Gizlilik Politikası

9 Aralık2021 tarihinde güncellendi

 

Amaç
Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Normal iş yapma sürecinde EFI müşterilerden, tüketicilerden ve üçüncü şahıslardan bilgiler alır. Gizliliğinizi daha iyi korumak için bilgilerinizin nasıl toplandığını, işlendiğini, aktarıldığını (hem çevrim içi hem de çevrim dışı), saklandığını, açıklandığını ve kabul edildiğini açıklayan bu Gizlilik Bildirimini sunuyoruz. Bu Bildirimin bulunmasını kolaylaştırmak için ana sayfamızdaki bir web bağlantısı aracılığıyla ulaşılabilir yapıyoruz.

 

Kapsam

EFI Gizlilik Bildirimi, tüm Electronics For Imaging, Inc. şirketleri ve iştirakleri de dahil olmak üzere tüm kurumsal alt kuruluşları için geçerlidir (toplu olarak bu Gizlilik Bildiriminde "EFI" olarak anılacaktır). Bu Gizlilik Bildirimi, EFI’nin müşteriler, tüketiciler, 3. taraflar ve diğer kişilerden EFI’nin ticari faaliyetlerinin bir parçası olarak şu yollarla gönderilmiş veya toplanmış elektronik veya yazılı biçimde alınan tüm bilgiler için geçerlidir: (i) karşılık gelen ana sayfasında bu gizlilik bildirimine referans içeren bir EFI web sitesi; (ii) EFI'nin sahip olduğu, geliştirdiği, sattığı veya pazarladığı herhangi bir yazılım; (iii) ister EFI ister 3. taraflarca (toplu olarak "Kanallar" veya bireysel olarak "Kanal") barındırılıyor olsun EFI tarafından sunulan tüm ürünler veya hizmetler ve EFI tarafından çevrim dışı toplanan bilgiler. EFI, sizden topladığı Kişisel Bilgileri (aşağıda tanımlanmıştır), bu Gizlilik Bildiriminde belirtilmedikçe 3. taraflara satmaz veya onlarla paylaşmaz. Bu Gizlilik Bildirimi, herhangi bir belirli ve geçerli EFI iştiraki gizlilik bildirimine tabi olabilir ve bu Gizlilik Bildirimi yerel yasaların gerektirdiği şekilde değişiklik gösterebilir.

 

Tanımlamalar

"Veri Öznesi", doğrudan veya dolaylı olarak özellikle bir ad, bir kimlik numarası, konum verileri, çevrim içi bir tanımlayıcı veya o kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği gibi özelliklere yapılan bir referansla tanımlanabilen bir doğal kişi anlamına gelir.

 

“Kişisel Bilgiler”, Veri Öznesiyle ilişkili olan ve o bireyi kendi başına tanımlayabilecek veya halihazırda bulunan verilerle birlikte tanımlamada kullanılabilecek herhangi bir bilgi anlamına gelir.

 

“İlkeler”, AB-ABD Gizlilik Kalkanı ilkeleri anlamına gelir.

 

“İşleme”, Kişisel Bilgiler üzerinde yapılan herhangi bir işleme anlamına gelir.

 

"Hassas Kişisel Bilgiler", bir bireyin ırksal veya etnik kökenine, siyasi görüşlerine, dini veya felsefi inançlarına, sendika üyeliğine, sağlık, cinsel yaşam veya cinsel tercihlerine ilişkin kişisel bilgiler anlamına gelir.

 

AB-ABD Gizlilik Kalkanı

EFI ve ABD'li bağlı kuruluşları (CRC Information Systems, Inc., EFI CorrSoft LLC, EPS US LLC ve Jetrion LLC) ABD Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği'nden ABD'ye aktarılan Kişisel Bilgilerin toplanması, kullanılması ve saklanması ile ilgili olarak belirtilen AB-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesine uymaktadır.  EFI Ticaret Bakanlığı'na, Gizlilik Kalkanı'na dayanarak AB'den alınan Kişisel Bilgiler ile ilgili İlkelere bağlı olacağının teminatını vermiştir. Gizlilik Bildirimi ve Gizlilik Kalkanı İlkeleri arasında bir ihtilaf olduğu takdirde Gizlilik Kalkanı İlkeleri geçerli kabul edilecektir.Gizlilik Kalkanı programı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sertifikalarımızı görüntülemek için lütfen https://www.privacyshield.gov/ adresini ziyaret edin.

 

Gizlilik Kalkanı uyumluluğunu mecbur kılmak için EFI, ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) soruşturma ve mecbur kılma yetkilerine tabi olduğunu kabul eder. Ulusal güvenlik veya yasa uygulama zorunluluklarını karşılamak da dahil olmak üzere kamu makamlarının yasal taleplerine yanıt olarak EFI'nin Kişisel Bilgileri açıklaması gerekebilir.

 

Veri Toplama

EFI'nin iş yaparken sizden Kişisel Bilgileri toplayabileceği çeşitli yollar vardır. Bir hizmet veya ürün siparişi, web semineri kaydı, Kanal formları, fakslar, anketler, yazılım yükleme amacıyla yapılan kayıtlar gibi ürün kayıtları, çevrim içi araçların veya programların kullanılması, postalanan malzemeler için verilen yanıtlar, haber bültenimize ve diğer yayınlarımıza abone olmak, yarışmalara katılmak, telefon görüşmeleri, Kanal forumları ve mesaj panoları ve ticaret fuarları veya diğer etkinliklerde gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler de dahil olmak üzere bir Kanal kullanımıyla bağlantılı olarak Kişisel Bilgiler toplanabilir. Ek olarak bir sorgu yapmak için adınızı, adresinizi, iletişim telefon numaralarınızı ve e-posta adresinizi toplayabiliriz. Eğer çevrim içi bir alışveriş yapıyorsanız sizden ayrıca kredi/hesap kartı bilgileri, son kullanma tarihi, fatura adresi, teslimat adresi ve diğer ilgili bilgileri de isteyebiliriz. Çevrim içi forumlara kayıt için doğum tarihinizi isteyebiliriz. Bize gönderdiğiniz bir e-postaya, bir Kanal aracılığıyla veya EFI için çalışma konusundaki ilginizle bağlantılı olarak gönderdiğiniz bir öz geçmiş yoluyla eklemeyi seçtiğiniz ek Kişisel Bilgileri bize sunabilirsiniz; bununla birlikte bu gibi durumlarda EFI'ye sağladığınız Kişisel Bilgilerin detayını makul olma gereklilikleri ile sınırlandırmanızı istiyoruz. Ayrıca kullandığınız ürünler, şirket adınız, şirketinizdeki rolünüz, müşteri varlığı seri numarası, hesap adı, destek vakası numarası, sistem seri numarası, günlük dosyaları ve ürünlerimizden birinin destek talebi ile bağlantılı diğer bilgiler gibi Kişisel Bilgileri içerebilecek bilgileri, EFI'ye sağladığınız diğer bilgileri veya normal çalışma sürecinde topladığımız diğer tüm bilgileri sağlayabilirsiniz. EFI, müşterilerin çerezleri, transparan GIF'leri ve web sitesi günlüklerini kullanarak erişim sağladığı veya ziyaret ettiği Kanallardan, Kişisel Bilgileri de içerebilecek toplu bilgileri aşağıda açıklandığı gibi toplayabilir.

 

Çerezler: EFI, çerezleri kullanarak bilgi toplayabilir. Çerez, bir web sitesinin kullanıcıya ait bilgisayara veya mobil cihaza yerleştirdiği küçük bir dosyadır. Bu dosya, o web sitesini daha önceki ziyaretleriniz hakkındaki belirli bilgileri tanımlar. Bu çerez içinde kullanıcının ülkesi, dili, rastgele atanmış bir oturum kimliği, ad ve adres bilgileri veya kullanıcının bilgisayarına ait İnternet Protokolü (IP) adresi gibi bilgiler depolanabilir. EFI, çerezleri bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli amaçlar için kullanabilir: (i) bir EFI web sitesine belirli bir zaman içinde gelen kullanıcı sayısını takip etmek; (ii) bir EFI web sitesine yapılan tekrarlayan ziyaretleri tespit etmek; (iii) çevrim içi dolaşmayı ve çevrim içi alışverişi kolaylaştırmak; (iv) tek bir çevrim içi oturumda ziyaret edilen sayfaları takip etmek, trendleri analiz etmek ve genel demografik bilgiler toplamak; (v) bir EFI web sitesinin sunuluş biçimini ayarlayarak onu daha etkili hale getirmek; (vi) kullanıcı tercihlerini depolamak; (vii) oturum bilgilerini, kullanıcıya özgü bilgileri (kullanıcının erişim sağladığı veya ziyaret ettiği sayfalar gibi) ve bir EFI web sitesindeki daha önceki etkinlikleri kaydetmek; (viii) kullanıcıları önemli olabileceğini düşündüğümüz yeni Kanallar hakkında uyarmak ve (ix) kullanıcılara ürün ve hizmetleri pazarlamak. EFI çerezlerin kullanımı ile topladığı Kişisel Olmayan Bilgileri belirli Kişisel Bilgiler ile bağdaştırabilir. İş ortaklarımızdan bazıları EFI web sitelerindeki çerezleri kullanabilir. Ancak bu çerezlere erişemeyebilir veya bu çerezleri kontrol edemeyebiliriz; bu yüzden ziyaret ettiğiniz sitenin ilgili Çerez Politikasına başvurmanızı öneririz..

 

Bir çerezin bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalacağı süre, onun bir kalıcı veya oturum çerezi olmasına göre değişir. Oturum çerezleri siz görüntülemeyi bırakana kadar bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır. Kalıcı çerezler ise süreleri dolana veya silinene kadar bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır.


Çerez ayarlarınızı, çerezleri silme veya kaldırma dahil çerez kullanımını engellemenize veya sınırlandırmanıza olanak tanıyan web tarayıcınız aracılığıyla yönetebilirsiniz. Ayrıntılar için internet tarayıcınızın yardım menüsüne bakın.
Çerezlerin kullanımını engellerseniz, bir EFI web sitesindeki özelliklerden bazılarını kullanamayabilirsiniz. EFI’nin çerez kullanımıyla ilgili ek bilgi için lütfen ziyaret ettiğiniz sitenin geçerli Çerez Politikası'na bakın.


Transparan GIF'ler: Transparan GIF'ler, web sayfasına, web tabanlı bir belgeye veya bir e-posta iletisine yerleştirilmiş küçük grafik görüntülerdir (GIF veya diğer görüntü biçiminde). Transparan GIF'ler kullanıcıya görünmezler, çünkü bunlar genellikle çok küçük (yani sadece 1'e 1 piksel) ve şeffaf veya web sayfasının, belgenin ya da e-posta mesajının arka planı ile aynı renkte olurlar. Sizin hakkınızda Kişisel Bilgi toplamak için transparan GIF'ler kullanmıyoruz. Ancak biz, sayfalara, Kanallar üzerindeki özelliklere veya diğer ögelere yönelik istatistiki kullanım bilgileri gibi Kişisel Olmayan Bilgiler elde etmek için transparan GIF'leri ya da size iletilen EFI e-posta mesajlarını kullanabiliriz. Kişiye özel bir kullanıcı deneyimi sunmak ve Kanallar veya e-postalarımızdaki kullanıcı deneyimlerinin istatistiksel analizini yapmak için bu bilgileri ilişkilendirebiliriz.

Web Sitesi Günlükleri: EFI, web sitesi günlüğü biçiminde bilgi toplayabilir (bunlara topluca “Günlükler” denir). Bu Günlükler, Kanallar üzerindeki etkinliği kaydeden ve Kanalların kaç kullanıcı tarafından, ne sıklıkla ziyaret edildiği, belirli bir web sayfasına kaç kez giriş yapıldığı, kullanıcının Kanallara bağlanmak için kullandığı internet bağlantısının türü ve kalitesi ve kullanıcının donanım ve yazılımına ait kimlik bilgileri gibi kullanıcı etkinliği istatistikleri toplar. Günlükleri oluşturan girdiler içinde IP adresleri, kullanıcı kimlik bilgileri ve size internet bağlantısı sunan internet sağlayıcının kimliği bulunabilir. Günlükleri genel olarak, Kanalları çalıştırmak ve iyileştirmek, belirli özelliklerin ne kadar popüler olduğunu belirlemek, dahili pazarlama ve demografi çalışmalarına yardımcı olmak ve Kanalların genel verimliliğini ve faaliyetini değerlendirmeyi sağlamak için kullanıyoruz.

Kanallar İçinde olan İletişimler: EFI, bir Kanal forumu aracılığıyla mesaj gönderirken gönderdiğiniz bilgileri toplayabilir. Forumlarda olduğu gibi Kanallar içindeki tüm kullanıcı iletişimleri de kişisel olarak görülmemelidir ve bu tarz iletişimler başkaları tarafından görüntülenebilir ve kaydedilebilir. EFI'nin kullanıcı iletişimlerini izlemeye yönelik hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır, ancak EFI, iletişim ayrıcalıklarının kötüye kullanılmasına veya suistimal edilmesine yönelik raporlar hakkında harekete geçme hakkına sahiptir. İletişimler çok sayıda insan tarafından görülebileceği ve/veya duyulabileceği için kullanıcıları Kişisel Bilgilerini Kanal forumlarında ifşa etmekten kaçınmaları konusunda uyarıyoruz.

Kişisel Bilgilerin Toplanma Amacı

EFI Kişisel Bilgilerinizi sizin izninizle işleyebilir, toplayabilir ve ifşa edebilir; bununla birlikte EFI'nin Kişisel Bilgilerinizi açıkça izniniz olmadan işleyebileceği ve ifşa edebileceği aşağıdaki yasal dayanaklar da dahil birkaç örnek vardır:

 

 • Bir sözleşmenin yapılması
 • EFI, Kişisel Bilgilerin işlenmesinden meşru bir yarar elde ediyorsa
 • İşlem kamu menfaatini korumak, hayati menfaatinizi korumak veya yasal bir talep oluşturmak, uygulamak veya savunmak için yapılmak zorundaysa
 • Veri öznesi tarafından kamuya duyurulmuş olan Kişisel Bilgiler işleniyorsa
 • İşleme veya aktarım kanuna göre gerekliyse

 

EFI Kişisel Bilgilerinizi aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı kalmayan amaçlar için işler, toplar ve açıklar:

 

 • Vermiş olduğunuz bir ürün veya hizmet siparişini yerine getirme
 • Bir ürün veya hizmet hakkındaki sorularınızı yanıtlama
 • Bir ürün veya hizmet için teknik veya müşteri desteği sağlama
 • Pazarlama ve satış yapma
 • Bayi iş ortaklıkları oluşturma ve sürdürme
 • Araştırma ve geliştirme yapma
 • Ürün geliştirmeyi üstlenme
 • Sahtekarlığı tespit etmek ve önlemek için
 • Kimliğinizi doğrulamak için

 

Kişisel Bilgilerin Üçüncü Taraflara Açıklanması

EFI, Kişisel Bilgiler de dahil olmak üzere bilgilerinizi EFI bünyesinde veya ödeme işlemini gerçekleştiren hizmet sağlayıcılarımız, web sitesi analiz şirketlerimiz ve CRM hizmeti sağlayıcılarımız gibi herhangi bir bağımsız üçüncü parti ile paylaşabilir. Buna ek olarak EFI, bu tarz bilgileri bağımsız satıcılar, tedarikçiler, lisans veren taraflar, yükleniciler, distribütörler, yetkili satıcılar, bayiler, orijinal malzeme üreticileri ve EFI ile halihazırda veya potansiyel bir iş ilişkisi olan diğer partiler de dahil olmak üzere iş ortaklarıyla paylaşabilir.

EFI tarafından veya EFI'ye sağlanan Ürün ve Hizmetlerin Yerine Getirilmesi: EFI, adına bazı işlevleri yerine getirmesi için diğer şirketleri ve kişileri tutabilir. Örnekler, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla şunları içerir: (i) kanallara barındırma hizmeti sağlayan veya bunları yönetmeye yardımcı olan şirketler; (ii) bir siparişin tamamlanması, ihracat izni alınması veya nakliye ve taşıma işlerinin düzenlenmesi gibi çalışmalarla bir ürün siparişinin işlenmesine yardım eden şirketler; (iii) ödeme ve faturalandırma hizmetleri sunan şirketler; (iv) araştırmalar yürüten veya EFI'nin size e-posta veya telefonla ulaşması gibi promosyon çalışmalarına yardımcı olan şirketler; (v) ürün teslimatı yapan nakliye şirketleri, size bir ürün veya hizmet sunan üçüncü parti reklamcılar veya promosyon ortakları; (vi) müşteri desteği uzmanları; (vii) web sayfalarına barındırma hizmeti sağlayan şirketler ve internet hizmeti sağlayıcıları ve (viii) veri analizi şirketleri. Bu tarz çalışmalar yapma izni bulunan tüm üçüncü partiler, topladıkları ve/veya EFI'ye, size ya da Kanallara veya hizmetlere erişim sağlayan ve bunları kullanan diğer bireylere karşı olan sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeleri amacıyla kendilerine sunulan veya bu Gizlilik Bildirimi içinde izin verildiği takdirde bilgileri kullanma yetkisine sahiptirler. EFI bu tarz üçüncü taraflara, EFI ile olan iş ortaklıkları boyunca topladıkları veya erişim iznine sahip oldukları Kişisel Bilgilerin gizliliğini korumalarını şart koşmaktadır.

Pazarlama Malzemeleri: Muhtelif zamanlarda EFI, sizin için önemli olabileceğini düşündüğümüz özel bir teklifi veya promosyonu size sunabilmeleri için Kişisel Bilgilerinizi diğer şirketlerle paylaşabilir. Bize bu özel teklifler hakkında bilgi almak istemediğinizi özellikle söylemezseniz, Kişisel Bilgilerinizi paylaşabiliriz. Kişisel Bilgilerinizin bu amaçlarla paylaşılmasını istemediğinizi bildirmek için aşağıda sistemden çıkış yöntemi bölümüne bakın.

Bilginin Satışı veya Aktarımı: Bir şirket birleşmesi, şirket alımı, şirketin bölünmesi veya EFI, bir EFI işletme birimi ya da EFI varlıklarının bir kısmı ile ilgili başka bir çalışma yapılması durumunda EFI, Kişisel Bilgileriniz de dahil olmak üzere sizden toplamış olduğumuz bilgileri ticari hayatına devam eden, satın alan veya söz konusu işlemi gerçekleştiren diğer partiye transfer edebilir.

Yasalar ve Sahtekarlıktan Korunmayla Uyum: EFI, yürürlükteki yasalara ve hukuki bir sürece uymak, EFI'nin ve/veya onun temsilcilerinin ve iş ortaklarının yükümlülüğünü ortadan kaldırmak ve/veya EFI ve onun temsilcileri, iş ortakları ve müşterileri de dahil olmak üzere diğer kişilerin haklarını ve mülkiyetini (fikri mülkiyet) korumak amacıyla gerekli olduğunu tüm iyi niyetiyle düşünmesi halinde sizden topladığı bilgileri ifşa etme hakkına sahiptir. Ayrıca EFI, bir bireyin veya kurumun sahte veya yasa dışı bilgiler verdiğinden; yasa dışı, sahte veya hatalı bir eylemde ya da ihmalde bulunduğundan, başka biri gibi davranmaya çalıştığından veya herhangi bir bilgisayar sistemini ya da web sitesini izinsiz olarak kullanmaya ve erişim sağlamaya çalıştığından şüphelenmesi halinde topladığı bilgileri ifşa edebilir.


İleri Aktarımlarda Sorumluluk: EFI, bu Gizlilik Bildirimi ile tutarlı şekilde Kişisel Bilgileri korumak için aynı koruma seviyelerini uyguladıklarından emin olmak için ortaklarından, hizmet sağlayıcılarından ve üçüncü taraflardan teminatlar alacaktır. EFI, ileri aktarımlar sorumluluğu için Gizlilik Kalkanı İlkelerine uyar.

 

Sistemden Nasıl Çıkabilirsiniz
Kişisel Bilgilerinizin EFI tarafından nasıl kullanılacağı ve üçüncü taraflarla paylaşılacağı konularında seçim yapabilirsiniz. EFI’den aldığınız tüm ticari e-postalar için ilgili e-postadaki talimatları uygulayarak bu mesajlara yönelik aboneliğinizi iptal etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca mesajınızın konu satırına ”Remove EFI” yazıp
efi@efi.com adresine bir e-posta göndererek de sistemden çıkabilirsiniz.  Aboneliğinizi iptal ederseniz ancak daha sonra EFI'den ticari e-posta almak isteğinde bulunursanız, bu ticari e-postaları alacağınızı ve bu Gizlilik Bildirimine tabi olacağınızı ancak dilerseniz tekrar abonelikten çıkma hakkına sahip olacağınızı unutmayın.

EFI'nin size ait Kişisel Bilgileri ilginizi çekebilecek ürünler veya hizmetler hakkında tarafınıza bilgi gönderilmesi amacıyla üçüncü partilerle paylaşmasını istemiyorsanız, mesajınızın konu satırına ”Remove Third Parties” yazıp
efi@efi.com adresine bir e-posta göndererek sistemden çıkabilirsiniz.

 

Lütfen sistemden çıkma hakkınızın sadece yukarıda açıklanan şekilde geçerli olduğunu unutmayın. EFI bilgilerinizi bu Gizlilik Bildiriminde açıklanan şekilde işleyebilir ve açıklayabilir. Ayrıca eğer bilgileriniz bir EFI iş ortağı gibi bir üçüncü taraf ile daha önceden paylaşıldıysa ve siz artık bu ticari e-postaları almak istemiyorsanız söz konusu üçüncü tarafın abonelikten çıkma talimatlarını uygulamanız gerekir. Lütfen daha fazla bilgi için yukarıda bulunan Kişisel Bilgilerin Üçüncü Taraflara Açıklanması bölümüne bakınız.

Çocukların Verileri için olan Taahhüdümüz

Gençlerin gizliliğini korumak özellikle önemlidir. Bu nedenle, 13 yaşından küçük olduğunu bildiğimiz kişilerden Kanallar aracılığıyla hiçbir bilgi toplamıyor veya bu bilgileri depolamıyoruz, ayrıca Kanallar platformunun hiçbir bölümü 13 yaşından küçüklerin ilgisini çekecek şekilde tasarlanmamıştır. EFI, Kişisel Bilgiler gönderen herhangi bir kişinin 13 yaşından küçük olduğunu öğrenirse bu Kişisel Bilgileri silecektir.

 

Güvenlik

EFI olarak sizden toplamış olduğumuz bilgilerin mutlak güvenliğini garanti edemiyor olsak da, topladığımız bilgilere izinsiz olarak erişilmesini, bu bilgilerin kötü amaçlarla kullanılmasını, kaybedilmesini, açıklanmasını, değiştirilmesini veya yok edilmesini önlemeye ve bu bilgilerin doğru şekilde korunmasına yardımcı olacak teknik ve kurumsal önlemleri almış bulunuyoruz. Ancak bilmeniz gerekir ki, size doğrudan EFI web siteleri ve hizmetleri ile bağlantı verilse bile İnternette ziyaret ettiğiniz diğer web sitelerindeki veya hizmetlerdeki güvenlik düzeyi üzerinde EFI’nin hiçbir kontrolü bulunmamaktadır. Kanallar'ı kullanırken içinizin rahat olmasını isteriz; ancak hiçbir sistem tamamen güvenli olamaz. Bu nedenle, bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için ticari olarak gerekli tüm adımları atıyor olsak da, Kişisel Bilgilerinizin, diğer iletişimlerin veya içeriğin daima güvenli olacağına dair söz veremiyoruz ve sizin de böyle bir beklenti içinde olmamanız gerekiyor.

 

Veri Bütünlüğü ve Amaç Sınırlaması

EFI, Kişisel Bilgileri yalnızca bilgileri toplama amacı doğrultusunda kullanacaktır. EFI, Kişisel Bilgilerin kullanım amacı için kullanıldığından ve doğru, eksiksiz ve güncel olduğundan emin olmak için adımlar atacaktır. EFI, Kişisel Bilgilerin yalnızca amacı gerçekleştirmek için gereken süre boyunca saklanmasını da sağlayacaktır. Bu zorunluluk, işlemlerin kamu yararına arşivleme, gazetecilik, edebiyat ve sanat, bilimsel veya tarihi araştırmalar ve istatistiksel analizler için makul amaçlara hizmet ettiği ölçüde EFI'nin Kişisel Bilgileri daha uzun bir süre boyunca işlemesini engellememektedir. Bu gibi durumlarda, bu işlemler diğer İlkelere ve Gizlilik Kalkanı Çerçevesi hükümlerine tabi olacaktır.

 

Bireysel Haklar

EFI'nin sizden topladığı bilgiler Birleşik Devletler'de veya EFI'nin, temsilcilerinin ve iş ortaklarının tesislerinin bulunduğu diğer tüm ülkelerde toplanabilir, depolanabilir, işlenebilir ve bu ülkelere transfer edilebilir.

Yasaların gerektirdiği hallerde EFI, bireylere Kişisel Bilgileri için erişim izni verecek ve/veya yanlışsa veya yasalara aykırı bir şekilde işlendiyse Kişisel Bilgilerini değiştirecek, silecek, düzeltecek veya erişim sağlayacaktır. Talepte bulunmak için EFI ile iletişime geçmek isterseniz, lütfen aşağıdaki adresten bizimle iletişime geçin:

E-posta: 
privacy@efi.com
Posta adresi:
Electronics For Imaging, Inc.
Attention: Privacy Manager

12 Innovation Way
Londonderry, NH 03053
USA

 

Bir yanlışlık olduğunu uygun şekilde gösteren bir talepte bulunarak Kişisel Bilgilerinizde gerçekten var olan hataları düzeltebilirsiniz. EFI, Kişisel Verilere erişim veya verileri değiştirme izni vermeden önce kimliğinizi belirleme ve kimliğini EFI'nin talep ettiği şekilde belirtmeyen kişilerin erişim taleplerini reddetme hakkına sahiptir.

 

Kaliforniya Sakinleri

Kaliforniya Tüketici Gizlilik Yasası (“CCPA”), Kaliforniya sakinlerine aşağıdaki hakları vermektedir:

 

 • Son 12 ay içinde hangi kişisel bilgilerin toplandığını bilmek
 • Topladığımız kişisel bilgilere erişmek
 • Topladığımız kişisel bilgileri silmek (istisnalar hariç)
 • Bu gizlilik haklarının kullanılması halinde ayrımcılığa maruz kalmamak

 

Kaliforniya sakinleri aşağıdaki bağlantı aracılığıyla kişisel bilgileri öğrenme, erişme veya silme hakkını kullanabilir:

 

https://www.efi.com/legal/privacy/ccpa/

 

Talebinizi yerine getirmeden önce talebinizi doğrulamamız gerekmektedir ve talebinizin alınmasını takip eden 45 gün içinde doğrulanmış taleplerinizi yerine getirmeyi taahhüt etmekteyiz.

 

EFI, hakkınızda toplanan Kişisel Bilgileri satmaz.

 

Müracaat ve Uygulatm

Gizlilik Kalkanı İlkelerine uygun olarak EFI, Kişisel Bilgilerin toplanması, işlenmesi veya aktarılmasıyla ilgili şikayetleri çözmeyi taahhüt eder. Daha fazla bilgi almak veya şikayetinizi iletmek için aşağıdaki e-posta adresi aracılığıyla EFI ile iletişime geçebilirsiniz:

 

E-posta: privacy@efi.com

 

Lütfen konu satırına şunu yazın: “Data Subject Request.” EFI, taleplere 45 gün içinde cevap vermeyi taahhüt eder.

 

EFI çözümlenmemiş Gizlilik Kalkanı şikayetlerini, ABD’de bulunan alternatif bir uyuşmazlık çözümü sağlayıcısı olan JAMS’a göndermeyi taahhüt eder.  JAMS'ın hizmetleri size ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bizden şikayetiniz ile ilgili belirlenen süre içerisinde onay alamazsanız veya şikayetinizi çözmediğimizi düşünüyorsanız lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanarak JAMS ile iletişime geçin:

 

https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield

 

Bağlayıcı Tahkim: Belirli durumlarda şikayetinizin çözümü için Gizlilik Kalkanı Paneli altında yer alan bağlayıcı tahkimi seçebilirsiniz. Tahkim hakkınızı kullanmak için yapmanız gerekenler:

 

(i) iddiayı doğrudan EFI'ye bildirmek ve yanıt için 45 gün süre tanımak;

(ii) size bir maliyeti olmayan belirlenen başvuru mekanizması olan JAMS'ı kullanmak; ve

(iii) konuyu Veri Koruma Otoriteniz aracılığıyla Ticaret Bakanlığı'na iletmek ve Ticaret Bakanlığı'nın sorunu yine size maliyet olmayacak şekilde çözmesi için en iyi çabayı gösterme fırsatını vermek.


Tahkim haklarınız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Kalkanı web sitesine bakın.
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

 

Gizlilik Bildirimi Güncellemeleri

EFI, Gizlilik Bildiriminde zaman zaman değişiklikler yapabilir. Herhangi bir düzeltme olup olmadığını kontrol etmek ve EFI'nin o anda geçerli olan Gizlilik Bildirimini incelemek için lütfen bu siteyi düzenli olarak ziyaret edin. Bu Gizlilik Bildiriminde değişiklik yaptığımız zaman, bu Gizlilik Bildiriminin altındaki güncelleme tarihini revize edeceğiz.