanın ve bunları, renkli belgelerinizde doğru bir şekilde üretin.
486,95 KB
Renk tutarlılığı ve kalite kontrolü için özel denetim çubukları oluşturma
Control Bar Builder’ın farklı renk çubuklarını ve iş bilgileri görüntüleyen bir WYSIWYG arabirimi bulunur. Her özel denetim çubuğu tüm ortam boyutlarında kullanılabilir, bu sayede kurulum süresi azaltılır ve operatörün işi kolaylaştırılır.
3,76 MB
Use prepress tools at the Fiery server to adjust color and troubleshoot file issues (Yalnızca İngilizce.)
Reduce wasted prints and improve efficiency by using tools right on the Fiery server to troubleshoot files and make color adjustments
6,71 MB